Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 29 august, 2014

SaLuSa, 29 august, 2014

Jo mer dere lærer om Illuminati, jo mer fryktinngytende virker de etter hvert som de gjør “rykker frem” i rykk og napp mens de stadig holder deres sivilisajon i den Mørke Tidsalder. Den utvikling og fremskritt dere skulle ha hatt har blitt nektet dere, men dere vil gjøre store sprang fremover når Illuminat har mistet sin makt. Det beste er imidlertid å ikke overreagere på slik nyheter ettersom de følger en vei som leder til deres fall. Før dette skjer vil dere som har bestemt dere til å følge Lysets vei, bevege dere bort fra dem. Dere er skjebnebestemt til å stige opp og faktum er at dere vil reise fra dem og la dem bli tilbake, når dere selv beveger dere inn i de høyere vibrasjonene. Da vil dere gjøre enormt raske fremskritt og når den tiden kommer vil vi ha blitt gjenforent med dere. Sammen med oss vil dere bli Galaktiske Vesener og motta enormt med hjelp og assistanse. Vi har en fremtid sammen selv om dere ikke er bundet til å gå noen spesiell vei, og dere vil selv velge hvor og når ettersom hva som tjener dere best.

Når alt kommer til alt er dere mektige Vesener som er i ferd med å formes, men omgitt av de lave vibrasjonene finner dere det vanskelig å bryte dere fri og følge en høyere vei. Dere er imidlertid i ferd med å vinne denne kampen, samtidig som dere løfter andre opp sammen med dere. Forandringene i vibrasjonene føles over alt og vekker opp de sjelene som har slumret gjennom så lang tid. Dette betyr at når ytterligere oppløftelse skjer i dem, vil det skje en omfattende oppvåkning som vil øke bevissthetsnivåene. Dette er en del av forberedelsene som vil sikre at dere er vel forberedt for de nye vibrasjonene som er av stadig høyere frekvens. Vi vil ikke tillate at noen forstyrrer deres fremskritt og dere kan gå fremover fulle av tillit, vel vitende om at dere vil løfte dere opp i nær fremtid. I denne delen av syklusen er det vår oppgave å oppfylle de løfter dere ble gitt dere da syklusen begynte for tusener av år siden.

Dere får også mye støtte fra andre beboere på Jorden, men for øyeblikket holder de seg på sitt eget eksistensnivå. De vil komme sammen med dere når det rette øyeblikket kommer, for deres skjebne er også knyttet sammen med deres egen. De har mye å tilby ettersom de er kommet lengre på evolusjonens vei og har allerede gitt dere mye hjelp, selv om dere i de fleste tilfeller ikke er klar over det. Det begynner å demre for dere at mange sjeler ikke bare ledsager dere på reisen, men også spiller en aktiv rolle for å sikre at dere fullfører den med suksess. Universet myldrer av liv og var det ikke for den beskyttende barrieren som omgir Jorden, så ville dere nå åpent ha møtt mange andre sivilisasjoner. Vi har også en rolle som politi i Solsystemet deres for å holde inntrengere unna, samt andre Vesener som er nysgjerrige med hensyn til dere eksistens. Faktum er at mange fortsatt overvåker aktivitetene deres ettersom deres tilstedeværelse her på Jorden tiltrekker seg mye oppmerksomhet. Så langt det har vært mulig har vi holdt andre Vesener vekk fra Jorden, slik at de ikke skulle kunne forstyrre deres evolusjon. De som har fått tillatelse til å kontakte dere er karmisk involvert med dere og er i stor grad ansvarlig for å ha bistått dere gjennom ulike faser av deres syklus.

Fremskrittene deres gjennom de siste 400 årene har vært bemerkelsesverdige og enda mere så i det siste århundret. Dere har respondert meget vel på de innkommende vibrasjonene som løfter dere opp og i virkeligheten skrider alt i stor grad frem slik som forventet. Det har alltid vært en plan for å sikre at dere stiger opp når dere forlater den gamle syklusen. Dere har gjort dere fortjent til en slik mulighet og når dere får vite sannheten i forbindelse med livene deres i denne dimensjonen, vil dere bli oppmuntret. Dere har et uttrykk som “Til helvete og tilbake igjen” og det beskriver godt de mange opplevelsene dere har hatt. Slike offere kommer ikke uten belønninger, for dere har vokst enormt på dem. Alt det dere har opplevd og erfart vil tjene dere ekstremt godt når dere skal hjelpe dem som følger i fotsporene deres. Uansett hva dere måtte føle på det nåværende stadiet, kan vi forsikre dere om at dere vil bli fornøyd med det dere har greid å oppnå.

Massemediene deres er fortsatt ikke i stand til å rapportere om det som virkelig skjer og dere blir med hensikt foret med forvirrende nyheter for å hindre dere å lære hva som er sant. Det er så mye som foregår i all hemmelighet og de mørkes fordekte operasjoner er er nærmest dagligdags. I stor grad skjer de uten at dere kan se dem og Illuminati har utviklet enorme underjordiske anlegg hvor tusener av mennesker arbeider for dem. De er blitt fanger som resultat av sin beslutning om å utføre slikt arbeid og det er få som vender tilbake til overflaten igjen. Det finnes i virkeligheten underjordiske byer som huser arbeiderne slik at alt det de trenger er tilgjengelig for dem. De kan nok bli rikelig belønnet og godt tatt vare på, men det har sin pris: de har ingen frihet. Hvis det er mennesker dere kjenenr som bokstavelig talt har forsvunnet fra Jordens overflate, er det ikke usannsynlig at de var vel kvalifiserte i fagområder Illuminati trenger for å fortsette sitt arbeid.

Kjære Sjeler, vær ikke redde for resultatet av de mørkes Sjelenes forsøk på å få full kontroll over dere. De vil aldri oppnå tilstrekkelig kontroll til at de kan lykkes med sine planer om å overta Jorden helt. Makten deres svinner allerede og vil fortsette med det til de ikke lenger har makt til å følge sine planer. Dette er noe som har vært forutsett for lenge siden og det har bare fått lov til å gå så langt på grunn av det de involverte har erfart og lært. Som vi ofte har slått fast så er det ingen erfaring som ikke inneholder en viss læring for de involverte. På Jorden henger de fleste opplevelser sammen med karma og i større eller mindre grad er alle involvert. Dere må aldri glemme at karma ikke handler om å “få igjen” for det man har gjort, men at det også er en belønning for dem som fortener det. Det ville være galt å tro at man ikke får en klapp på skulderen for godt arbeid man har utført for Lyset. Hele tiden utvikler dere dere gjennom de erfaringene dere gjør, så ta dem i mot som om de er til deres eget beste.

Vi er alltid ved deres side og i virkeligheten er vi et team som er fast besluttet på å bringe mer Lys til Jorden. Hver eneste en av dere spiller en viktig rolle i det som skjer, endog om dere ikke har noen anelse om hva som foregår. Før dere inkarnerte ble det skissert for dere hva dere kunne forvente i dette livet og Menneskerasen som en kollektiv enhet utvikler seg sammen. Erfaring er kjernen i det hele og dette er grunnen til at alle liv er så viktige.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ønsker dere all mulig suksess på reisen deres.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge