Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 23. september, 2016


Mike Quinsey - 23. september, 2016

Mike Quinsey

Over hele verden skjer det konfrontasjoner og kamper etter hvert som de mørke Styrkene forsøker å demme opp for sine stadige tap. Dette er til ingen nytte fordi makten deres nå er temmelig fragmentert og de er i ferd med å miste kontrollen over utfallet av hendelsene. Deres dager er talte ettersom lederne deres ikke lenger er i stand til å kommandere sine tilhengere til å oppnå de resultatene de planla. Slutten på deres makt og innflytelse er i sikte og det er ingen ting de kan gjøre for å hindre at dette blir det endelige resultatet. Om dere så det hele fra utsiden, så ville dere likevel ikke vite alle sanne fakta ettersom så mye skjer på samme tid. De som arbeider for å få slutt på fiendtlighetene og bringe fred i verden, er imidlertid plassert der hvor de kan ha innflytelse på det som skjer, og enda viktigere, på utfallet.

Det er enda et godt stykke å gå før det blir helt åpenbart at enorme forandringer er på vei, men så fort det starter, så vil ting forandre seg raskt. Alt dere har blitt lovet vil bli manifest på relativ kort tid, for alle forberedelsene er allerede gjort. En trøst når dere har måttet vente så lenge for at ting skal begynne å skje, er at mange flere sjeler har våknet opp til sannheten. Lyskvotienten har økt og en betraktelig økning i vibrasjonene har funnet sted. Dere er uovervinnelige og ingen ting kan forandre resultatet som vil se de som er av Lyset stige opp. Til slutt vil dere ta fatt på reisen som vil bringe dere tilbake dit dere kom fra, og dette har dere alltid visst i underbevisstheten ettersom dere visste hva det endelige utfallet ville bli, da dere valgte å slippe dere ned i de lavere vibrasjonene for å oppleve og erfare separasjon.

Så snart dere har vendt tilbake til de høyere nivåene, vil dere ha et aldeles vidunderlig liv foran dere. Som et Galaktisk Vesen vil dere ha friheten til selv å velge hva dere vil oppleve og erfare videre, men hele tiden med et blikk på deres pågående evolusjon. På alle stadiene finnes det alltid hjelp som vil gjøre at dere kan avgjøre hva som er de beste alternativene, men det endelige valget er alltid opp til dere. Ved å skaffe dere så mye erfaring i de lavere dimensjonene, har dere vokst som sjel, og er desto mektigere av den grunn. Faktum er at utviklingsraten deres har vært raskere enn om dere hadde forblitt i de hyere vibrasjonene.

Hold dere fokusert i deres egen energi, så vil dere være i stand til å nyte de forandringene som ligger umiddelbart foran dere. Forvandlingen av samfunnet deres og livene deres vil være mirakuløs, først og fremst fordi det vil forandre seg på alle mulige måter som vil løfte dere opp. Under normale omstendigheter ville slike forandringer kreve lang tid for å manifestere, men mesteparten av det harde arbeidet har allerede funnet sted. Det er mye som venter dere, som ligger akkurat utenfor synsfeltet deres, så som Lys-Byene som vil forbløffe dere med sin vidunderlige stråleglans. Som dere har blitt fortalt, så er den første så nær, så nær manifestasjon og vil bli etterfulgt av mange flere.

Ingen ting skjer uten at det har en spesifikk hensikt, så når ting skjer med et individ eller en gruppe sjeler, burde det være mulig å forstå grunnen. På den måten vil alle erfaringer være av verdi, og dersom det er for å avklare karma, så skulle dere være i stand til å forstå hensikten. Alt som skjer er av betydning på et eller annet vis, selv om det ikke er synlig for dere. En læring som har skjedd gjennom en reell, fysisk erfaring er nødt til å gjøre inntrykk på dere og vil nesten helt sikkert ikke bli glemt. Så nå du gjennomgår en nødvendig opplevelse eller erfaring, forsøk å forstå hensikten bak den. På den måten trenger dere kun å gå gjennom læringssituasjonen én gang. Når det gjelder evolusjonen, så ville jo livet vært meningsløst dersom det ikke gav dere anledning til å komme videre i deres utvikling.

Nå som dere står på terskelen til å lære så mye om deres egen evolusjon, er det viktig at dere legger merke til det dere opplever og erfarer. En læringsmulighet vil ikke nødvendigvis bli presentert for dere på nytt, så pass på, når dere blir satt på prøve, at dere tar utfordringen på alvor. Dersom dere ikke gjør det, så vil den temmelig sikkert komme tilbake igjen. Dere blir ikke satt på større prøver enn dere har evner til å mestre, så dere skulle forvente å komme ut av dem som vinner. Det kan tenkes dere har venner og slektninger som ikke synes å ha noen særlige utfordringer i sine liv, men da er det viktig at dere forstår at dere til dels selv valgte hvor raskt dere ville utvikle dere. Siden vi befinner oss i endetiden er det bare naturlig at de som var nær fullførelse ville ønske å prøve å avvikle resten av det karma de fortsatt har igjen, slik at de blir i stand til å stige opp.

Universet er fullt av liv, men det som eksiterer i de høyere dimensjonene kan ikke sees av dere. Dersom slike livsformer imidlertid ønsker å bli sett, vil de senke vibrasjonene sine og har gjort dette mange ganger når de har besøkt Jorden. Mer høyt utviklete sjeler vil også anta en fysisk kropp dersom det er behov for det, når de skal utføre et eller annet arbeid på Jorden. Dimensjonene flyter sammen på enkelte steder og når dette skjer kan det hende at dere får se «visjoner» av de høyere Sjelene. Det er slikt man vanligvis kaller at vedkommende hadde et «syn». De «usynlige» deler også det samme rom hvor dere befinner dere, og noen ganger vil folk få se et kort glimt av dem før de forsvinner igjen.

Mange mennesker går gjennom en utfordrende tid, de forsøker å leve sine liv som best de kan og unngå å bli dratt inn i negative problemer. De som greier dette, greier det ved å konsentrere seg om alt som er positivt og ved å leve i en energi av kjærlighet til alle mennesker. Dette kan være vanskelig når man blir konfrontert med fiendtlige mennesker eller situasjoner, men så lenge man klarer å være sentrert i sin egen energi vil man komme deg gjennom det. Hver gang man greier det, styrker man sin posisjon, og vil vokse mot et punkt der man har løftet seg over å re-agere på det negative rundt dere. Det kan synes vanskelig, men vær sikker på at det er en sinnstilstand dere kan oppnå og dere blir upåvirket ved å være Kjærlighet i Aksjon.

Dere vil finne at mennesker føler seg mer avslappet og oppløftet av deres høyere energier og vil undre seg hvordan dere har greid det. Hele deres fremtoning og måten å leve livet deres på, vil tiltrekke seg andre som kanskje kommer for å få råd og ønsker å lære deres hemmelighet. Det er ingen grunn til at dere ikke skulle fortelle dem det og gi dem oppmuntring til å følge deres eksempel. Å fremvise Universell Kjærlighet i alle situasjoner er hva de vil prøve å oppnå, og det er lettere sagt enn gjort, men man må begynne på et eller annet vis en eller annen gang. Hver eneste sjel vil før eller senere stå overfor en slik utfordring, og dersom de virkelig ønsker å lykkes, finnes det ingen grunn til at de ikke skulle greie det.

Gjør deres beste selv om dere mislykkes fra tid til annen, for det er bedre å ha prøvd enn ikke å ha det. Alle erfaringer bidrar til deres utvikling uansett om dere føler dere gjør fremskritt eller ikke. Dere har også de trofaste Veilederne dere ved deres side, som alltid er tilgjengelige for dere og oppmuntrer dere til å gå videre. De vet at innsatsen deres vil bli belønnet når tiden kommer og at dere vil lykkes, så fortsett å være positive og ha tillit til evnene deres.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge