Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 29, 2012

SaLuSa, February 29, 2012

Hvis noen av dere har tvilt på at tiden har akselerert, trenger dere bare å reflektere over hvor raskt de to første månedene av året har passert – og slik vil det fortsette til dere er gjennom Oppstigningen. Deres felles rop om å bli fri fra deres undertrykkere har blitt besvart og disses evne til å lage mere problemer har blitt tatt hånd om, for de har nå ikke lenger den mektige maktbase som de brukte for å holde dere i sitt grep. De vil fortsatt forsøke å stoppe det som skjer, men det er nå uten for deres evner å stanse virkningen av de aksjoner som gjøres mot dem. Deres rolle har blitt redusert så mye at de nærmest er som plageånder å regne og snart vill alle deres aktiviteter ha visnet bort, etter hvert som deres maktstruktur blir plukket fra hverandre. Når vi først har kommet så langt, gjenstår det bare å fjerne Illuminati og da vil en viktig hovedfase av vårt oppdrag være avsluttet.

Våre allierte, med vår hjelp, gjør alt de kan for å legge press på media for at de igjen skal begynne å rapportere facts, og til å frigjøre seg fra de knebler og den sensur som har vært brukt for å skjule sannheten for dere. Med så mye som foregår i verden nå, ville vi likt å se dem holde dere à jour med sanne nyhetsrapporter om toppledere som går av og arrestasjonene av toppledere som er involvert i kriminell virksomhet. Slik informasjon ville tjene til å oppmuntre andre slik at de fikk mot til å stå frem, for således å rense bank- og politisk virksomhet for de skruppelløse aktivitetene til dem som bare tenker på seg selv. Dere kan forvente noen forbausende hendelser temmelig snart, som vil vise dere, uten skygge av tvil, at det gamle paradigmet har sprukket og smuldret opp, for aldri mer å komme tilbake.

Vær trygg på at det mens gamle vil bli bygget ned og plukket fra hverandre, så står det nye klar til å fylle tomrommet. Det har vært planlagt meget omhyggelig for at ubehaget for dere skal være så lite som overhodet mulig. Det vil bli korte perioder med vanskeligheter, ettersom forandringene er massive, selv for oss. Imidlertid, på samme måte som alle andre aspekter av vårt oppdrag, er et av målene våre å introduserer dere raskt til ny teknologi og gi dere det som er nødvendig for at dere skal være selvforsynt. Vårt ønske er å gjøre dere så frie som mulig slik at dere kan glede dere over det vil har gitt dere, som vil løfte dere opp til et helt nytt erfaringsnivå. Når den tiden kommer vil vi ha full kontakt med dere og ha etablert gode samarbeidsordninger med dere. Livet vil forandre seg til det bedre på så kort tid og bølger av jubel og glede vil feie gjennom verden.

Enn så lenge, Kjære Sjeler, lev livet full av positive forventninger til det som skal komme, for det vil ikke bli noen skuffelser og våre løfter vil bli innfridd. Vi vil ønske velkommen muligheten til å møte dere personlig og gi dere detaljer om hva som ligger foran dere, ettersom det i en del sammenhenger er forvirring om hva man kan forvente. Det er imidlertid absolutt ingen tvil om at uansett om det blir noen humper i veien, så vil dere ha muligheten til å stige opp. Det er ingen grunn til å se på endetiden som noen illusjon, ettersom det er enden på en æra som har satt dere på tøffe prøver og testet dere til det ytterste, alt med den hensikt å samle førstehånds erfaring i dualiteten. Deres tjeneste har innebåret ekstreme offer, fordi dere har forlatt komforten og skjønnheten i de høyere riker og tatt skrittet inn i det ukjente. Det er ikke til å undres over at hver eneste sjel blant dere blir sett på med stor beundring og kjærlighet.

Utviklingen har vært slik og ting har nådd et punkt hvor dere nesten kan forvente store fremskritt hver uke, ettersom mange saker har skridd frem få raskt. Det er jo fortsatt et spørsmål om slike hendelser kan rapporteres til dere gjennom nyhetsmedia. Visst er Internett fritt og åpent, men der må dere lete for å finne kildene. Til slutt, og det kommer nok raskere enn dere tror, vil det være en kamp mellom medieredaksjonene om å rapportere sannheten om hva som skjer, ettersom media som ikke gjør det vil bli stående uten publikum. Vi har derfor ingen bekymringer på det området, ettersom sannheten vil være altfor spennende til å gå glipp av og vil skape sensasjonelle overskrifter. En altfor liten gruppe mennesker har kontrollert media fullstendig gjennom svært lang tid, men det har blitt stadig vanskeligere for den mørke kabalen å fremme de løgnene som de har kastet foran dere. Over tid er det flere og flere av dere som har våknet og innsett hvordan opinionen har vært styrt av dem som har sin egen agenda. I nær fremtid vil alt dette endre seg og dere vil endelig kunne stole på det dere blir fortalt.

Dette er en tid full av kraft hvor dere kan visualisere alt det dere ønsker dere i livet og det vil bli det dere skaper. Så tenk positivt og tillat ikke at medieoppslag eller annet skremselsstoff får distrahere dere og lede dere vekk fra veien. Visst vil det være områder der effekten av forandringene vil innvirke på folks liv, men hjelpen vil alltid være nær, særlig nå som dere knytter dere stadig nærmere til hverandre. Det vil fortsette, og når vi kan komme, og dere er frigjort fra den undertrykkende makten, vil de forsvinne de forskjellene som de mørke kreftene har spilt så bevisst på for å holde dere atskilt. Omsider vil det gå opp for dere at dere Alle Er Ett og vil arbeide sammen for at alle skal få det bedre.

Hadde dere hadde blitt tvunget inn i fattigdom og blitt fratatt nesten alle deres rettigheter, ville menneskene for lengst ha stått sammen i felleskap, for i hjertet dere av et nivå av gruppebevissthet som søker felleskap med alle mennesker.

Nå er tiden inne for å kaste av seg enhver bagasje dere har med dere fra tidligere liv. Når bevissthetsnivået øker, vil dere være i stand til å identifisere og kutte båndene til alt det som ikke har noen plass i deres liv som oppstegne. Det er rett og slett slik at ting som var attraktive eller akseptable ganske nylig, vil bli funnet å ikke være passende lenger, når vibrasjonene deres stadig løfter seg. Deres nye Selv reiser seg av asken av deres gamle Selv og dere skaper en tilværelse i en ny kropp som er egnet for Oppstigningen. Denne kroppen vil dere komme til å kjenne som deres krystallinske kropp. Den vil i seg selv sikre dere et liv i full helse, som er helt uten de sykdommer og lidelser som forbindes med deres lave vibrasjoner i 3dje dimensjon.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vet at dere vil finne oss sympatiske og med stor evne til å hjelpe dere med deres behov, men det ville være enda bedre hvis flere av dere visste om oss. Vi gjentar nok en gang behovet for å spre nyhetene om forandringene, men dog ikke på en måte som er overbærende eller påtvinger noen meninger. Informasjon vil bidra til å gjøre sjokket mindre for mange, for de som er helt uvitende om hva som er i ferd med å skje kan bli temmelig sjokkerte. Til å begynne med kan mange mennesker bli redde, inntil de forstår at vårt komme er det naturligste av alt. Det hender hver gang en sivilisasjon når et visst punkt i sin evolusjon, når de på et bevisst nivå er rede til å akseptere sin tilknytning til Vesener fra Stjernene. Dere er på det stadiet nå, men for mange vil det være en stor overraskelse ettersom de ikke har noe som helst konsept eller forståelse om sin sanne familie. Vi kommer i kjærlighet for å dele alt dette med dere.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge