Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 19. juni, 2015

SaLuSa, 19. juni, 2015

Kjære Sjeler, det er svært mye som skjer for øyeblikket selv om vi har vært borte fra dere bare kort tid. Ting skjer i stadig økende tempo og i løpet av relativt kort tid vil de avsløre vår hensikt bak det vi gjør. Det har vært en periode hvor vår aktivitet ikke har vært synlig, men dette er fordi vi har arbeidet i all hemmelighet for å unngå innblanding og sabotasje fra de mørke Sjelene. Hele tiden har vi arbeidet i det stille. Alt er gjort klart for en serie kunngjøringer med hensyn til våre intensjoner, og så fort det har skjedd, vil ting eskalere og dere vil få se en hel rekke av dem satt ut i livet. Dere har ventet tålmodig så lenge på at en slik tid skulle komme, og når den kommer vil dere ikke bli skuffet. Vi har mye større tillit til at ting kan komme i gang nå som vi har vingestekket de mørkes makt og innflytelse og vi vil å holde et våkent øye med dem og sørge for at aktivitetene deres ikke kommer ut av kontroll.

Vi har mange venner på Jorden og gjennom tusener av år har vi hjulpet dem å gjøre fremskritt i sine oppgaver med å utvikle nye måter som raskt kunne ta dere inn i den Nye Tidsalderen. Når først avsløringene begynner, vil dere sannsynligvis føle dere overveldet på grunn av det hurtige tempoet de kommer i. Dere vil også fryde dere over å se hvor raskt de introduserer dere til svært tiltrengte forandringer som umiddelbart vil heve livskvaliteten for dere alle. Det er så mye fattigdom på Jorden, og likevel hadde det ikke behøvd å være slik ettersom hennes rikdommer er mer enn nok til at dere alle kunne ha alt det dere trenger i livet. Ikke bare det, men så snart alle har fått dekket sine grunnleggende behov, vil forandringene gjøre at det bli mye mere tid til å gjøre det dere virkelig er interessert i, i stedet for å være en slave for å tjene til livets nødvendigheter. Det er vår intensjon å bringe alle disse forandringene inn så fort som mulig slik at det ikke blir ytterligere forsinkelse med hensyn til å etablere alle godene i den Nye Tidsalderen.

Gjennom en tid nå dere litt etter litt blitt gitt en viss innsikt i hva dere kan forvente straks dere har blitt frigjort fra de mørke Sjelenes innflytelse og aktiviteter. De ville mye heller at dere fortsatte deres slit og strev, og med hensikt skape kriger og uroligheter, slik at dere aldri kunne nyte til fulle den fred og lykke som er deres medfødte rett. Imidlertid er deres fremtidige skjebne trygg og dere vil snart få oppleve å bli fri fra alt som tidligere har hindret dere i å leve et fullt ut tilfredsstillende liv. Det vil komme en tid, som raskt nærmer seg, hvor dere vil kunne fryde dere over å leve i frihet fra den stadige frykten for krig ettersom det ikke finnes noen plass for den i de høyere vibrasjonene. Gjennom en tid nå har vibrasjonene stadig blitt høyere og sakte, men sikkert nærmer dere dere tiden for omfattende forandringer. Midt oppi alle urolighetene og med så mye som trengs å forandres for at dere skal kunne øke levestandarden deres, er det vanskelig å se for seg hvordan det kan bli permanent fred. Imidlertid vil dette komme, og på en måte som dere kanskje ikke hadde trodd mulig, og dette vil innvarsle slutten på alle fiendtligheter og bringe dere den freden dere drømmer om.

Moder Jord er i høyeste grad involvert i forandringene, som til tider kan synes ganske ekstreme, men dere må huske på at Jorden har vært langsomt døende og at hun trenger mye hjelp og forandringer for at den Nye Tidsalderen skal kunne bli til virkelighet. Forurensningen av havområdene er enormt bekymringsfullt ettersom den tar livet av områder som er selve livsgrunnlaget for alt livet som skulle finnes i overflod i alle hav. I mange områder er jordsmonnet gjennomtrukket av kjemikalier og de har behov for omfattende opprensing slik at de kan bringes tilbake til sin opprinnelige tilstand. Det er utallige problemer av denne art som må løses og som stiller dere overfor en nærmest umulig oppgave, men som dere etter hvert finner ut så kommer det stadig nye oppdagelser som vil gjøre at disse oppgavene kan løses mye, mye raskere. Sannheten er at med bistand fra oss vil oppgavene med å rydde opp på Jorden bli svært mye enklere. Det vil komme forandringer som gjøre at selve industriens natur endres slik at den ikke lenger trenger å bruke forurensende eller giftige stoffer. Det er planlagt tallrike forandringer som vil sette fart i hele prosessen med å bringe Jorden tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand.

I en tid hvor mange mennesker frykter det verste er det opp til sjeler som er av Lyset, og som forstår hva som skjer, å hjelpe dem som føler at de står helt alene og er i nød. La det bli kjent at massive positive forandringer er på vei, som vil være til beste for alle, og som vil løfte deres levestandard langt utover det dere tror er mulig. Vi i den Galaktiske Føderasjon av Lyset vil hjelpe dere hele veien, selv om vi vil oppfordre dere på alle mulige måter til å delta i hele forandringsprosessen. Dere kan være helt trygge på at vi kjenner til alle deres behov, men på grunn av karmiske anliggender, kan vi ikke alltid intervenere for å hjelpe dere. Vi vil imidlertid gjøre vårt beste for å øve innflytelse på deres handlinger for at dere skal oppnå de beste resultater. Faktum er at vi har gått ved deres side og oppmuntret og hjulpet dere for at dere skulle klare å komme gjennom perioder med enorme belastninger. Dere undrer dere kanskje noen ganger på hvor nye idéer kommer fra, og noen ganger er det vår innflytelse som er i virksomhet. Det vil snart komme en tid hvor vi kan arbeide åpent sammen med dere, uten frykt for forstyrrelser og innblanding, og da vil dere se at utviklingen vil gå i kjempesprang fremover.Dessverre er massemediene fortsatt under Illuminatis kontroll og nyhetsmediene bli nøye overvåket for holde tilbake sannheten om mange av de ting som skjer med dere. Når dere imidlertid er klar over sannheten om situasjonen dere befinner dere i, vil dere lese nyhetene med mer kritisk sans og utvikle evnen til "å lese mellom linjene" ettersom så mye holdes skjult for dere eller legges frem på usannferdig vis. Gjennom årtusener har dere blitt holdt i uvitenhet om så mange ting og mye som kunne ha vært direkte til deres beste, har blitt holdt unna dere. Dette kan kanskje best illustreres i forbindelse med det enorme omfang av kreft og alle dens lidelser. Kreft kan kureres, bare at dette ikke er offentliggjort for folk flest. De som er involvert vil heller behandle dere enn å kurere dere, i en industri som gir ufattelig profitt. Dette vil imidlertid forandre seg temmelig snart, når sannheten kommer ut, og det er ingen ting som kan forhindre at den gjør det.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg er glad når vi kan gi dere gode nyheter om fremtiden. Dere har ventet tålmodig på endetiden som nå ruver rett foran dere og snart vil begynne for alvor. Vi er glade for å kunne ha en rolle i deres opp-Lys-ning og om ikke lenge vil vi være en del av deres liv. Vi er deres fremtid og ser frem til å kunne opplyse dere med hensyn til deres sanne historie, for dere er mye mektigere enn dere forestiller dere og vi beundrer dere og hilser dere i respekt for deres besluttsomhet om å se den endelige seier over de mørke Sjelene. Vi vil være ved deres side hele veien for å gi dere støtte og sende dere vår Kjærlighet.Tusen takk, SaLuSa!


Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge