Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 22. Mai, 2015

SaLuSa, 22. Mai, 2015

Tiden fortsetter å fly raskere enn noensinne og vil fortsette med det, hvilket for mange av dere er en lettelse ettersom dere opplever mange utfordrende omstendigheter. Dette er å vente ettersom dere står overfor utrensing og utbalansering av karma som er akkumulert over lang, lang tid. Det vil komme en tid da dere har fullført det aller, aller meste og det vil bli betraktet som fullgått løp og resten vil bli slettet så dere kan begynne med blanke ark igjen. Det at dere fokuserer på alt som er positivt vil sikre at dere holder dere på Lysets vei og endetiden vil for de fleste av dere være en tid hvor dere blir bevisst inni dere at dere har fullført løpet. Dette vil komme som en følelse av fred og en indre viten av at alt er som det skal. Dere vil finne det lettere å leve i nået og livet vil være mye lettere å nyte når dere fortsetter å fokuser på Lyset. De lavere vibrasjonene vil ha liten eller ingen tiltrekning på dere lenger og dere vil vite uten skygge av tvil at dere er i ferd med å stige opp.

Det vil være som om to ulike verdener er vevet inn i hverandre som ett, men i virkeligheten er de i ferd med å atskilles etter hvert som de høyere vibrasjonene løfter dere opp. Det er av eget valg at dere sier farvel til de gamle vibrasjonene ettersom dere har lært alt det de hadde å tilby dere. For dem som ønsker å forbli i tredje dimensjon vil livet fortsette omtrent som før, selv om de må "omplasseres" til en ny Jord. Dere kan være helt sikre på at planen for Menneskeheten er fullkommen og at hver eneste sjel vil befinne seg nøyaktig der hvor de er ment å være. Hvis dette innebærer å bli skilt fra sine venner, så fortvil ikke, for dersom dette er et bånd av kjærlighet, så vil dere alltid kunne re-etablere det. Husk på at på et eller annet tidspunkt i fremtiden vil alt være i "Nået" og da vil dere være i stand til å "reise hvor som helst" på et øyeblikk ved hjelp av tankens kraft.

Men akkurat nå kan dere begynne å visualisere hva fremtiden rommer og den glede og lykke den vil bringe med seg. Noen sjeler vil bekymre seg med hensyn til hvordan man kan opprettholde gamle forhold, men husk på at kontakt alltid kan oppnås gjennom å sende ut tanken, og hvis angjeldende sjel er fri, så vil kontakt oppnås. Til sammenlikning vil den friheten dere da vil ha, få det dere har erfart på Jorden til å synes som et "fengsel", simpelthen på grunn av de begrensningene som har vært nødvendige for å sikre at det ikke skjedde noen innblanding i deres liv og levnet. Dere skapte deres egen virkelighet og det var nødvendig at dere opplevde og erfarte alt dere skapte. Dette er den eneste måten det er mulig å lære å håndtere en slik skaperkraft, og dette vil tjene dere vel når dere har absolutt frihet til å bevege dere hvor dere måtte ønske innen de høyere dimensjoner i Galaksen.

Vi tror at mange av dere har våknet opp og begynner å fatte deres sanne potensial, og at dere vet at dere har våknet opp og utvidet bevisstheten deres. Dette vil fortsette helt til dere er klare til å ta de siste stegene til å bli Galaktiske Vesener. Dette vil ikke være noe nytt for dere ettersom dere faktisk vender tilbake til et nivå som dere tidligere hadde oppnådd. Dere senket vibrasjonene deres for å lære og erfare i de lavere vibrasjonene og nå er mange av dere klare til å gjeninnta deres rettmessige plass i de høyere vibrasjonene igjen. Dere er mye mektigere enn det er mulig for dere å begripe, men etter hvert som tiden går vil dere begynne å huske det dere har opplevd tidligere. Etter å ha tilbragt mange liv på Jorden med en begrenset bevissthet, vil dere til slutt påny bli Ett med deres Høyere Selv og bli hele igjen. Tiden som ligger foran dere er spennende og dere vil selv velge hva dere vil oppleve og erfare, ettersom evolusjonen pågår kontinuerlig. Det aller høyeste mål er å vende tilbake til Gudskilden, men det ligger fortsatt langt, langt foran dere.

Som alltid overvåker vi all aktivitet på Jorden og omkring den, med det mål for øyet å stoppe krigshissende grupper fra å forårsake en ny Verdenskrig. Vi holder også et våkent øye mot uønskede inntrengere, som vi holder i sjakk, ettersom Jorden er det dere ville kalle et område hvor det er "adgang forbudt". I enkelte tilfeller tillater vi kontakt, men kun for å øke deres bevissthet med hensyn til andre livsformer som eksisterer i Universet deres. Dere har simpelthen enormt mye å lære og det vil være svært tilfredsstillende for dere og hjelpe dere å forstå det myldrende livet over alt omkrig dere i Universet. Inntil ganske nylig har dere vært holdt så isolert at dere virkelig trodde at dere var i Universets sentrum. Nå begynner det å demre for dere at mange, mange avanserte sivilisasjoner eksisterer sammen med dere, og når dere er rede til det, vil de bli presentert for dere.

I mellomtiden anbefaler vi at dere ta tak i det man kan kalle "uløste gamle ting" (unfinished business) og i tilfeller hvor det handler om forholdet til andre mennesker, at dere prøver å komme til gjensidig forståelse og finne løsninger på det som måtte eksistere av gjenstående problemer. Å bære på gammelt agg eller direkte fiendtlighet er ikke akseptabelt for en som ønsker å komme videre i sin evolusjon. Som dere mange ganger er blitt fortalt, så er "Kjærlighet" den mektigste av alle energier og vil til slutt overvinne selv de vanskeligste problemer måtte stå overfor. Dersom dere har lest Mesternes budskaper vil dere ha merket dere at de inspirerer til "Kjærlighet og Fred", og for eksempel Jesus’ læresetninger la vekt på å "vende det andre kinnet til", men dette faller dere ikke lett når dere står overfor fiendtlighet og trusler. Sikt likevel alltid mot den mest høyverdige respons dere kan og gjennom deres eksempel vil dere hjelpe andre.

Forandringene på Jorden, som dere har blitt advart om, finner for øyeblikket sted og det er ikke til å unngå at menneskeliv vil gå tapt. Dere kan imidlertid være helt sikre på at det alltid er i samsvar med en sjels livsplan og generelt befinner dere alle dere akkurat der dere er ment å være med tanke på å vinne læring og erfaring. Dersom dere kan greie å ta ting etter hvert som de kommer, så vil dere komme dere gjennom slik perioder med relativ letthet. Forandringene innvirker på så mye og ikke minst Naturens Riker. Dyrene i særdeleshet vil flytte seg til områder som passer for deres behov og dette er viktig for deres fortsatte eksistens. Noen arter vil uvegerlig dø ut og når dere ser tilbake på deres forhistorie, så er slike forandringer slett ikke uvanlige. Forandringene er ikke mulig å unngå og når ting etter hvert roer seg vil dere se at verden har fått et mye mere temperert klima. Alt dette er en del av deres og Moder Jords evolusjon.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og alltid glad for å kunne gi dere mer innsikt med hensyn til de kommende endringenes natur. Se etter det positive sluttresultatet av det som skjer og vit at renselsen vil vær enormt omfattende ettersom den fortsetter å bringe Jorden tilbake til sin opprinnelige, jomfruelige tilstand. Gå inn i deres daglige oppgaver med Kjærlighet og Glede og gi raust av disse for å hjelpe andre som er på samme reise som dere selv.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge