Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, August 1, 2011

SaLuSa, August 1, 2011

Døren mot forandringene åpnes stadig mer og som dere begynner å forstå, finnes det ingen mulighet for å gå tilbake til det gamle. Det er tydeligere enn noen gang at en sivilisasjon som står på terskelen til Oppstigningen må løfte seg inn i et nytt vibrasjonsnivå. Lyset kaller dere til å løfte dere opp og gi slipp på alt som ikke lenger tjener dere på deres vei mot Oppstigningen. Det er så åpenbart at de gamle systemene har feilet. Ikke på grunn av dere som individer, for det er ikke dere som har hatt makten. Det har feilet fordi systemet ikke kunne opprettholde et finanssystem som la så mye rikdom i hendene på så få. Det er tiltak i gang allerede, som snart vil sette situasjonen rett og det inkluderer et fullstendig nytt finanssystem. Et som er redelig og rettferdig og beskytter deres penger mot urettferdige lover og skatter. Alt er klart til å iverksette det og innføringen av det kan ikke vente stort lenger.

Faktum er at dere med sikkerhet vil få en svært interessant tid i månedene som ligger umiddelbart foran dere. Kaos fortsetter, og av den grunn leter folk etter svar og de forlanger handling fra sine styresmakter, som ikke synes i stand til å respondere. Årsaken er at de klynger seg til de gamle metodene for å bøte på et system som er så ødelagt at det lenger er mulig reparere. De har liten eller ingen idé om hvordan de skal håndtere det og tiden er nå kommet for å la nye regjeringer tre frem. Alt det er vel forberedt og selv om dere ennå ikke har sett konkret handling, så er det ikke langt unna. Gjennom en del år har vi fått på plass bitene i planen en etter en, og når ting begynner å skje, vil det skje så raskt at dere vil bli forbauset over hvor hurtig ting faller på plass. Dere er alle spesielle sjeler som er på terskelen til å avslutte deres tid i dualiteten og dere fortjener et kvantesprang fremover som løfter dere opp i de høyere vibrasjoner. Med så kort tid igjen til 11.11.11, vil dere innse at det er én slik anledning, hvor dere vil oppleve et plutselig løft.

Når vi sjekker deres bevissthetsnivåer, ser vi at de i dette året har hatt et formidabelt løft, når vi ser på hvordan det gjenspeiles i deres evne til å håndtere de lave vibrasjonene med så mye større letthet. Dere er blitt så mye dyktigere til å holde fokus på Lyset og konsekvensen er at dere blir mye mindre påvirket av dem. Faktum er at dere bevisst sprer Lys hele tiden og det hjelper til med å løfte andre sjeler opp. Bare det å være i en annen persons nærhet er noen ganger nok til gjøre inntrykk på dem og således hjelpe dem å løfte seg. I tillegg er det nå mange av Indigoene som nå er blitt gamle nok til å ta i bruk sine talenter og de har et svært høyt utviklet visdom som de vil dele med dere. Imidlertid er det slik at så høyt utviklete sjeler sjelden snakker om sine evner, men gjør sitt arbeid nesten uten at noen legger merke til det. Mange blant dem har en viktig rolle å spille i den nære fremtid og deres lederegenskaper vil bli høyt verdsatt.

Det er heller ingen tvil om at vi i den Galaktiske Føderasjon har også en viktig rolle å spille i den umiddelbare fremtid og nå synes det å være en stadig økende generell aksept av vår eksistens. Det er helt avgjørende for deres suksess, og vårt ansvar er å se til at alle som ønsker å ta del i Oppstigningen er klare i tide. Det er liten risiko for at noe annet skal skje og faktum er at vi igjen er en del av et Forbund som kan være med å bistå om behovet skulle oppstå. De mørke maktene kan nok ha tanker om at de skal greie å stoppe prosessen, men for å være ærlig, så har de ingen idé om hvem de virkelig står overfor. Vi kan stanse dem på et øyeblikk, midt i sin aktivitet, med hjelp av vår overlegne teknologi, så det finnes overhodet ingen frykt for at noe annet skal skje enn at Lyset seirer.

Vi kommer ofte sammen i egne rådsmøter for å diskutere hvordan det går med dere og planene blir justert om nødvendig. Om det har tatt lang tid å komme frem til der vi nå står, så er det en generell tilfredshet med planene som skal hjelpe dere fremover. Det er mye som foregår akkurat nå og de mørke maktene begynner å bli slitne av at de ikke lykkes med noe lenger. I like stor grad som de én gang følte seg totalt uovervinnelige, så har de på mange måter selv vært arkitektene i sitt fall. Deres så åpenbare planer mot dere, så som 9/11, har til fulle vist deres arroganse og disrespekt for menneskeliv. Det er vanskelig å se det på noen annen måte enn at de faktisk trodde at løgnene deres ville bli svelget og at de skulle greie å skjule sine spor, selv overfor profesjonelle folk som faktisk hadde innsyn. Det gjenstår bare å bringe Illuminati inn for retten for alvor, for å fjerne dem fra sine maktposisjoner. Den tid kommer og våre allierte er kommet langt i arbeidet med å sette i gang rettsprosessen.

Vi er godt i gang med planen vår om å gjøre stadig flere mennesker vant med å se oss på himmelen. Det betyr at vi kommer til å fly over himmelen oftere og at vi konsentrerer oss om områder hvor folk ikke er vant til å se oss så ofte. Det er øyeblikk nå hvor dere knapt nok verdiger oss et blikk og det forteller hvor vant dere er blitt til nærværet av våre skip. Vi har blitt mer og mer akseptert som vennligsinnete besøkende på Jorden og direkte frykt for oss er nå svært sjeldent. Tatt i betraktning av at det foregår kampanjer som prøver å fremstille oss som ondsinnete romvesener, så er dette litt av en suksess og skyldes ikke minst de av dere som arbeider for et mer balansert syn. Det er likevel viktig at folk husker på, at når de hører om ”de Grå”, så er de ikke medlemmer av den Galaktiske Føderasjon. De er på Jorden etter å ha blitt invitert av USA, som har arbeidet sammen med dem i mange, mange år i bytte mot å få tilgang til deres teknologi.

Når vi lander på Jorden, vil det også være fordi vi er invitert, for vi har snakket med deres President og han forstår og aksepterer nødvendigheten av å presse på med planen for Oppstigningen. Vi vil være helt åpne med våre hensikter og dere vil alltid være fullt informert om hva vi holder på med når det angår dere. Vi skal snakke direkte til folket slik at dere alle vet hvorfor vi er her og forstår det til fulle. Vi vil få all den mediadekning vi trenger og det vil være journalistisk frihet til å rapportere sannferdig, uten noen form for sensur. I den sammenheng er dere nå i stor grad i Illuminatis hender, fordi de fortsatt kontrollerer nesten all nyhetskilder. Dere har blitt rundlurt, løyet for og så å si ledet ved hånden slik at dere har trodd på deres fagre løfter i mange, mange år. Snart vil dere ha styresmakter som arbeider i full åpenhet, og sannferdige mediareportasjer som vil gjenopprette deres tro på det frie ord.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gleder meg så over å ha denne muligheten til å vekke dere opp til sannheten. Hittil har vi bare så vidt skrapt i overflaten og deres sanne historie vil ganske sikkert forbause dere. Husk på at de mørke sjelene har hatt kontrollen på Jorden i tusenvis av år og gradvis bygget opp sine systemer for å ta kontroll over all verdens folk og dens rikdommer. I tidligere sykluser har de forårsaket så mye skade at hele sivilisasjoner har gått under. Det vil ikke skje igjen, og det er Skaperens løfte.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge