Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 29, 2011

SaLuSa, July 29, 2011

For en del mennesker som er oppmerksom på de nær forestående forandringer, så omfavner deres forståelse likevel ikke Oppstigningen. Det vil således begrense omfanget av deres erfaringer. Men deres bevissthet kan like fullt utvide seg og vokse. For dem er det viktig, ettersom de vil fortsette sine neste liv på et tilsvarende nivå i dualiteten. De vil ha underbevisste minner fra fortiden, hvilket vil gjøre det mulig for dem å aspirere til høyere nivåer enn tidligere. Når en syklus ender og en ny begynner, mister dere ikke de fordelene dere har hatt av erfaringene deres, og dere vil begynne den nye syklusen med den fordelen. De av dere som har tatt valget og bestemt dere for å stige opp, vil gå videre fremover med full bevissthet om deres erfaringer og også deres bevissthetsnivåer vil ha løftet seg betydelig.

De erfaringer dere har hatt på Jorden har dere selv skapt, ettersom dere er gitt fri vilje. De har lite til felles med livet i de høyere dimensjoner og faktum er at dere kunne ikke ha skapt det samme eksistensnivå, med mindre dere opplevde et kjempesprang i deres bevissthetsutvikling. Det er det som er i ferd med å skje nå og jo mer deres individuelle nivå løfter seg, jo mer vil deres skaperkraft øke. Troen på deres egen skaperkraft vil være til stor hjelp når dere skal sette i i gang med å hele dere selv, men det er nødvendig at dere har 100% tiltro til deres evne til å greie det. Loven om Tiltrekning er nøkkelen her og dere vil oppnå større suksess dersom dere tar den positive innfallsvinkel at ”dere allerede er helet”. Som oftest tar dere den innfallsvinkelen at dere først må be om å bli helet, i stedet for å informere kroppen deres om at ”den er helet”. De som regelmessig forteller seg selv at ”du er ved full helse og i harmoni og balanse” holder seg hele tiden i en fullkommen positiv tilnærmingsmåte – og resultatet er at det er den energien dere trekker til dere. Om dere ser på det fra det motsatte perspektiv, er det ikke slik at noen mennesker bestandig forteller seg selv at de er syke, og som en konsekvens virker det som om de aldri blir bedre. Det betyr ikke at de ikke er syke, men de forlenger sine egne problemer ved tankeløst å fokusere på sykdommen, i stedet for på tilfriskningen.

Imidlertid er det slik, at før denne syklusen avsluttes, vil det bli gitt mangfoldige muligheter for all slags sykdom og plager til å bli helet. Det vil komme som mange ulike typer healing, men på samme måte som teknologien for den Nye Tidsalder, fullstendig uten bivirkninger. Som dere kanskje er klar over nå, vil kroppen deres i de høyere dimensjoner bestå av stoff med mye høyere vibrasjon, som vil være fullkomment fri for sykdom. Det er av samme grunn at alt omkring dere også vil være i en perfekt tilstand, i den forstand at om dere har noen for uførhet nå, så vil den være rettet opp før dere stiger opp. Grunnen til at det er mulig er at dere også nå bærer med dere ”byggetegningen” til en perfekt kropp og den kan aktiveres. Det dere sannsynligvis vil sette aller mest pris på er at kroppen deres alltid vil være i perfekt stand, slik at dere alltid vil være i deres beste alder og evig unge. Og ikke bare det, men ved hjelp av deres individuelle kraft, kan dere endre hvilken som helst av kroppens egenskaper etter deres eget ønske.

Dere vil snart få se oss blant dere, og vil legge merke til at vi alle er i vår beste alder. Dere vil oppfatte oss som fulle av glede og alltid fylt av fred. Vi er ikke utsatt for humørsvingninger slik som menneskene, og blir så visst ikke sure og sinna. Så må vi da heller ikke gjennomgå de samme erfaringer som dere, men uansett er vi alltid rolige og fredfulle. Alle disse positive egenskapene vil også bli deres og etter hvert som vibrasjonene øker omkring dere, vil dere også forandre dere til det bedre og slippe tak i alt som er av lavere energi. Til og med mellom nå og slutten på syklusen vil dere komme til å merke store forandringer inni dere. Harmoni og balanse er i ferd med å vokse frem i alle ting allerede nå og det vil fortsette frem til etter Oppstigningen.

Noen mennesker er slik, at uansett hva de lærer om fremtiden, så vil de ikke gi avkall på sine jordiske gleder. Poenget er at noen av dem ikke kan tas med bortenfor denne dimensjonen uansett. De kan imidlertid bli erstattet av noe som er mye mer tilfredsstillende, men det er noe dere selv vil oppdage gjennom deres egne erfaringer. Menneskets gleder er ofte nettopp de samme ting som forårsaker sykdom og nød, men noen mennesker er ikke i stand til å se sammenhengen. Dere som er mer opplyst vil vite hva vi snakker om og dere finner da heller ingen vanskeligheter med å gi slipp på dem. Kroppen er deres tempel og det er deres ansvar å ta vare på den slik at den tjener dere godt. Røyking, narkotika og medisiner er de mest ødeleggende og noen ganger er skaden irreversibel. Sannheten er at de fleste vaner av denne typen leder dere rett på veien til ruin.

Kjære Sjeler, det er viktigere enn noensinne at dere behandler kroppen deres med kjærlighet og omtanke. Hjelp den å øke sine vibrasjoner gjennom renhårig levevis og handlinger og ved å bruke ord som også bærer Lys i seg. Hva dere skaper inni dere er delvis med på å bestemme hvorvidt dere er tilstrekkelig forberedt til å gå hele veien til Oppstigningen. Tenk over hva det er som skal til for at dere skal bli Lysvesener, for det er målet, og tiden kan raskt løpe fra dere. Dersom dere allerede har overvunnet de fleste av deres lave vibrasjoner, så er dere på god vei til suksess. Det viser at dere har greid å gjennomføre det dere hadde til hensikt, å rense dere selv for det vi ofte kaller uønsket bagasje. Når dere først vet at dere kan greie det, så vil besluttsomheten og viljestyrken deres alltid bære dere videre. Dere har overhodet ingen ting å frykte.

Denne tidsperioden kommer nok til å bli ganske dynamisk, ettersom det er svært mye som kommer til å skje. De mørke kreftene kan ikke holde tilbake flommens kraft stort lenger. Presset på dem øker og våre alliertes harde arbeidsinnsats vil snart bære frukt. Kampen mellom mørket og Lyset foregår over hele verden og folket mobiliserer for å utfordre makthaverne og krever en slutt på deres styre. Falskheten og løgnene lurer ikke lenger folket, som har tatt tilbake mer og mer av sin makt over tid. Det finnes ingen makt større enn folkets makt når det gjelder å skape forandringer, og denne makten vokser fra den ene dagen til den neste. Frykten har stadig mindre suksess med hensyn til å holde folket under de mørke maktenes kontroll. De mister grepet, likesom deres tro på at de med sikkerhet kan fortsette å lede verden i den retning de ønsker, og få menneskene til å underkaste seg én regjering som hersker over hele verden. Det vil ikke skje og verdensomspennende slaveri kommer ikke på tale.

Jeg er SaLuSa og ser at nettet strammer seg rundt dem som har vært ansvarlige for deres nåværende problemer. Tro oss når vi sier at de er langt mer omfattende enn der kan greie å forstå, men hele sannheten vil komme ut etter hvert.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge