Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 29. Mai, 2015

SaLuSa, 29. Mai, 2015

Det gamle systemet fortsetter å falle fra hverandre ettersom det ikke lenger tjener dere med hensyn til å utvide deres bevissthetsnivå. Alle de som arbeider for deres beste arbeider for det meste med de gamle energiene, og mens disse fortsatt er der, går det langsomt å gjøre ytterligere fremskritt inn i Lyset. Imidlertid har Lysarbeidere et valg, og de som søker opp-Lys-ning vil bli trukket til de menneskene som kan veilede dem videre på en passende vei. Intuisjonen deres spiller en hovedrolle med hensyn til å veilede dere i en retning som passer best med hva dere har behov for, men samtidig er det også karma involvert, hvilket krever at dere opplever videre fremskritt på en særskilt måte. Dere kan nok en gang være forsikret om at ingen ting som er av viktighet for utviklingen deres skjer tilfeldig, og alt dere erfarer og opplever er av verdi. Mange ganger er ikke dette umiddelbart lett å se, men ofte kan dere ved tilbakeblikk begynne å forstå hva det var dere skulle lære. I denne endetiden har en del læresituasjoner vært temmelig tøffe, men dere ville være svært godt tjent med å ta dere ad notam det budskapet de har gitt dere. Bekymre dere imidlertid ikke om hvordan det går med fremskrittene deres, for forutsatt at dere ser på det dere opplever med den hensikt å lære av dem, så vil dere utvikle dere. Faktum er at dere ville ikke ha kommet så langt som nå dersom dere ikke hadde vandret en opp-Lys-ningens vei.

Denne tidsperioden vil vise seg å ha vært meget vellykket med hensyn til å veilede dere tilbake til høyere bevissthetsnivåer og dette har sannelig hele tiden vært planen for dem som var i ferd med å begynne å våkne opp til sitt sanne jeg. Husk på at dere ivrig meldte dere frivillig til å oppleve og erfare "mangel" for å teste deres egne evne til å overvinne en slik situasjon. Det har alltid vært kjent at dere hadde evnene til å greie dette og nå vet vi med sikkerhet hvor godt dere har overvunnet alle hindringene dere har møtt på deres vei mot opp-Lys-ning. Men likevel har dere fortsatt en lang vei å gå før dere kommer opp på nivået av full bevissthet. De av dere som har våknet opp begynnerraskt å forstå hvor mye dere ikke har fått vite og hvordan dere har blitt ledet på gale veier, hvilket har hensatt dere i en tilstand av forvirring, men Veilederne deres arbeider kontinuerlig for å sikre at dere blir opp-Lyst. De viktigste aspektene av det dere har erfart og lært er de som vektlegger sannheten om deres evolusjon og gir dere et klarere bilde hvem dere egentlig er og deres herkomst. Dere er på vei til å bli Guder og fremtiden deres ligger ikke på en Jord slik dere kjenner den nå, men i de høyere Lysets riker.

Dere hører fra mange ulike kilder at dere er i ferd med å gå inn i en periode med omfattende forandringer, og det er allerede i ferd med å begynne å skje. Dersom dere for øyeblikket lever i områder hvor store forandringer vil komme til å skje, så vær trygge på at alt som er mulig vil bli gjort for deres sikkerhet. Det vil selvfølgelig skje tap av liv, men for de sjelene som er involvert vil det være en kjær frigjøring fra de omstendighetene de for øyeblikket lever under. Husk at ingen ting skjer tilfeldig og spesielt store hendelser er nøye planlagt med hensyn til livsplanene til alle de involverte sjeler. Det er viktig at dere også forstår at bevisstheten deres er begrenset av de lavere vibrasjonene dere lever i mens dere er på Jorden, men med det stadig økende Lyset som flommer inn, vil dere begynne å våkne opp. Forsøk å gå gjennom livet med full bevissthet om at dere i sannhet er umulig å "ødelegge" og at uansett hva som hender med dere nå, så vil dere bli fullt restituert så snart dere forlater Jorden. Betrakt alt det dere opplever og erfarer som et rollespill og forsøk å ta ut all den læring det gir dere.

Dette året står i forandringenes tegn og i svært nær fremtid vil dere få vite hele sannheten om deres vesen og hvem dere egentlig er. Dere er ikke kroppen deres, men et strålende vakkert Lys-Vesen og når dere legger fra dere dere fysiske kropp, vil dere bli fri fra alle de begrensningene dere har opplevd. I de høyere rikene vil dere få tilbake deres fullkomment perfekte legeme av høyere vibrasjoner, som vil fremstå slik dere var som en mye yngre sjel. Der finnes ikke rom for noe mindre enn det, og alle de vanskeligheter og prøvelser dere nå opplever vil ikke lenger "angripe" dere. Dere beveger dere og eksisterer i de lettere vibrasjonene som responderer på deres tankekraft. Dere vil raskt tilpasse dere i dem og nyte den friheten de gir dere. Når dere "ankommer" etter at den fysiske kroppen er død, vil tankekraften deres gjøre at dere kan "restaurere" den til sin perfekte form og som et ungdommelig vesen på nytt. Faktum er at med tanke på at dere vil vise dere for mennesker slik de husker dere, så kan dere "tenke frem" hvordan dere vil bli sett. Så hvis noen kjente dere kun som en eldre person, så kan dere vise dere i samsvar med dette.

For øyeblikket er planene for deres umiddelbare fremtid kommet svært langt, til tross for at planene har blitt holdt tilbake på grunn av innblanding fra de mørke Sjelene. De prøver på alle mulige måter å forsinke det uunngåelige, men uten å lykkes i noen særlig grad, ettersom vi alltid er klar over hva de planlegger i den sammenheng. Så snart "ballen begynner å rulle", som dere ville si, så er det ingen ting som kan stanse dens fremmarsj og mange forandringer vil skje temmelig raskt. Når alt er kommet på plass, vil dere og Jorden være rede til å ta imot de første offisielle besøk av oss, og det vil bli en feiringens tid. Vi kan forsikre dere om at sett med våre øyne, så er alt klart for vår ankomst og ingen ting kan hindre det i å skje. Så vi forteller dere om menneskehetens vidunderlige fremtid for å øke forventningene deres. Selvfølgelig ber vi dere fortsatt å være tålmodige ettersom ingen hendelser vil manifestere før det rette øyeblikket er kommet, men vi holder alt vi har lovet.

Det er mange, mange sjeler som føler frykt for fremtiden fordi de ser at deres vante omgivelser synes å falle fra hverandre. Når dere har mulighet til det, så forsøk å formidle tanken om at det alt er for det bedre, og at alt gammelt må ryddes unna for å det nye skal kunne manifestere. Tidligere Tidsaldere har måttet gjennomlide enorme forandringer slik at en helt ny start ble mulig, og selv i deres nyere historie finnes fortsatt beviser for dette. Husk hele tiden på at dere er i ferd med å gå seirende ut av dette og dere har så å si bestått prøven og vil ikke måtte gjøre den om igjen. Og desto mektigere er dere blitt av det, selv om dere for øyeblikket kanskje ikke er klar over det. Når dere erkjenner til fulle at dere er Brødre og Søstre, uansett hudfarge eller tro, og forstår hvordan alle sjeler er Ett, da er dere kommet langt på veien mot full forståelse. Vær mot andre slik du selv ønsker at andre skal være mot deg, så vil du hjelpe dem å forstå det uutslettelige bånd som eksisterer mellom dere alle.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og glad for å kunne tilby litt mere informasjon i en tid hvor så mange av dere er klare for sannheten. Det er fortsatt mye å avdekke, men alt kommer til sin tid og vi ønsker så visst ikke å overvelde dere med for mye av gangen. Vi vet at når vi stadig gir dere litt mer av sannheten, så får det dere til å tenke på andre muligheter, og når dere så gjør, vil Veilederne deres også gi dere mer. Det er klart at mange sjeler ikke er rede til å få vite sannheten, og den vil ikke bli tvunget på dem. Noen sitter fortsatt fast i en versjon av sannheten som for det meste er gitt dem gjennom religiøs opplæring, men der hvor denne er feilaktig, vil deres religiøse ledere selv våkne opp og endre sin tilnærming. Vær tillitsfulle og ha overhodet ingen frykt for hva fremtiden rommer for dere. Vit at dere er omsluttet av kjærlighet på deres vei.

Tusen takk, SaLuSa!


Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge