Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 12 september, 2014

SaLuSa, 12 september, 2014

Kjære Sjeler, dere har et slikt enormt potensial som dere ennå ikke har avdekket og med god planlegging vil dere finne at deres bevissthet stadig utvider seg. Dette er en del av deres evolusjonsmessige plan og forbereder dere til full bevissthet. Dette ligger imidlertid litt inn i fremtiden og når det rette øyeblikket kommer vil dere bli hjulpet til å oppnå en slik oppløftelse. Allerede er mange klar over at deres bevissthet øker og dere kan selv ta æren for denne fremgangen, for det er dere selv som har gått inn for oppgavene deres. For øyeblikket finnes det sjeler på Jorden på mange ulike bevissthetsnivåer og dette medfører mye friksjon mellom ulike grupper. Dere bør ikke tillate dere å la dere distrahere av det som foregår omkring dere og er best tjent med å konsentrere dere om deres egen utvikling. Tiden for å ofre deres egen utvikling for å hjelpe andre er ikke lenger nødvendig ettersom alle sjeler vet hvor de er på vei og hva som forventes av dem. Tiden er kommet for at hver sjel må vie seg til sin livsplan og gjøre sitt beste for å nå dens mål. Dere kan være trygge på at de som ennå ikke er blitt bevisste vil få hjelp til å gjøre så store fremskritt som mulig.

Menneskerasen har utviklet seg så raskt at det er vanskelig å tro de fremskritt som er oppnådd. Det synes som om jo vanskeligere oppgaven som ligger foran dere er, jo større anstrengelser legger dere ned for å lykkes. Som vi ofte har påpekt er det ingen sjel som blir bedt om å gjøre mer er de anses i stand til å greie, hvilket er grunnen til at noen allerede kjenner sine begrensninger og har akseptert at Oppstigningen ligger utenfor deres rekkevidde i denne syklusen. All erfaring danner imidlertid et godt fundament for dem som aspirerer til å avslutte denne syklusen med å gjøre stor store sprang fremover i sin evolusjon. Hvordan andre sjeler utvikler seg er deres eget valg selv om vi oppmuntrer dem til å benytte enhver anledning til å løfte sine vibrasjoner.

Det er mulig dere har lagt merke til at vi stadig kommer nærmere dere og dette er fordi tiden for å møte oss nærmer seg. Skipene våre ses stadig oftere på himmelen og vi har vist gjennom lang tid at vi kan vise vår nærvær og at dette skaper lite frykt hos folk på Jorden. Vi har aldri satt dere i fare selv om enkelte piloter har opplevd å bli stresset når de møter skipene våre. Dere kan være fullkomment trygge på at vi har full kontroll over skipene våre og med vår teknologi kan vi håndtere enhver situsajon som måtte oppstå som kunne utgjøre en trussel mot deres sikkerhet eller vår egen sikkerhet for den saks skyld. Vi har ofte hjulpet dere når dere har vært truet av farer, men på en slik måte at dere meget sjelden forstår at vi har intervenert. Noen ganger henger det dere kaller mirakler sammen med vår tilstedeværelse, men vi må først være sikre på at vi ikke blander oss inn i deres karma.

Det er så mange arter som lever på eller i Jorden deres. Inner-Jordens Beboere har vært med dere i tusener av år, men vil møte dere i nær fremtid. De er høyere utviklet enn dere og har mye å tilby dere. Andre har også baser på Jorden og noen av dem befinner seg på havbunnen, utenfor rekkevidde for dere. De kanskje mest overraskende avsløringene vil komme når Menneskene anerkjenner sine Familier fra Rommet, fordi mange sjeler som har inkarnert på Jorden kommer fra andre planeter. Dette er alt sammen med tanke på det beste for Menneskerasens fremtid. Enkeltmennesker kan stige opp når som helst, men Menneskerasen som helhet får denne muligheten kun på slutten av en Solsyklus, slik som dere nå opplever.

Som dere da forstår er dere inne i en meget viktig periode som deres fremtid avhenger av. Mange sjeler arbeider sammen med dere for at dere skal nå deres mål og vi har full tillit til at dere vil lykkes. Når dere ser dere tilbake vil dere bli fulle av forundring over deres egen vederheftighet og besluttsomhet om å bevege dere inn i de høyere nivåer. De som viser seg å være rede for det vil bevege seg ut av de lavere vibrasjonene og legge den gamle Jorden bak seg. Det er tid for en ny start og for å vaske alt det gamle av tavlen, for dere er ikke dømt til å forbli i den nåværende dimensjonen. Dere vil finne det vanskelig å motstå de nye vibrasjonene som kommer inn, og når sant skal sies, hvorfor skulle dere det, når deres skjebne er å vende helt og fullt tilbake til Lyset. Om dere bare hadde kunnet se det, så har dere opplevd så mange situasjoner som har testet dere til det ytterste og til slutt kommer dere gjennom det hele som Lys-Vesener. De fysiske riker er ikke deres hjem, men de har tjent dere vel med alt dere har opplevd og erfart.

Frykt er det største hinder for deres utvikling, for i en slik tilstand blir fremskrittet stanset og dere blir sårare for de lavere vibrasjonene. Når dere blir konfrontert med situasjoner som kan bringe frykten frem, så behandle dem som er ansvarlige med kjærlighet og forståelse. Vesener som er av lavere vibrasjoner ernærer seg av fryktens lave vibrasjoner og det er ikke hva dere ønsker de skal gjøre. Gi dem ikke mere kraft, men forsøk heller å isolere dem og ta makten fra dem. Er det ikke interessant å tenke på at i virkeligheten, når dere ikke griper til handling, så følger dere den beste vei for dere selv. Konfrontasjon og hevn er handlingene til dem som ikke forstår karma og ikke er bevisst at enhver sjel er ansvarlig for sine egne handlinger. Dere kan ikke lyve dere vekk fra ansvaret for handlingene eller ordene deres. Når dere «går over» og ser nøye tilbake på livet dere har levd, vil dere finne at bare sannheten vil stå igjen og det er overhodet ingen hensikt å prøve å lure noen. Det er ikke så skremmende som dere kanske kunne tro, for de Høyere Vesenene som håndterer slike saker er utelukkende kjærlighet og er ikke der for å skjenne på dere eller straffe dere.

Livet på Jorden er fullt av oppturer og nedturer så vi ber dere forsøke å forstå hvilken læringsmuligheter disse gir dere. Dersom dere ikke lærer av dem, så vil de fortsette å komme tilbake inntil dere gjør det. Dette er hva livet handler om, så aksepter det som skjer i deres liv fordi dere har gått inn for en livsplan. Oppgaven deres er å lære av de læringsmuligheter som blir presentert for dere slik at dere ikke trenger å gjøre dem flere ganger. På denne måten vil dere utvikle dere mye rasker og løfte dere selv ut av de lavere vibrasjonene.

Jeg er SaLuSa fra Sisrius og hjelper dere å sørge for at dere investerer energiene deres i det som tjener dere best. Dere vil aldri angre på det ettersom det er så mye som står på spill, og dere vil utvikle dere desto raskere. Jeg forlater dere nå med mye Kjærlighet og Lys og takker dere for deres brennede ønske om å bevege dere stadig mer inn i Lyset.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge