Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 2, 2011

SaLuSa, May 2, 2011

Som dere etter hvert begynner å forstå, så er ikke tiden konstant. I forbindelse med deres gjøremål synes det av og til som om den øker hastigheten og får dere til å føle at dere har mistet tid. Det viser hvordan dere har beveget dere inn i et høyere vibrasjonsmodus og et høyere bevissthetsnivå. Til slutt vil ikke tiden lenger oppfattes som lineær, men alt vil være i ”Nået”, ettersom fortid, nåtid og fremtid i virkeligheten alle er Ett. Det er derfor vi kan positivt stadfeste, at fra vårt observasjonsnivå, har allerede Oppstigningen funnet sted. Oppstigningsprosessen forandrer gradvis kroppene deres og måten dere ser ting på, som det selvfølgelig måtte forventes og som er en helt naturlig hendelse. Det finnes også de sjeler som ikke responderer på de høyere energiene og som i virkeligheten har liten eller ingen interesse for denne prosessen. Derfor oppstår det et skille mellom disse to gruppene og dette vil avgjøre hvem som vil stige opp og hvem som vil forlate Jorden for å leve et annet sted. Det er alt sammen en del av den Guddommelige Plan og basert på Universets Lover, som sikrer at enhver sjel finner den riktige vei til det neste steg i sin utvikling.  

Med tanke på hva som må skje i den gjenværende perioden som leder frem mot Oppstigningen, så er deres oppløftelse det aller viktigste. Forberedelser som må gjøres for å kunne gjøre et kvantesprang inn i fremtiden er nødvendig, for å introdusere dere til en levemåte som er så totalt forskjellig fra deres nåværende levesett. Det er et stort gap som det må bygges bro over, som et resultat av Illuminati’s iherdige forsøk på å holde dere tilbake. Det har gjort at de fleste av dere har levd uten å ha det dere trenger og hindret dere i å få oppleve de fordeler som de teknologiske nyvinningene kunne ha gitt dere. Av den grunn har livet vært et strev for de fleste av dere og nesten alle landene i den Tredje Verden har levd i kronisk fattigdom. Dere vil få oppleve overflod og fred allerede før endetiden kommer og når dere først har steget opp, vil dere bevege dere inn i en vidunderlig og tilfredsstillende tid. Jorden er vakker i sin nåværende form, men når hun har steget opp, vil hun være et levende eksempel på det perfekte og et virkelig himmelsk bosted. Likeledes vil dere bli utnevnt til hennes voktere og vil ha oppnådd et forståelsesnivå som gjør at dere fullt ut verdsetter Moder Jord’s plass i deres liv som et full bevisst og levende Vesen.  

Vi i den Galaktiske Føderasjon er også del av deres skjebne og er ikke her bare som veiledere for dere. Vi er en del av dere og vi vil gjenforenes og bli Ett igjen, etter hvert som vi går videre mot neste steg i evolusjonen. Dere er omsider i ferd med å vende tilbake til det bevissthetsnivå dere tidligere hadde. Sløret som har vært skapt av splittelse og atskilthet er i ferd med å løfte seg nå og det vil ikke vare lenge før dere igjen forstår hvem dere i sannhet er og så krever tilbake deres suverenitet. Til tross for at noen av dere ikke føler det slik, så er dere alle verdige til den muligheten som nå ligger foran dere og dere burde gripe den med begge hender. Det vil gå tusener av år før en slik mulighet kommer igjen. Det er selvfølgelig helt og holdent opp til dere selv hva dere velger og dere kan være sikre på at dere ble godt informert om dette før dere kom til Jorden i dette livet. Dersom dere føler dere tiltrukket av Oppstigningen, er det ganske sikkert fordi dere har bestemt dere for å være med på den. Vær ikke bekymret for om dere vil være klar for den, for bevissthetsnivået øker allerede og vil fortsette med det. Dette kan godt være følbart for dere gjennom alle de subtile forandringene dere opplever i dere selv. Dere vil finne at dere har mer kontroll over tanker og følelser og mestrer bedre å holde dere sentrert, slik at dere beholder roen og en fredfull tilstand uansett hva som skjer omkring dere. Faktisk kan dere bidra med å gjøre andre mennesker roligere ved deres blotte tilstedeværelse.  

Vi forstår at dere er trette og frustrerte på grunn av at dere har ventet så lenge på tydelige tegn på positive forandringer. Men likevel, i det opprør og kaos som finner sted, så dukker de første tegnene på en omfattende rensing opp. Dere må forstå at Jorden er forurenset av negative energier og at disse må renses ut før freden kan etableres. Det er trist at sjeler som er direkte involvert med dette befinner seg akkurat der det skjer aller mest, men det er ofte deres sjelevalg for å gjøre bot for handlinger som har forårsaket det. Det renser ut karma og vil til slutt gjøre det mulig for en ny positiv energi å jorde seg i disse områdene. Det er selvfølgelig også fysiske forandringer som må finne sted og det er disse vi holder et våkent øye med for å holde skadevirkningene og tap av liv på et minimum. Vi må understreke pånytt at vi har ingen rett til å gripe inn i deres livsplaner, som for noen av dere betyr ar dere befinner dere på de stedene hvor aktiviteten er størst. Det vil på ingen måte ta fra dere muligheten til å kunne stige opp som enhver annen sjel, for selv etter at den fysiske kroppen er død, kan Oppstigningen fortsatt finne sted.

Vi er mer aktive enn noen sinne, fordi Jorden nok en gang vakler på grunn av oppblomstringen av negative hendelser. Imidlertid vet Moder Jord at dette er alt sammen en del av den livsviktige rensingen som må fullføres før alle kan stige opp. Dere kan forvente at det vil skje en del voldsomme forandringer ettersom Jordens energier også påvirkes av de mektige Lys-energiene som stråles inn. De lavere energiene blir nå omvandlet raskere enn noensinne og det legger til rette for mer fredfulle løsninger. Som Lysvesener blir også dere løftet opp og vi anbefaler at dere setter av den nødvendige tid slik at de kan bli absorbert inn i kroppen deres. Den er tross alt i kontinuerlig utvikling og vil fortsette med det inntil cellene har fått sin krystallstruktur og er i stand til å inneholde en høyere grad av bevissthet. Dere er på vei til en storveies oppløftelse som vil føre til at dere får tilbake deres fulle bevissthet og når et nivå hvor dere kan bli Galaktiske Vesener.  

Gå gjennom deres daglige gjøremål med en positiv holdning og la ikke frykt få finne veien inn i tankene deres. Dere burde vite nå at fremtiden deres er sikret og at den Guddommelige Plan for deres sivilisasjon og Moder Jord ikke kan feile. Så la dere ikke trekkes ned av de mørke kreftenes forsøk på å distrahere dere slik at dere mister målet av syne. Deres organisasjon er i virkeligheten splittet og ødelagt av den plutselige bevissthetsvekst blant dere og den økende forståelse blant dere for hvordan de har kontrollert dere og gjort dere til slaver. Dere søker sannheten i alle sammenhenger og sannelig skal det gjøre dere fri. Tilliten deres har blitt skammelig misbrukt av dem som skulle ha arbeidet for det beste for alle, i stedet for det beste for dem selv. Det begynner etter hvert å komme frem hvem de egentlig er og deres dager er talte. Snart vil det skje dramatiske forandringer som vil gjøre det mulig å få til omfattende endringer når det gjelder de store lands regjeringer. Lite fremskritt vil kunne skje før dere har fått de rette folkene til å lede dere inn i den siste perioden frem mot Oppstigningen.  

Jeg er SaLuSa fra Sirius og fortsetter å være talsmannen for en gruppe som representerer den Galaktiske Føderasjon, og vil stadig veilede dere videre.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge