Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, June 1, 2011

SaLuSa, June 1, 2011

Som dere allerede vet, er det forandringer i gang i Midt-Østen og folket viljestyrke og vilje til å oppnå resultater vil bære dem frem til suksess. I vesten er også de samme energiene aktive og begynner å sette folk i bevegelse mot å kreve forandringer som vil få en slutt på den krisen og de vanskelighetene de opplever nå som en følge av bankkrisen. Slike energier vokser som en rullende snøball og når den først når en viss størrelse, så er det ingen ting som kan stoppe den.  Dere vil få se begynnelsen på en ny æra som vil gi dere god fremdrift og sette dere på en vei som bare kan føre til Oppstigningen. Det har bygget seg opp over lang tid og det er egentlig ikke så mye som skal til før det virkelig skyter fart. Vi kommer til å være medvirkende i det ettersom dere har bedt oss om hjelp. Vi kan ikke alltid gjøre det dere ber oss om, men i dette øyeblikk kan dere regne med at det er en del av planen vår. Mye arbeid utføres for å få fullført en rekke ting og som tidligere er Avsløringen det viktigste fokus.

Selv om noen av de mørke kreftene trassig motsetter seg vår oppfordring til å slutte med de ødeleggende aktivitetene, er det andre som begynner å forstå at spillet er tapt og som dere ville si; forlater sin post i stillhet. Det viktigste for oss er å få dem ut av veien slik at våre medarbeidere kan presse på med reorganisering og presentere en ny politikk for dere. Hver uke er svært viktig nå og hjelp utenfra øker stadig, spesielt når det gjelder de innkommende energiene. Juni vil bli en spesielt god måned og flere og flere av dere vil merke at bevissthetsnivået deres løftes. Resultatet av det er at enda mer energi blir jordet og vil komme alle mennesker til gode. Det er ingen tvil nå at stadig flere mennesker begynner å våkne opp til Lyset som brer seg på hele planeten. Av den grunn er det mye av det kaoset som kunne ha oppstått, som mister sin kraft og derfor neppe vil manifestere seg.

Dere må aldri glemme det, Kjære Sjeler, at dere selv holder nøkkelen til mye av det som vil skje, fordi dere fortsatt projiserer deres visjoner av hvordan fremtiden vil arte seg. Fortsett å se på alle hendelser som mye mer moderate enn dere opprinnelig fryktet og dere vil bli gledelig overrasket over den påvirkningskraft dere har. La deres Lys flomme ut over Jorden, til steder der det er konflikt og vanskeligheter og overøs med Lyset deres de individene som fortsatt prøver å organisere hemmelige operasjoner mot folket. Det vil ha effekt, uansett om den kan synes liten, og det kan endre hvordan verden vil utvikle seg. Mens alt dette finner sted, vil vi gjøre det vi kan for å skape situasjoner der mer informasjon om oss vil finne veien ut i det offentlige rom. Vi arbeider fortsatt hardt for å skape fred overalt på Jorden, ved å beskytte dem som arbeider sammen med oss og påvirke og inspirere dem som kjemper for fredens sak. Faktum er at det er atskillig flere grupper nå som arbeider mot det målet. Imidlertid er det nødvendig at deres ledere og politikere støtter arbeidet og tilslutter seg prinsippene i våre mål. De vet at deres sivilisasjon ikke kan utvikle seg videre med mindre det er total fred over hele Jorden. Det er grunnen til at vi gjør alt vi kan for å forhindre en eskalering av konflikter som oppstår mange steder i verden.

Om dere bare kunne føle hvordan det er å leve i fullkommen fred og oppleve den energien som ligger i det, så ville dere umiddelbart kreve en stopp i alle fiendtligheter, over alt, og at alt som har bidratt til krigshandlingene ble fjernet. I sjeldne øyeblikk har dere opplevd fred, men vi snakker om en permanent tilstand. Mennesker ville komme sammen i Lys og Kjærlighet, og frykten som hersker i maktens korridorer ville forsvinne. Tillit og ærlighet ville være en selvfølge, for det ville ikke være noen som helst grunn for noe annet. Vi kan fortelle dere at en slik idyllisk levemåte snart vil bli deres, i den umiddelbare fremtid, men vi ber dere hjelpe til å manifestere den ved å velge å leve slik allerede nå.

Massemediene deres fremmer mange negative energier gjennom sin konsekvente fokus på konflikter og konfrontasjoner mellom mennesker. Det militære drapsmaskineriet blir også solgt i spillformat som underholdning og er rettet mot unge mennesker hvis psyke fortsatt er under utvikling. Det virker bedøvende på deres sanser og følelser slik at de aksepterer slike forhold som normale - samtidig som det tærer ned deres evne til kjærlighet og medfølelse for andre. Krig er så langt fra morsomt, og krigens realitet kan lett sees hos dem som har tjenestegjort og blitt mentalt ødelagt og psykisk ustabile. Kan dere se hvordan det kan forandre dere til å bli ufølende Vesener uten evne til medfølelse? Vi kan bare oppfordre dere til å tenke gjennom enda en gang hva dere bruker som ”underholdning” og at dere søker glede og lykke som har en iboende evne til å løfte dere opp. Om dere ikke gjør det, vil deres sinn etter hvert bli så forskrudd og ubalansert at dere ikke lenger vil kjenne deres sanne selv.

Dette er tiden for å se innover og bestemme dere for hva dere virkelig ønsker å være. Muligheten til å stige opp vil løfte dere opp til disse fredfylte riker som er pur skjønnhet og med en fred som ikke har sin like. Dersom det er hva dere ønsker, så bryt dere løs fra de tankemønstre som har oppstått gjennom de mørke maktenes indoktrinering. Ikke godta deres uttalelser som skaper frykt og deres handlinger som er ment å tvinge dere til å innordne dere. I virkeligheten har dere ikke noe å frykte annet selve frykten, så velg Lysets vei med hodet høyt hevet og se kun det gode omkring dere. Ved å fokusere på det vil dere løfte deres egne og Moder Jords vibrasjoner og på den måten være med å få Oppstigningen til virkelighet. Gjør det til deres mål å opprettholde dette høye bevissthetsnivået,  så vil dere gjøre så mye godt, selv om dere ikke kan se det selv.  Ha tillit til at alt vil gå bra og i samsvar med den Guddommelige Plan, for den vil sikre at dere kommer frem til endetiden fullt ut forberedt til Oppstigningen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og når jeg sier at vi er brødre og søstre, så er dette mye sannere enn mange av dere tror. Vi har vært i nærheten av dere i årtusener og hjulpet dere å vokse fra deres laverestående form og til Homo Sapiens som dere er nå. Noen utenomjordiske har forsøkt å holde dere nede, men vi har grepet inn slik at dere kunne fortsette å utvikle dere og mange av dere står nå klar på terskelen til å bli full bevisste Vesener. Vi har ikke gjort dette alene, for mange andre sivilisasjoner i den Galaktiske Føderasjon har også hatt viktige roller. Dere har nå en egnet kropp som er rede til å gjennomgå de fysiske forandringer som vil sørge for at dere løftes opp til de høyere vibrasjoner. Om vi kan få lov å si det; dere er noen fantastisk fine vesener i menneskeform som har vist dere verdig gjennom mange liv.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge