Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, November 2, 2011

SaLuSa, November 2, 2011Vi kan kjenne at forventningene stiger med tanke på de hendelsene som vil forandre livene deres. Den ”nødløsningen” som mange land prøver å bruke for å finne veien ut av problemene, vil være bare det, og gir ingen varig løsning. Faktum er at de ikke har noen svar, og det er grunnen til at det vil bli lite motstand når våre allierte presenterer vår plan for dem. Vi kunne forutse kollapsen, som var uunngåelig, ettersom det ikke var mulig for dere å fortsette med den hensynsløse måten å drive forretninger på. Den skjedde selvfølgelig i stor grad med overlegg, for å kunne holde kontroll over dere. Når vi tidligere har snakket om at det finns et ”rette øyeblikk” for å gå til handling, så skulle dere nå være i stand til å se fornuften i vårt resonnement. Det var nødvendig å vente til dere ”ikke hadde noen vei tilbake”, slik at det ble klart for alle at en ny start er helt avgjørende. Tiden har kommet og vi forbereder oss for å være klare til å gjøre de innledende forandringer, som vil sette ting i bevegelse mot det som er bedre.

For hver dag som går er deres oppmerksomhet tiltrengt for å holde vibrasjonene så høye som mulig. Fokuser på Lyset og la det være basis for alt dere gjør. Husk at tanker også er kraftfulle, så la dem ikke få vandre og komme vekk fra deres beslutning om å leve i Lyset og la Lyset gjenspeiles i all deres tale. Det er en viktig tid vi er inne i og dere har kommet til Jorden for å ta del i den, og det vil være en ærerik tid der mye oppnås og hvor folket vil ta tilbake sin frihet og selvstendighet og omskrive Grunnloven. Stemmene deres har lenge blitt hørt og endelig skal dere se positive tegn som ikke vil etterlate noen tvil om hvilken retning dere er på vei. Mange kan allerede sanse en ny energi i luften, en som er oppløftende og beskytter dere mot lavere energier. Nyt den og la andre se at det i virkeligheten ikke er noe å være redd for, for på det viset hjelper dere til å forankre Lyset på Jorden.

Moder Jord må også ha et ord med i laget fordi hun må sette seg i bevegelse for sin egen skyld. Hennes handlinger vil imidlertid ikke være mer enn nødvendig og vi hjelper til og reduserer effektene av hennes fysiske endringer til et minimum. Det må gjøres, på samme måte som dere forbereder kroppene deres på livet i de høyere dimensjoner. I de tilfeller der dere blir personlig berørt av forandringene, så husk på et dere har påtatt dere slike erfaringer i livsplanen, ettersom de aller fleste mennesker nå er akkurat der de er ment å være. Prøv å ikke bruke opp energien deres på å finne ut hvorfor, for med tiden vil alt bli klart med hensyn til deres opplevelser. Karma kan dukke opp for å bli renset i ethvert liv, og det skjer aldri dersom dere ikke er rede til å akseptere det. Noe vil dere imidlertid velge å oppleve rett og slett for den læring det gir, så det er ikke alltid en karmisk årsak til det som skjer. Uansett hva som skjer, ta det etter hvert som det kommer, fordi fremtiden deres er sikret og ingen ting kan endre på det, med mindre det er et valg dere gjør av egen fri vilje.

Selv oppi kaoset som kommer og går finnes det mening, for det følger en plan slik som alt annet. Mange av dere har lagt merke til at i dette året har tiden akselerert mer enn noen gang, og det vil den fortsette å gjøre. Dere kan derfor være sikre på at den gjenstående delen av denne syklusen vil gå som et lyn, men det vil være en erfaring dere vil glede dere over. Det er det resultatet det skal gi som er viktig, ikke måten det skjer på, selv om det vil ha sine høydepunkter av pur ekstase og forundring. Vær ikke redde, dere vil bli holdt informert om det som skjer, og like viktig; grunnen til at det skjer.

Dette er en tid hvor mange spørsmål stilles av de som sitter fast i de lavere vibrasjoner. Det vet at noe stort er i ferd med å skje, og likevel frykter de forandringene, fordi de ikke er klar over at det er en så vidunderlig mulighet som blir tilbudt hver eneste sjel. Det vil bli gjort klart for alle at det som skjer er en del av avslutningen av syklusen i dualiteten. Hvis dere skulle kjenne at dere får ”lyst” til å løfte livet deres inn i Lyset, så kan dere være trygge på at dere vil få mye hjelp for å gi dere alle muligheter til å lykkes. Skaperen ønsker at Universet skal stige opp og skaper det som er nødvendig for at det skal skje. Det vil alltid komme en tid da muligheten byr seg pånytt, men dersom dere kan stige opp ved denne anledningen betyr det at dere ikke trenger å forbli i dualitetens rike.

Vi tror at jo mer dere innser at deres virkelighet er en illusjon som dere selv har skapt, og har liten eller ingen likhet med de høyere dimensjoner dere opprinnelig kom fra, jo lettere er det å godta forandringene. Dere trenger ikke være fattige, sultne og ulykkelige for å leve et anstendig liv. Det er ingenting galt med å leve et lykkelig liv i komfortable former med rikelig tid til å uttrykke deres evner på akkurat den måten dere ønsker. Imidlertid kreves det at dere oppfører dere ansvarlig og ikke nekter andre å ha de samme muligheter som dere selv. Det finnes ikke noe slik som ”de som har” og ”de som ikke har” i de høyere dimensjoner, slik som dere har det i deres verden i dag. Overfloden gir dere mer enn det dere trenger og dere er i ferd med å bevege dere inn i den i svært nær fremtid. Tenk over det, Kjære Sjeler; hvorfor skulle dere ønske å samle mer enn dere trenger, når dere likevel har rikelig? Når penger opphører å være nødvendig, vet dere at dere har nådd frem til overflodens land, og deres syn på rikdom vil være et helt annet enn dere har i dag.

Når dere har nådd et visst nivå av de høye vibrasjonene, vil dere automatisk ønske at alle andre har det like godt som dere selv. Lykke, glede og tilfredshet handler om å leve i Enhet, som dere nå er i ferd med å løfte dere opp til. Det bringer frem det feminine aspektet med å vise omsorg for andre og som kommer naturlig når man lever på et gudelig vis. Og tross alt så er dere guder i støpeskjeen. Vi vet at noen av dere føler dere ubekvemme når vi antyder det, og grunnen til det er mest sannsynlig at dere fremdeles føler dere utilstrekkelige mht å bli betraktet som guder. Da må dere huske på, at før dere kom ned i dualiteten, var dere alle guder og som Lysvesener var dere blant de store skaperne i Universet. Dere reiste fra mye, da dere tok beslutningen om å gå ned i de lavere vibrasjoner – og dere mistet deres identitet – men den begynner på ny å vende tilbake til dere gjennom bevissthetens oppvåkning.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler at dere er nå mere bekvemme mht å ha med oss å gjøre og har innsett at dere har ingen grunn til å føle dere underlegne oss på noe vis. Vi er alle skjønne sjeler på en vidunderlig reise sammen og deler våre erfaringer. Vi ser dere som de strålende vakre sjeler dere i virkeligheten er.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge