Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 3. Juni, 2016


Mike Quinsey - 3. Juni, 2016

Mike Quinsey

Alt går fremover som det skal uansett hvordan det måtte fortone seg på overflaten og de ulike aspekter ved Oppstigningen fortsetter å skride fremover og blir stadig mer klare. De mørke Sjelene fortsetter stadig å miste makt og de har temmelig begrensede valgmuligheter igjen. De har mange ganger blitt oppfordret til å overgi seg, men det virker som om de er rede til å kjempe til den bitre slutt. De har overhodet ingen mulighet til å unnslippe å måtte stå til rette for det de har gjort, slik de hadde håpet, men de vil garantert forsøke å forhandle når det gjelder å overgi seg. De må se i øynene det faktum at deres dager er talte og at det ikke lenger finnes noe som helst håp om at de kan greie gjennomføre sin opprinnelige plan om verdensherredømme.

Mange grupper har stilt seg bak dem som er av Lyset og til sammen representerer de en formidabel utfordring for de mørke. Sammen med mange mektige enkeltmennesker representerer de en mektig styrke for det gode. Ting er utvilsomt i ferd med å toppe seg og de gode nyhetene kan snart ikke holdes tilbake lenger, ettersom alt er kommet til et punkt hvor det er umulig å forhindre sluttresultatet. Alt skrider frem temmelig raskt og det er mulig at den første kunngjøringen vil komme så tidlig som i juli og denne vil bli den første av mange. De av dere som følger med på det som skjer og hvordan det går, på Internett, vil vite hvor stor suksess Lysarbeiderne har hatt.

Forbered dere på forandringene og hjelp dem som blir urolige og ikke vet hva de skal tro. Forandringene vil bli gjennomført temmelig raskt for å unngå ytterligere vanskeligheter. Noe av det første som vil bli gjort er å etablere kontakter som folk kan henvende seg til for å finne ut mer om de kommende forandringene. Og så finnes naturligvis de vanlige kildene som jo allerede er kjent for dere. Det er mye som ligger klart til å introduseres så raskt som mulig slik at livskvaliteten deres kan økes. De neste 18 månedene vil komme til å bli oppløftende og spennende ettersom dette er perioden hvor mye av det som er planlagt vil bli gjennomført. Så etter mange skuffelser vil det komme en periode hvor dere helt sikkert vil glede dere over å høre om alle de fremskrittene som blir gjort.

Med tiden vil dere få oppleve mange forandringer dere vil bli begeistret over og som til slutt vil løfte dere frem til et punkt langt bortenfor noe dere noensinne har visualisert. Det vil med sikkerhet oppveie den tiden dere har mistet og sette dere på full fart inn i en lykkelig og begeistrende tid. Det er mange teknologiske fremskritt dere ikke har fått del i gjennom de siste femti årene og mer, og dere vil bli begeistret for hvordan de vil forandre livet deres. Dette vil være til gode for Moder Jord på mange måter også og hun vil også spille sin rolle med hensyn til å bringe inn forandringer i miljøet som dere vil fryde dere over. Livet vil raskt bli en glede og folk vil gjenvinne sin fulle helse og ungdommelighet. Dere har så mye å glede dere til og det vil bli til virkelighet temmelig raskt.

Det er fortsatt kaos i enkelte områder på Jorden og Lysvesener arbeider intenst for å overvinne hindringer som står i veien for freden. Krig og alt som har med det å gjøre vil bli stanset og deres sanne historie vil bli skrevet inn i historiens annaler. Dere vil lære hvorfor dere har opplevd de lavere dimensjonene og hvordan dere har blitt manipulert av dem som hadde sin helt egne agenda for Menneskeheten. Sannheten må gjøres kjent for alle og historien tilsvarende skrevet om. Dere har i realiteten vandret rundt i en drøm som har lite til felles med den virkeligheten dere egentlig hører hjemme i. Dette vil forandre seg etter hvert som sannheten kommer for en dag og påvirkningen fra de negative energier blir eliminert.

Dere kan være helt sikre på at alle sjeler blir gitt like store muligheter til å vende seg mot Lyset. Noen sjeler er imidlertid ikke rede til å gjøre de nødvendige forandringene i sine liv slik at de kan løfte seg opp i de høyere vibrasjonene. Dette vil være deres eget valg og bli respektert fullt ut og de vil likevel bli gitt all mulig hjelp slik at de påny vil komme til et punkt hvor Oppstigning er mulig. Noen av dere vil velge å forbli i de lavere dimensjoner simpelthen for å hjelpe disse sjelene som først nå begynner å våkne og utvikle seg. Ingen sjel blir etterlatt uten hjelp og den er alltid tilgjengelig når man ber om den. Det blir også gitt veiledning til grupper og til dem som tjener menneskemassene, men som likevel fullt ut respekterer den fri viljen til dem det gjelder.

Når dere nå går gjennom den nåværende perioden, vil det være klokt å søke råd fra Veilederne deres for å sikre at dere følger livsplanen deres, som dere avtalte før dere inkarnerte. Det har aldri vært noen viktigere tid i deres liv ettersom muligheten til å stige opp ligger rett foran dere nå og dersom dere kan holde frem som dere gjør, ved å fortsette å løfte dere opp, vil dere temmelig sikkert lykkes. Dersom dere skulle komme på vidvanke, så er det fullt mulig å rette på det igjen og komme tilbake på den rette veien, så la dere ikke bekymre om det. Det er menneskelig å gjøre feil, men vær forberedt på å rette dem opp igjen og så vil dere være tilbake på rett vei.

Mennesket har alltid vært en kriger, hvilket har vært nødvendig for å overleve for mange hundre år siden. Nå er situasjonene helt annerledes fordi krig nå har blitt en kamp mellom ulike teknologier. Deres evne til å drepe og ødelegge har blitt så stor at selve grunnvollene i deres verden er truet. Imidlertid er vi fullt klar over denne situasjonen og har kontroll over den. Vi har satt grenser som ikke vil bli tillatt overskredet og har for eksempel mange ganger forhindret at kjernevåpen er blitt brukt. I den svært nære fremtid vil ikke lenger noe som har med krig å gjøre bli tolerert og det vil bli gjort tiltak som sikrer at når de har blitt bannlyst, så vil de aldri kunne tas i bruk igjen.

Da kan mennesker leve sammen i harmoni forutsatt at de ikke prøver å påtvinge andre sine egne oppfatninger og tro. Et godt sted å starte er med "Gud", som omtales med mange forskjellige navn og som blir dyrket på ulike vis avhengig av hvilken religion det dreier seg om. I virkeligheten finnes det bare En Gud som er involvert med sivilisasjonen på Jorden, selv om det finnes mange slike opphøyde Vesener i Universet. Når man fokuserer på det som er felles for alle mennesker, så skulle det være mulig å komme sammen å fortsette å utvikle seg som én sivilisasjon. De sjelene som er rede til å stige opp, ser mye lenger enn de forskjellige religioner, anerkjenner at det finnes Èn Gud og er i stand til å leve i fred som ett stort samfunn. Gud er Kjærlighet og blir feilaktig betraktet som å være lik menneskene, når faktum er at det er stikk motsatt; at menneskene fra sin lave posisjon har løftet seg opp i retning av å bli et Høyere Vesen og dette er hver eneste Sjels skjebnemål uansett hvor lang tid det måtte ta. Det er mulig for alle å bli en Gud i sin egen rett og dette er Menneskerasens skjebne.

Det som bør oppta dere i tiden umiddelbart foran dere er deres evolusjon og det vil bli en rekke mektige forandringer som vil gjøre det mulig for dere å leve i fullstendig fred. Dere er i ferd med å våkne opp til deres sanne selv og vil komme sammen med dem som allerede har steget opp. Dualiteten slik dere kjenner den, vil bli etterlatt i de lavere vibrasjonene, men den vil fortsatt eksistere på de høyere nivåene, men langt mer harmonisk i sin natur.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge