Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 27, 2011

SaLuSa, July 27, 2011Som dere kanskje har begynt å forstå, så har mange av de hendelsene dere har ventet på allerede begynt, takket være innsatsen fra våre allierte. Alt er nøye planlagt og bit for bit skrider planen frem og fra tid til annen ser dere vel et mønster som dannes og forstår hva som hender. Dere vil nå ha satt de stadig vanskeligere økonomiske forholdene i Vesten i forbindelse med de kommende endringene som vil dra fordel av krisen, slik at en helt ny økonomisk ordning kan innføres. Lenge har det vært lovet dere og arbeidet er grunnlagt av St. Germain, som alltid har stått bak og som selvfølgelig fortsatt arbeider for innføringen av den. Hans usvikelige innsats har foregått i hundreder av år og han har arbeidet i deres interesse for å sikre at arbeidet fullføres som planlagt. I realiteten har St. Germain veiledet dere gjennom tusener av år, under ulike identiteter.  

Av forståelige grunner er de fleste av dere uvitende om hvor mange av de store Mestrene som har ledet sivilisasjonen deres ut av mørket og ledet dere inn på Lysets vei. De har kommet som et svar på deres bønner om å bli satt fri fra trelldommen under den kynisisme og ondskap som har infisert deres verden. Likevel har de måttet ta hensyn til det karma som er involvert og tillate at det spiller seg ut. Veien mellom det dere kaller det gode og det onde har ikke vært lang, men nå har Lyset lagt seg i mellom og vokser stadig uten at noe kan forhindre det. Veien er vel opplyst og de som går den er vel beskyttet, så lenge de er vaktsomme og årvåkne. Dere har selvfølgelig også andre former for beskyttelse, ikke minst deres personlige veiledere og Englene. Be dem om hjelp så ofte som dere har behov for det, for de blir aldri trette av å gjøre det gode for dere og det gir dem stor glede og tilfredshet.  

Uansett hva som skjer, så vil det alltid være noen form for uenighet og strid mellom mennesker, ettersom det finnes mange sterke meninger om hva de kommende månedene vil bringe med seg for hver enkelt. La andre ganske enkelt få ha sine synspunkter og bekymre dere ikke selv om de utfordrer deres eget ståsted, for med deres evne til å skape finnes det mer enn en vei som leder frem mot de avsluttende dagene før Oppstigningen. Selv når endetiden kommer, gjelder fortsatt den frie viljen, og dere kan erfare akkurat det dere selv ønsker. Men vi sier dere; la hjertets overbevisning være deres veileder. Ingen skulle presse en annen til å gå en annen vei en de selv vil, men la hver enkelt sjel bestemme for seg selv. Om ting kan synes uklare for dere nå, så kan dere være sikre på at alt vil bli klarere etter hvert, slik at enhver vet hvilke valgmuligheter de har.  

Vårt nærvær vil naturligvis bety mye og er på mange måter nødvendig, for at dere skal kunne få et glimt av hva deres egen fremtid vil innebære. Fra der dere nå befinner dere og til vårt nivå er det et stort sprang og dere har alt å vinne. Naturligvis må dere først komme opp på høyere bevissthetsnivåer og dere vil selv vite når dere har lykkes å nå dit. Vi har alltid sagt dere, at intensjonen om å stige opp er det første steg, men derfra og videre må dere leve deres liv slik som dere drømmer om at det skal være i fremtiden. Det er ikke nødvendig at dere utfører mirakler, men gjennom deres eksempel, i seg selv, kan dere være til stor hjelp for andre. Se dere selv i andre og vit at dere Alle Er Ett, for da blir oppgaven deres så mye lettere.  

Kjære Sjeler, dere har aldri vært nærmere Avsløringen og stadig kommer mer og mer av sannheten frem. Stadig flere facts om oss kommer også ut i det offentlige rom og våre aktiviteter blir også mer kjent blant folk. Vi syns det er riktig at dere nå får vite mer om alt vi gjør for dere og at vi i disse dager har det ganske travelt med å holde de mørke makter på plass. Vi kan forsikre dere om at deres planer sjelden vil lykkes i særlig grad, samtidig som vi benytter enhver anledning til å snu ting til vår fordel. Siden vi vet hva de planlegger, er det ganske enkelt for oss å gripe inn ved hjelp av våre medarbeidere. Selvfølgelig kan vi gripe inn direkte om det skulle være nødvendig og vi kan gjøre det på et vis som ikke gjør oss skyldig i å blande oss inn i deres anliggender. Dere må huske at som sivilisasjon er dere på Jorden for å oppleve dualiteten og vi må ikke hindre dere i å lære av deres egne handlinger.  

Deres åndelige utvikling er fortsatt det viktigste av alt og er i bunn og grunn årsaken til at dere har tatt på dere de utfordringene som finnes i dualiteten. Det har vært krevende og tøft, men nettopp av den grunn har det gitt dere så uendelig mye læring. Å vende tilbake til å være Mestere er ikke noe man oppnår over natten, men det har alltid vært deres mål. Mange av dere har vært så nær ved å lykkes og nettopp derfor vil dere finne innspurten mot Oppstigningen så mye lettere. Hver og en av dere har inngått en avtale om en livsplan som bringer dere eksakt dit hvor dere ønsker, så lytt til deres intuisjon og la den lede dere. Det finnes ikke to livsplaner som er nøyaktig like, men dere vil finne andre sjeler som har liknende livsplaner. Det er som oftest av slike grunner at dere føler dere tiltrukket av hverandre og at grupper dannes der dere kan arbeide i harmoni med hverandre.  

Vi kunne stilne krigens våpen dersom vi fikk et Guddommelig dekret og på et gitt tidspunkt kan det bli nødvendig. I mellomtiden kan vi ikke blande oss inn i anliggender mellom nasjoner, og enhver omveltning er en ny utfordring med tanke på å finne fredelige løsninger. Uheldigvis er det gjort store investeringer og det er sterke interesser som tjener seg søkkrike på krig og de har ingen planer om å stanse før de har fått den profitt de vil ha. Press fra andre nasjoner er ett steg i riktig retning, men det skulle være mulig å finne en fredelig løsning dersom fred ønskes på alvor. Den tiden da man griper til våpen mot hverandre går raskt mot slutten og en fullstendig verdensfred vil erklæres i nær femtid. På det tidspunkt vil vi få tillatelse til å sørge for at den blir gjennomført og alle krigsvåpen og alt krigsmaskineri vil bli ødelagt. Det er jo helt opplagt at dere kan ikke tillate slike lave energier å eksistere nå som dere er i ferd med å bringe Lyset til Jorden og er godt på vei mot Oppstigningen.  

Det hender at vi må engasjere oss i krig, men som den Galaktiske Føderasjon er det vårt ansvar å få en slutt på dem, uansett hvor i Universet. Vi oppnår det gjennom forhandlinger og det finnes ikke den situasjon som våre forhandlere ikke kan greie å overvinne. Når det gjelder dere på Jorden, så har vi mange ganger tilbudt dere å bringe fred i deres verden, men som dere vet, har tilbudene våre blitt avslått. Denne gangen svarer vi på ropet om fred som kommer fra folket selv og som respons på et Guddommelig dekret som har fastsatt en dato hvor alle kriger skal opphøre.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og føler meg privilegert ved å være medlem av en kosmisk organisasjon hvis oppgave er å bringe fred til deres beleirede planet.

Tusen takk, SaLuSa! Mike Quinsey. Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge