Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 30. september, 2016


Mike Quinsey - 30. september, 2016

Mike Quinsey

For hver dag som går kommer vi ett skritt nærmere at store begivenheter blir kunngjort og når situasjonen er positiv og de høyere Makter er sikre på at det er trygt, vil de sette i gang uten å kaste bort mere tid. Den opprømte forventningen stiger i de høyere dimensjonene når dere nå nærmer dere denne skjellsettende tiden som har vært ventet så lenge på og det er helt sikkert at et mektig steg forover snart vil bli tatt, med et potensial til å skje i løpet av bare noen dager. Bli imidlertid ikke skuffet hvis ingen ting skjer slik det har vært antydet, for det vil ligge svært gode grunner bak en eventuell utsettelse. Uansett forsinkelser, så er faktum fortsatt at ingen ting er forandret og de forandringene dere har ventet på, vil like fullt manifestere. Det er en tid og et sted for alt og det er til deres store fordel at de essensielle beslutningene blir fattet av dem som har en totaloversikt og forstår hva som finner sted på Jorden.

Størrelsesordenen og omfanget av det som skjer er mer enn dere helt kan fatte, men vit at dere er de privilegerte Sjelene som direkte får oppleve en slik vidunderlig tid. Sannheten er at dere er de som ble valgt ut til å stige opp i deres fysiske kropp og det vil bli en helt unik begivenhet. Det er viktig at dere forstår at på et visst nivå vil den «gamle» kroppen dere har hatt her på Jorden, forandre seg til en som er av mye høyere vibrasjoner. En behagelig overraskelse vil være at dere kan ikke ta med dere videre noe mindre enn den perfeksjonerte versjon av kroppen deres, fri for alle de lyter og defekter assosiert med de gamle vibrasjonene på Jorden. Forvent dere imidlertid ikke altfor mye altfor raskt, for alt vil komme etter hvert som tiden er moden på deres vei mot Oppstigningen. Gled dere over visjonene deres av en ny Jord, fri for alle restriksjoner og opposisjon fra dem som kun ønsker å tjene seg selv. Hold dere sentrerte og positive og la dere ikke villede av det som skjer omkring dere. Dere kan stå støtt midt oppi alle problemene som et strålende Lys som vil løfte andre opp.

Gjennom sine handlinger skaper Illuminatiene sitt eget fall, men de vil aldri slutte å prøve å oppnå sin ambisjon om å herske over hele verden. Det finnes ingen grenser for hva de er villige til å gjøre for å lykkes og som et såret dyr er de på sitt aller farligste når deres posisjon blir truet. Men dere kan være fullstendig trygge på at uansett hva de måtte finne på, så er det til ingen nytte, for deres dager er talte og nederlaget stirrer dem i ansiktet. Det er ikke til å undres over at så mye skjer på samme tid, men ut av kaoset vil de mest oppmuntrende tegn komme, som helt tydelig vil signalisere manifesteringen av den Nye Tidsalderen. Dere som er av Lyset er på vei opp og vil snart nå et endringspunkt hvor dere legger de gamle energiene bak dere for godt og kan nyte fruktene av deres fremskritt.

Når dere stiger opp vil dere ikke trenge noen av «eiendelene» deres ettersom alt dere eventuelt måtte ha behov for allerede eksister i de høyere dimensjonene. I tillegg vil dere ha evnen til å skape det dere måtte trenge ettersom tankens kraft vil sette dere i stand til å ha akkurat det dere ønsker dere. Gamle tankemønstre vil endre seg og siden dere med tankens kraft kan gjøre til virkelighet det dere har behov for, så vil det ikke finnes noen grunn til å samle seg rikdom. Penger vil da allerede høre fortiden til ettersom det ikke lenger er noe behov for dem. Mange andre høyst velkomne forandringer vil også finne sted etter hvert som den Nye Tidsalderen blir fullt implementert.

Hver eneste en av dere ble utvalgt til å være her i denne utrolig viktige tiden, for dere har alle noe å bidra med som vil hjelpe til å manifestere de nye energiene. Dere er gamle sjeler som har hatt så mange inkarnasjoner og har utviklet dere så godt at dere er potensielt klare til å stige opp. Dere har lært alt det de lavere vibrasjonene har å tilby, for dere har vært testet til det ytterste i dualitetens flammer og vist dere i stand til å overvinne de mange utfordringene dere har stått overfor. Nå er tiden kommet for at dere får deres vel fortjente belønning ved å legge de lavere vibrasjonene bak dere og ta steget inn i fryden og gleden i de høyere vibrasjonene.

Bare forestill dere hvor spennende og gledelig det vil bli å møte andre Raser som har ventet lenge på en slik anledning til å møte dere, men som tidligere har blitt instruert til ikke å blande seg inn i deres evolusjon. Det er mange andre som simpelthen er interessert i å bli venner med dere og dele sine avanserte teknologi med dere. Det er også dem som har fulgt deres utvikling og er full klar over at dere snart vil stige opp sammen med Moder Jord. De som er av de lavere vibrasjonene vil også gå videre og fortsette sin evolusjon som før. Fremtiden vil være full av overraskelser hvor dere blant annet vil møte gamle venner som står dere nær, og som nesten ikke kan vente med å få treffe dere igjen. Livet kan være vanskelig for dere akkurat nå, men mist ikke motet, ettersom det for dere som leser disse budskapene er nesten helt sikkert at dere er langt kommet på veien mot Oppstigningen.

Sannheten om så mange ting venter dere og vil bli lagt frem for dere på egnede tidspunkter. Mye av deres historie, slik dere forstår den, er temmelig fjernt fra sannheten og den er med vitende og vilje blitt «grumset til» av dem som ønsket å ha kontroll over dere. Imidlertid vil det bli vanskeligere og vanskeligere for dem å skjule sine motiver etter hvert som vibrasjonene stiger og sannheten bak det deres handlinger blir mer og mer åpenbar for alle. Dere er mektige Vesener som på så mange områder har blitt holdt nede og dette betyr at dere i livet deres ikke har fått del i fremskritt som ville ha hevet livskvaliteten deres enormt. Fortvil imidlertid ikke, for alle disse tingene vil komme til dere i meget nær fremtid. Bak mye av det dere har opplevd, står Vesener som dirigerer alt som skjer på Jorden. Selv om de negative Sjelene også utfører sin livsplan, så er resultatet at hele veien langs deres utviklingsvei, så stiller de dere overfor utfordringer som hjelper dere i deres evolusjon. Til tider er den rask og voldsom, men om dere kan greie å komme dere gjennom utfordringene, så vil dere utvikle dere mye fortere. Uansett hva som skjer, så er det en del av Guds plan for å hjelpe dere å finne veien tilbake til Gudskilden.

Det er så mye penger som venter på å bli distribuert at det vil komme en tid hvor ingen trenger å leve i fattigdom. Disse pengene vil være understøttet av edle metaller og derfor beholde sin verdi. Imidlertid er det slik at etter hvert som dere fortsetter å løfte dere opp, så vil de til slutt bli helt unødvendige og på ingen måte påvirke livskvaliteten deres negativt på noe som helst vis. Lev Kjærligheten og Elsk Livet, så vil det bli en aldeles strålende opplevelse ulik alt annet dere har opplevd tidligere. Første prioritet er å dekke behovene til dem som lever under umenneskelige forhold på grunn av langvarige kriger og konflikter, og naturligvis vil kilden til problemene deres først bli tatt tak i.

Når dere ser dere tilbake og omkring dere, så vil det være åpenbart at forandringene har skutt fart og ut av dem vil komme en langt mer tilfredsstillende måte å leve på. Det vil skape splittelse mellom dem som ønsker forandringene velkommen og de som sitter fast i fortiden og ikke klarer å gi slipp. Men forandringene kan ikke holdes tilbake ettersom den Nye Tidsalderen allerede er godt i gang, og dere vil snart få se beviser på det. Det dere har ventet på er innen synsvidde og kunngjøringer som bekrefter dette vil bli gjort om kort tid. Fantastiske tider ligger foran dere og dere vil finne at det har vært vel verdt ventetiden.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge