Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 30, 2011

SaLuSa, May 30, 2011

Over hele verden går bevissthetsskiftet sin gang og det gjør at stadig flere mennesker blir inspirert til å være med å gjøre noe. Det begynner å bli klart for mange flere at dere har rett til å være med å bestemme hvordan deres liv skal leves. Hittil har dere gitt nærmest all makt til deres politiske ledere og det er blitt klart for dere nå at deres beslutninger sjelden er til beste for dere og deres reelle behov. Faktum er at det oftest er stikk motsatt; de bryr seg lite om dere og er bare opptatt av sin egen politiske agenda. Imidlertid begynner det å gå oppfor dere hvordan dere har blitt villedet og manipulert, slik at misnøyen med lederne blir stadig sterkere. Det blir klart for dere nå, at dere har deres egne, Gudgitte rettigheter som dere kan ta tilbake. Resultatet er at den energien vokser seg sterkt og skyver på for forandringer og det er ikke mulig for politikerne å ignorere den lenger. Loven om Tiltrekning sørger for at deres krav vil bli møtt og dere kan være sikre på at de sterke energiene som innstråles, også vil styrke den energien. I tillegg til Moder Jords egne behov, så forårsaker dette en endring av energiene, som igjen gir kraft til alle de forandringer som ligger klar rett rundt hjørnet. Jorden summer av aktivitet som leder opp til en finale som vil bringe dere raskt til Oppstigningen. Om det er små grupper eller store grupper spiller ingen rolle, for etter hvert vokser det til en kollektiv innsats som bærer et enormt potensial i seg. Så hold frem med deres gode arbeid, for det hjelper til å få en raskere slutt på de mørke kreftenes mulighet til å fortsette som tidligere.

Den Galaktiske Føderasjon fortsetter også å arbeide hardt for at alle våre allierte skal få og ha den støtte de trenger, slik at de snart kan få det store gjennombruddet. Opposisjonen mot oss er enorm, for vi har med oss autorisasjon til å innføre en ny modell for hvordan forretninger gjøres. Den må fremvise at den har folkets beste som grunnleggende verdi og være helt åpen i alle forhandlinger. Smått vil være vakkert og mye lettere å organisere og kontrollere. Så må dere også huske på at med de nye teknologiene, vil mye av det dere føler at dere har behov for nå, bli unødvendig. Bry dere overhodet ikke om personlige penger eller formuer, for når forandringen er gjennomført, vil alle bli sørget for og tatt godt vare på og rikdommene fordelt på mer rettferdig vis. Dere vil bli uavhengige fordi dere har det dere trenger og byttehandle vil komme tilbake, fordi pengesystemer til slutt ikke trengs lenger. 

Alt det dere har en tendens til å bli avhengige av vil endre seg til det bedre og det vil stort sett være et resultat av at de nye teknologiene kommer hele verden til gode og dekker alle deres grunnleggende behov. Etter hvert som dere utvikler dere videre, vil dere også se at hele livskvaliteten øker og det vil gi dere den første forsmak på hvordan det vil bli når dere stiger opp. Det vil skje en bemerkelsesverdig rask endring fra slik dere har det nå og det vil sette dere fri fra den undertrykkende kontroll som dere nå opplever. Husk at vi vil være sammen med dere for å ta del i dette arbeidet og vi skal veilede dere på den åndelige vei som ligger foran dere alle. Selvfølgelig er Oppstigningen vårt hovedfokus og vi vil sikre at dere er i posisjon til å være med. Det er vårt oppdrag, som vi har avlagt vår ed på; å sikre at dere og Moder Jord når deres mål. Og slik vil det bli.

Selv om seieren er sikret, så er det fortsatt like viktig å holde fokus på Oppstigningen. Når dere gjør det, hjelper dere til å gjøre veien fremover en del smidigere og med mindre kaos. Sammen har dere den kraft som skal til for å gjøre denne forskjellen, bare dere handler i fellesskap og fortsetter å bringe Lys inn til Jorden. Det har dere allerede gjort og dere kan ta mye av æren for at dere har overvunnet de mørke kreftenes forsøk på å få kontroll over dere og hindre Oppstigningen. Så hold koken i deres innsats for å arbeide med Lyset, for det er et Kjærlighetens våpen, med en kraft som ingen ting kan måle seg mot. Hver eneste dag vil dere sikkert finne en mulighet til å hjelpe deres medreisende, om det så bare er med et smil og et vennlig ord. Dere ville bli overrasket om dere visste hvor mye det kan lyse opp en annens liv.

Etter hvert som bevissthetsnivået stiger, så vil det også komme anledninger der dere kan snakke om det dere mener er sannheten om Oppstigningen, for mange har hørt om 2012, men har lite eller ingen forståelse av hva det innebærer. Det trenger ikke være kapittel etter kapittel, men det å ha kjennskap til løftet om fred og den Gyldne Tidsalder vil kunne gi dem håp og gjøre at de setter fokus slik at frykten for fremtiden kan overvinnes. Vi er takknemlige for at Internett fortsatt er relativt fritt for kontroll og gir mennesker anledning til å snakke åpent ut. Det er et minefelt av ulike valgmuligheter og ulike meninger, inkludert bevisst desinformasjon, så det krever at dere er våkne og bruker sunt vett. Men dere vet at ingen kilder som er av Lyset vil være involvert i å skape frykt. Hvis det er noe som ikke kjennes riktig for dere, så legg det bare til side til dere kan ta et sikkert standpunkt.

Når dere først begynner å se dere selv som Åndelige Vesener, så kan livet på Jorden bli en vakker opplevelse, selv med de negative aspekter og den evige kamp for å overleve. Hver enest utfordring dere greier å overvinne, styrker deres åndelige evner og løfter dem til et høyere nivå. Det igjen fører til at det blir lettere å overvinne enda større utfordringer og løfte dere over dem. Hele hensikten med deres inkarnasjoner i dualiteten er at dere skal utvikle dere og det er lite som kan sammenlikne seg med verdien av de erfaringer dere får på den måten. Tvil ikke et øyeblikk på at dere frivillig valgte livet på Jorden nettopp av den grunn. Belønningen deres er å få oppleve slutten på den siste syklusen i dualiteten og å stige opp, til riker som ikke kan beskrives som noe annet et fullkomment himmelske.

Det faktum at noen sjeler kan forlate kroppen når de vil og besøke de høyere riker, betyr at de kan fortelle dere om det. Til tider får de et glimt av det Lyset som hersker der hvor dere vil stige opp til og dere vil se at de beskriver den perfekte skjønnhet, harmoni og fred. Naturligvis er det også nivåer nærmere Jorden, slik som de astrale regioner, som ikke har en så høy vibrasjon. Like fullt, det dere kaller Paradiset eller Nirvana er en indikasjon på hva dere har i vente. Den 3dje dimensjon er ikke deres egentlige hjem og det er årsaken til at dere dypt inni dere lengter til de høyere dimensjoner. Instinktivt vet dere at Livet er mer enn det dere opplever nå. 

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg vet at om ikke altfor lenge vil den Galaktiske Føderasjon bli akseptert og kunne være åpent sammen med dere. Det er den mest naturlige utvikling i vårt forhold til hverandre, ettersom vi har vært sammen mange ganger tidligere. For tusener av år siden så vi deres siste store sivilisasjon gå under – Atlantis. Men denne gangen skal vi sammen feire deres suksess!


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge