Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 7. oktober, 2016


Mike Quinsey - 7. oktober, 2016

Mike Quinsey

Tiden nærmer seg raskt for at begivenhetene vil sette i gang slik som forventet. Alle de nødvendige arrangementene synes å være på plass og venter bare på den siste sjekk før ordren blir gitt til å la startskuddet gå for Revalueringen av verdens valutaer. Det har krevd enormt med planlegging for å nå dette punktet, i tillegg til koordinasjon og samarbeid med de mange, mange folk som er involvert. Det er helt klart at det har vært verdt ventetiden og det vil bli sett på som vendepunktet hvor det som skjer nå går i favør av dem som arbeider for Lyset. Det er fortsatt forvirring med hensyn til hva det er som skjer og dette er til dels forårsaket av dem som er imot forandringene som blir introdusert. Uansett vil det bli vinnere og tapere, men forandringene vil fullt og helt være til beste for hele Jordens befolkning. Alle vil bli gitt muligheten til å nå opp til en akseptabel levestandard og dagens urettferdige fordeling av rikdom vil bli eliminert.

Når det gjelder Guds vilje, er det ingen ting som kan forandre det endelige utkommet, uansett hva Illuminati måtte finne på å gjøre. Deres rolle i opposisjon til dem som er av Lyset, har gjort at så mange sjeler har løftet seg opp og kunnet utvikle seg mye raskere enn de ellers ville gjort. Dette betyr at så mange flere sjeler har nådd de vibrasjonsnivåer som gjør at de kvalifiserer til å stige opp. Det er ingen som velger ut sjeler til dette, for deres suksess er ene og alene takket være deres egen innsats for å utvikle seg ut av de lavere vibrasjonene og inn i Lyset. Det er ikke et spørsmål om totalt å bli et Lysvesen, men om å bli en som arbeider til beste for andre gjennom mesteparten av livet. Dere kan oppnå dette på så mange måter og det er ikke nødvendigvis avgrenset til dem som har en religiøs bakgrunn. Tilsvarende kan dere tjene andre på så mange vis, avhengig av hvilke behov de har, og det dreier seg ikke nødvendigvis om penger, selv om de som er rike kan gjøre fabelaktige ting fordi de har penger.

Når man vurderer ut fra hvordan situasjonen er i verden i dag, er det en del mennesker som anser forandringer som umulig, men det må understrekes at de som er av Lyset og som veileder Menneskeheten, er enormt mektige Vesener. De kan forandre vibrasjonene på Jorden slik at alle krigsvåpen slutter å fungere. Så de kan tvinge gjennom fred og fra et karmisk synspunkt vil dette bli betraktet som en rettferdig belønning til dem som har båret sitt Lys høyt uansett hvilke vanskeligheter de har stått overfor. Når krig og krigsutstyr blir helt avleggs, kan fred og lykke raskt vende tilbake til Jorden. Og så mye mer godt arbeid kan bli gjort når folk føler seg trygge og ikke er redd for å bli straffet eller drept.

Noe av det aller viktigste dere kan lære på Jorden er «tilgivelse», hvilket kan være ekstremt vanskelig når man kan hende har blitt påført fysiske skader. Gjengjeldelse er en naturlig respons, men dersom dere ønsker å unngå mere karma, så er det beste å snu ryggen til og gå bort fra slike fristelser. Husk også på at om man ikke umiddelbart må betale for synder man har begått mens man er på Jorden, så vil man uansett måtte stå ansikt til ansikt med konsekvensene. Det krever en sterk vilje å beholde roen i slike situasjoner, men dere kan rett og slett minne dere selv på at enhver negativ handling vil måtte gjøres godt igjen, på et eller annet tidspunkt. Bibelens historie om Jesus fortalte dere om «å vende det andre kinnet til» og det er et symbol på hva dere vil være tjent med å strebe mot. Behold roen og gå vekk fra fristelsen om å søke hevn.

Når dere betrakter ting fra en høyere posisjon av «kjærlighet», så oppsummerer dette hva dere alle burde konsentrere dere om. De nivåene dere da står overfor er av mere Lys og det er slik at dere kan bruke denne energien til å utføre mirakler. Den universelle energien er universalmedisinen for alle plager og sykdommer og etter hvert som dere løfter dere opp, vil dette bli den fremste egenskap i deres liv. Den er den ultimate energien med hvilken dere kan utføre mirakler. Selv på Jorden har den resultert i en del mirakuløs healing, og dette inkluderer også selv-healing. Det kan synes så enkelt å ta i bruk slik tenkning, men spesielt på Jorden blir dere bombardert av så mange forskjellige energier at det til tider er vanskelig å holde seg fokusert på «kjærlighet».

Lyset på Jorden leter opp mørket der det finnes og fyller det med høyere energi. Langsomt, men sikkert blir forandringene signifikante og gjør at Lyset forankres til glede for alle. Til slutt vil det ikke lenger finnes noen lavere energier på Jorden i det hele tatt og da har den Gyldne Tidsalderen begynt for alvor. Det vil bli deres første opplevelse av total fred på Jorden og den vil vare inntil 1000 år har gått, hvor igjen lavere energier vil bli tillatt å blande seg med de høyere energiene. Men når den tiden kommer, vil dere ha utviklet dere mye lenger enn til å bli anerkjent som Lys-Vesener. Så all den tid og innsats dere investerer i å løfte vibrasjonene deres vil bli rikelig belønnet og dere vil så visst aldri angre på det.

Dere vil kanskje legge merke til at regjeringene og deres politikk er under sterkt press for forandringer og at det er en generell bevegelse bort fra dem som er krigshissere. Folk har hatt mer enn nok opplevelser og erfaringer med ting som har med krig å gjøre og et sterkt ønske om verdensfred er i ferd med å slå rot. Dere har fortsatt en del såkalte «hete konfliktområder» hvor det ikke synes å være noe håp i sikte om å bringe fredelige løsninger. Disse er for avvirkning av karma som trenger å avvirkes før sann fred kan etableres. På samme tid spiller maktkampen seg fortsatt ut, men dere vil til slutt se at ting vil utvikle seg på akseptabelt vis ved at kampen for å få makt over folk blir holdt i sjakk.

Deres viten om at enorme forandringer er rett rundt hjørnet, synes å holde en del mennesker tilbake, men det beste rådet er å fortsette som før og forholde dere til forandringene etter hvert som de skjer. Det er ingen reell gevinst ved å først vente og se hva som skjer, for i det lange løp vil alle få fordeler av forandringene i forhold til de behov de har. Det kan ta litt tid før endringene når frem til alle, men dere trenger ikke bekymre dere for ingen vil bli glemt eller oversett. Husk også på at hjelpen dere blir gitt gjennom deres Galaktiske venner, også vil fortsette og således sikre at alt skrider frem så raskt og smidig som mulig. Etter hvert som nye oppfinnelser blir formidlet til dere, så vil livet raskt se helt annerledes ut og gjøre at dere får mye mere tid til deres egne behov. Dere kan være helt sikre på at alle detaljer er vel ivaretatt i planene som allerede er lagt, for å sikre at dere vil gjøre raske fremskritt inn i den Nye Tidsalderen.

Hold dere til deres egen Lysets vei og ikke la noen ting distrahere dere vekk fra deres intensjoner. Det finnes fortsatt grupper som kun er opptatt av sine «egne interesser» og som ikke skyr noe middel for å skaffe seg fordeler, selv om det er på bekostning av andre. Imidlertid vil deres suksess bli kortvarig og anstrengelsene deres vil til slutt føre til skuffelse. De sliter allerede for å beholde maktposisjonene sine og før eller senere vil de bli stanset helt og holdent. De høyere makter vet eksakt hva som foregår og det finnes ikke noe sted for dem å gjemme seg. De har mye å stå til rette for og de vil få sine lærepenger slik alle sjeler må når de har kommet på ville veier og bort fra Lysets vei. Ved å være tilstede i dualiteten lærer alle sjeler av sine erfaringer og får førstehånds erfaringer med hva som skjer når vibrasjonene deres blir lavere og de får mindre kontakt med Lyset.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge