Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 22 august, 2014

SaLuSa, 22 august, 2014

Mange av dere har nå akseptert at tiden går fortere enn noensinne og det vil den fortsette å gjøre mens den tar dere inn i de høyere vibrasjoner. Dette er en uunngåelig del av de forandringene som foregår, som er nødvendige for å gjøre den Nye Tidsalder til virkelighet. Med dette kommer velkomne forandringer for Jordens befolkning som blir påvirket på en slik måte at de beveger seg opp på et nytt nivå hvor det finnes mindre negativitet. Dette vil fortsette helt til de negative vibrasjonene ikke lenger kan eksistere og freden vil ha etablert seg på Jorden. Det finnes overhodet ingen mulighet for at de mørke skal kunne stanse denne utviklingen, ettersom dette er gitt dekret om fra høyere makter som styrer deres skjebne. På samme tid som dere har fri vilje, finnes det også diktater som skaper deres fremtid i samsvar med Planen for Menneskeheten.

Uansett hvilket intrykk dere måtte ha av det som foregår, så husk på at fremtiden deres allerede er nøye planlagt og berammet. Absolutt ingen ting kan forandre deres skjebne hvor dere beveger dere ut av de lavere vibrasjonene og kan fryde dere ovet et Lys-nivå som er fullstendig fritt for dem. En strålende fremtid venter dere, hvor dere vil møte deres sanne familie og returnere til deres Høyere Selv. Dette vil ta tid, men deres oppfatning av den er allerede i forandring ettersom dere opplever at tiden stadig akselererer. Den er rett og slett ingen konstant, hvilket dere allerede vet, og med tiden vil dere gå inn i en fremtid hvor alt skjer i Nuet. Selv nå når er det slik at når dere vender tilbake til de høyere nivåene når dere "går over” etter at den fysiske kroppen deres “dør”, vil dere oppleve mange slike endringer. Det er ett skritt nærmere den sanne virkeligheten dere har eksistert i mellom deres ulike inkarnasjoner gjennom tusener av år, og som tjener til å minne dere om deres høyere nivåer av Væren.

Deres jordiske eksistens er en krevende og tøff test på deres evne til å overvinne de lavere vibrasjonene, samtidig som dere fortsetter å utvikle dere. Den er et nivå hvor sjeler kan inkarnere og gjøre mye raskere åndelige fremskritt enn de kunne gjort i de høyere nivåene. Alle læringssituasjonene kan spilles ut slik at de passer perfekt med vibrasjonsnivået deres, og jo høyere det er, jo raskere fremskritt kan dere gjøre. Ingen presser dere til å erfare og lære raskere enn det dere selv er bekvemme med. Dette er årsaken til at sjeler befinner seg på så mange ulike evolusjonsnivåer. Det kan synes ekstremt vanskelig å gjøre fremskritt under slike forhold, men det er likevel en ideell situasjon hvor det finnes så mange muligheter å gripe. Vi vil gjenta enda en gang at hver eneste sjel har Veiledere og Lærere som ledsager dem. De hjelper dere på veien gjennom sin veiledning samtidig som de forsikrer seg om at de aldri blander seg opp i deres frie vilje.

Kjære Sjeler, dere kan føle dere trygge og godt tatt vare på i denne tiden hvor dere spiller ut deres siste dager av deres tid i de lavere dimensjoner. Deres veiledere og mentorer ønsker at dere skal ha suksess og vil gjøre alt som er tillatt for å hjelpe dere, forutsatt at det ikke griper inn i deres frie vilje. Hver gang dere har tvil eller bekymring om de negative energiene så tiltrekker dere dem, hvilket øker deres sårbarhet. Dere kan således forårsake at de ting dere minst ønsker er de som skjer, så tenk positivt til enhver tid og hold fokus på målet deres. Dere kan være sikre på at denne tiden i livene deres er ekstremt viktig, for dersom dere mislykkes i å løfte vibrasjonene deres opp i de høyere vibrasjoner, så er dere skjebnebestemt til å forbli i de lavere vibrasjoner. Dere vil selvfølgelig få anledning til å oppnå dette målet i en senere syklus, men når dere først har kommet så langt, er det klokt å gjøre en innsats for å lykkes denne gangen.

Vi fortsetter å beskytte dere mot innblanding utenfra ettersom andre sivilisasjoner er interessert i deres fremskritt. De erfaringer og erfaringssamling dere holder på med tiltrekker seg interesse fra mange av dem på grunn av den store mengden av ulike vesener som deltar i den. Sjeler har kommet fra alle hjørner av Universet for å observer eller delta i endetiden og det er absolutt på sin plass å understreke nok en gang at dere alle i virkeligheten er Romvesener. Deres hjem er ikke på Jorden og mange av dere har meldt dere frivillig til å hjelpe andre å løfte seg opp og ut av de lavere vibrasjonene. Med deres større erfaring og høyere vibrasjoner har dere tillit til at dere kan greie å unngå å bli trukket ned av dem. Vi overvåker selvfølgelig hvordan det går med dere og hvordan dere gjør fremskritt, og er alltid tilgjengelig for dere for veiledning. Vi beundrer deres utholdenhet og besluttsomhet med hensyn til å fullføre oppdraget deres og de sjelene dere hjelper vil for evig være takknemlige. Sannheten er at alle vinner på slike situasjoner ettersom ingen erfaring er uten verdi.

Alle sjeler som er involvert på Jorden erverver seg kunnskap gjennom sine erfaringer, og dette er, som dere ville si, en høyfartsvei til erfaringer som mange andre kunne ønsket seg. Imidlertid er de lave vibrasjonene av en sådan art at de kan dra dere ned og at dere således kan glemme deres egentlig oppdrag. Dette er slike tilfeller hvor veilederne deres samarbeider tett med dere for å forsøke å få dere tilbake på den vei dere har avtalt i livskontrakten. Mye av kontakten med dem skjer når dere sover og er ute av kroppen. Det gjøres mye godt arbeid i slike øyeblikk og når dere har fått ordnet opp i problemene deres, vil dere oppleve at dere våkner opp og føler dere avspent og forfriskende uthvilt. Dette er en god grunn til å følge intuisjonen deres når dere leter etter hvordan dere kan løse problemene. Dere blir aldri forlatt eller overlatt til dere selv, selv om det kan være tider hvor dere føler dere uønsket eller ille til mote. Som vi ofte har slått fast, så kan dere alltid ta kontakt med oss og vi vil respondere så godt vi kan uten at vi kommer i fare for å interferere med livsplanen deres.

Dere har et uttrykk: “Stille før stormen” og vi kan fortelle dere at stormen har passert toppen og veldig snart vil en periode av rolige forhold begynne. Dere kan bidra til dette ved å leve som et godt eksemple på en som er bevisst og oppvåknet og ved å spre Kjærlighet og Lys både vidt og bredt. Freden er på vei og fantastiske tider ligger foran dere og allerede er det mange Lysarbeidere som legger ned fundamentet for den Nye Tidsalderen. Vi forsikrer dere gang på gang at ingen ting kan stanse deres vei mot den Nye Tidsalder og dere har allerede begge bena solid plantet på denne veien.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og veldig glad for å kunne kontakte dere med nyheter om de fremskrittene som gjøres. På mange måter kan det virke som om det går langsomt slik dere måler tid, men sett fra vårt ståsted løses problemene i rask rekkefølge. Vi er medlemmer av den Galaktiske Føderasjon av Lyset og har forpliktet oss til å sørge for at dere har det bra og får en suksessrik framtid. Vi er Ett og når dere stiger opp vil vi gjenforenes og fortsette vårt arbeid for Lyset.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge