Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 27, 2011

SaLuSa, May 27, 2011

Deres fremskritt forbauser oss fortsatt og det som er interessant for oss er deres kollektive bevissthetsnivåer. Hvor de har vokst på relativt kort tid sammenliknet med forrige århundre! Det er en suksess som har satt dere godt i gang på veien mot Oppstigningen. Det betyr at dere har overvunnet de mørke kreftenes bestrebelser for å hindre deres videre utvikling. Nå har det gått opp for dere at makten ligger i deres egne hender, og det har i stor grad medført at dere har sluppet tak i den frykten som var så avgjørende for de mørke kreftenes suksess. Kontrollen de hadde over dere smuldrer opp og det er ikke lenger mulig for dem å ta den tilbake. Det er et absolutt løfte fra oss til dere, og det vil snart bli satt i gang handlinger som beviser det. Det skulle være unødvendig å si det, men den siste halvparten av dette året vil være et formidabelt vendepunkt i livene deres.

Med ett kan man se at det er et positivt arbeid i gang i verden for å få til fredelige løsninger på gamle konflikter og kriger i den nyere tid. Det er på den måten de nye energiene virker, ved å bringe frem Lyset i dem som er involvert i slike prosesser og det blir stadig vanskeligere for dem som helst ville ha fortsatt på samme måte som før. Det vil bli fart i sakene så snart de nye regjeringene kommer på plass og da vil dere se virkelig handling, i tillegg til at vi kommer blant dere. Fordi vi er meget omhyggelige i vår planlegging, så vil det ikke by på noen problemer for oss å få gjort alle de omfattende oppgavene i løpet av det som for dere synes som ekstremt kort tid frem til Oppstigningen. Dere ba om hjelp og vi er her for å svare på deres bønner om hjelp, og vi har Guddommelig godkjenning til å ta kontakt med dere. Det at vi skulle møte hverandre igjen, har alltid ligget i planene, og er et naturlig steg oppover, nå som bevisstheten deres vokser og raskt løfter dere mot vårt nivå. Vi var Ett i fortiden og det er deres skjebne og rett at dere skal komme sammen med oss igjen og starte på den videre reisen opp gjennom de høyere dimensjonene.

Dessverre, men like fullt ved deres eget valg, så er det mange sjeler som slett ikke har våknet opp tilstrekkelig ennå, slik at de kan fatte betydningen av den tiden som kommer. De vil imidlertid bli tatt vare på med stor kjærlighet og omtanke, slik at de kan fortsette sin utvikling i nye omgivelser. Det vil ikke være veldig ulikt det de er vant til, slik at de kan fortsette å inkarnere i omgivelser som virker kjente. Og senere, på grunn av livets sykliske natur, vil det komme en ny anledning for dem til å stige opp. Hvis deres hjerte og sjel er knyttet til disse sjelene, kan dere tjene dem, slik vi har tjent dere gjennom tusener av år. Sist gang vi var sammen med dere her på Jorden i en fredfull periode, var i Atlantis, lenge før dens nedgang og fall. Høye bevissthetsnivåer ble oppnådd og mange av dere var der og kunne oppleve det. Nå er dere på et tilsvarende nivå, men denne gangen vil dere stige opp.

Hele Universet gleder seg over deres suksess, for det vil gjøre at alle bitene kommer sammen til et hele, slik at hver enkelt del av det kan stige opp. Tro oss, Kjære Sjeler, at vi følger meget nøye med på deres fremtid, for det eksperimentet dere har tatt del i har resultert i vidunderlige fremskritt i deres utvikling. Hver av en av dere har vært på steder der andre ikke vill våget å sette sin fot og dere har gjennomlevd tøffe, og noen ganger elendige liv, for å få erfaring med dualiteten. Dere visste imidlertid hvilken fantastisk mulighet det ville gi dere, til å bli mentorer for andre sjeler, som eventuelt ønsker å gå samme vei. Det å tjene andre blir noe man virkelig ønsker å kunne gjøre, når dere kommer opp i de høyere dimensjonene.
Ettersom dere har vært på Jorden så lenge, så har dere blitt sterkt knyttet til Moder Jord, hvilket er grunnen til at så mange har valgt å fortsette å være sammen med henne. Det vil bli en overveldende og storslagen opplevelse å stige opp sammen med henne og se Moder Jord pånytt i all sin vidunderlige skjønnhet. Dersom dere, for eksempel, skulle velge å slå dere sammen med oss, så vil livet i stor grad bli tilbrakt om bord på våre store Moderskip. Faktum er at noen av dem er så store at de med letthet kan kopiere overflaten til hvilken som helst planet. Så det er nesten som å komme fra det ene hjemmet til det andre, med andre livsformer, som for eksempel dyrelivet. De er ikke lenger ville og har helt og holdent lagt av seg sitt overlevelsesinstinkt, slik at de lever i fullkommen fred og lykke. En slik lykke er typisk for alle våre skip og livet er like tilfredsstillende der som hvilket som helst annet sted. Kameratskapet og fellesskapet inkluderer også familier, og de har alt de kunne ønske seg for et gledesfylt og tilfredsstillende liv.

Enkelte har omtalt Jorden som en “fengselsplanet” og det er nesten det den var blitt. Imidlertid var det menneskene selv som tillot at de mørke kreftenes lumske tentakler å gradvis bringe dere under sin kontroll, så mye så at dere til slutt overlot makten til dem. Heldigvis våknet dere opp tidsnok til at dere kan ta tilbake makten og bestemme deres egen fremtid. I en periode på bare førti år, har dere brakt så mye til Jorden at energinettverket som omgir den er blitt gjenoppbygd. Og ganske snart er tiden inne for en enorm innstråling av energi som vil bringe den Nye Jorden nærmere manifestasjon. Dere er så langt fra alene når det gjelder å forberede alt som må til for å være klar for Oppstigningen, for det er hærskarer av sjeler som hjelper dere, noen av dem til og med fra andre Universer. Det vil være en minnerik begivenhet når det skjer og det er mange som ønsker å være her og få bevitne hendelsen.

Når dere sitter trygge og komfortable i deres hjem, kan det synes som alt dette vi forteller dere bare er en drøm, men dere vil oppleve Oppstigningen i deres fysiske kropp og dere kan være sikre på at den vil være godt forberedt når den tiden kommer. Som dere kanskje allerede har funnet ut, er de nye energiene svært kraftfulle og påvirker dere på svært mange måter. Det er deres forsikring om at ting virkelig skjer, mens vi gir dere råd og veiledning og vi venter at stadig flere av dere begynner å oppleve høyere bevissthetsnivåer. Dere vil merke at en ro senker seg over dere, som gjør at dere kan greie å forholde dere rolig uansett hva som skjer omkring dere; et tegn på at dere gjør gode fremskritt. Det vil være som den opplevelsen dere har av at tiden akselererer, og det vil være ganske omfattende etter hvert som dere tar ett skritt av gangen mot å bli Galaktiske Vesener.

Det ligger mange undere foran dere og venter, og en garanti om fred i verden vil få dere til å være mer avslappet.  Da kan dere komme sammen og feire alle de ulikhetene mellom dere som jo gjør hver og en av dere unike. Med forståelsen at Alle Er Ett forvinner spenninger og konflikter mellom ulike raser, og religion i den form dere kjenner den, vil endre seg og finne et nytt fundament i de nye sannhetene som vil komme for dagen. Den Ene Gud vil bli akseptert av alle og med ett slag fjerne det som har vist seg å være roten til så mange problemer og kriger gjennom århundrene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og hjelper dere å finne veien til den sannheten som må komme til overflaten og bli anerkjent for at dere igjen skal forenes.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge