Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 10, 2012

SaLuSa, February 10, 2012Plutselig er det mye som rører seg blant dere og en besluttsomhet om å bruke deres frihet til å oppnå de forandringene dere ønsker dere. Avsløringen er noe dere har presset på for hele tiden, og likevel, som vi har stadfestet tidligere, er sannheten om vår eksistens kjent for mange av dere som har fulgt med på våre aktiviteter gjennom mange, mange år. Det trengs knapt noen bekreftelse, når man ser det i lys av alt som finns av bevis om oss, men myndighetene kan ikke slippe ut den informasjonen de har uten at det er klarert fra ”toppen”. Med eller uten myndighetenes frislipp av informasjon, presser dere like fullt på for muligheter til å kontakte oss direkte, og det skjer i disse dager. Vi finner at deres aksept av oss er høyere enn noen gang før og det gjør at vi kan samhandle direkte med dere. Selv om det selvfølgelig var skuffende for dere at turen til Neptune ble avlyst, så har den like fullt forårsaket en enorm bølge av interesse for oss. Det har åpenbart overrasket mange mennesker at vi står klare til å invitere dere om bord på skipene våre, men tiden er nå inne for at dere skal få oppleve det. Myndighetene deres liker det slett ikke, for de ønsker å ha full kontroll med slike saker og ville forhindre enhver publisitet om slike hendelser.

Vi mener imidlertid at det er på høy tid å gjøre fakta om oss kjent og ved å rykke nærmere dere er det mulig å fylle de hullene der dere mangler informasjon. Vi har funnet ut mye mer om dere takket være ”Neptune-turen” og det vil uten tvil bli flere anledninger til å besøke skipene våre, ettersom det har vært en del av planen fra begynnelsen av. Som dere skjønner nå, er ikke vår kontakt med dere bare hyggelige sosiale anledninger, men en viktig del av våre langsiktige planer som skal forberede dere på full kontakt. Dere kan være sikre på at før året er omme, kjenner dere oss godt. Media er fortsatt ”proppen i systemet” når det gjelder oss, men når frykten for represalier for å fortelle sannheten ikke lenger er et tema, vil sannheten om oss bli rapportert over hele verden. Vi vil da være mer enn velkomne, fordi vi vil ha med oss løsningen på problemene deres og vil hjelpe dere å omskape deres sivilisasjon til en som er klar for Oppstigningen. Spøkelsene fra fortiden vil bli drevet ut og den Gyldne Tidsalder vil begynne og bringe fred og lykke.

Den lange ventetiden er snart over og det beste ligger fortsatt foran dere, og for enhver innsats dere gjør nå, vil belønningen raskt bli sett og følt. Det er ikke noe spørsmål om at man ikke har råd til forandringene, ettersom der er nok av rikdom på Jorden til å dekke alle nødvendigheter. Vi skal se til at de blir brukt til gode for alle og at ingen putter noe i sin egen lomme. De som har gjort det tidligere tror at deres rikdommer er trygt gjemt, men til deres sjokk og ergrelse vil de finne at de er fjernet. Ingen vil få beholde verdier som er ervervet på ulovlig eller uærlig måte, men det som tjent på ærlig vis vil de få beholde. Og i tillegg kommer Verdensfondet som er satt opp av St.Germain, som vil sikre at det er mer enn nok til alle. Penger vil aldri mer bli et tema slik det er nå og de vil bli slaven og ikke Herren. Til slutt vil de ikke ha noen mening mer i det hele tatt, for da lever dere i et samfunn som har lagt bak seg behovet for penger.

Midt oppi alt kaoset som vokser, dersom dere ser nøye etter, vil dere legge merke til de første antydningene til nye systemer som vil sette dere på rett vei. Våre allierte har arbeidet hardt for å introdusere dem og til tross for alle hindringer som har blitt lagt i veien for dem, har de oppnådd svært mye. Mye av arbeidet er klart til å ta de siste og avgjørende stegene mot fullførelse. Så gi ikke etter for frustrasjon og fortvilelse, for fra vårt utsiktspunkt skrider alt frem som det skal. Det ligger slik an at det plutselig vil slå gjennom, når dere minst venter det, og det vil selvfølgelig være svært velkomment. Vi føler at dere gjennom ulike kilder både på og utenfor Jorden har ganske mye informasjon tilgjengelig. Som vi ofte har rådet dere til, finn en kilde som kjennes riktig for dere og bruk den til å teste andre, som til tider formidler andre måter å se ting på.

Det begynner å bli en spennende tid fordi det er mulig å se i hvilken retning ting utvikler seg, og det skulle være inn i fremtiden. Det som ligger foran dere kan høres ut som en drøm fordi dere har lite eller ingen ting å sammenlikne det med. Og likevel er det slik at dere er på vei ut av en drømmeverden hvor dere lever i illusjonen om atskilthet, så det er ikke rart om dere lurer på hva som er virkelig når alt kommer til alt. Selvfølgelig er dualiteten som opplevelse fullkomment virkelig for dere, men den er ikke deres sanne virkelighet, som dere snart vil vende tilbake til. Det finnes ikke noe å sammenlikne med, selv om Moder Jord har latt dere ta del i Naturens skjønnhet på en klode som ble skapt for dere med stor omhu og kjærlighet, og som dere vet en gang var Edens Hage. Den oppstegne Jorden vil bli en ny Edens hage og denne gangen vil den fortsette å være bebodd, men bare av de som er av Lyset. Det vil være en skjønnhet som savner sidestykke og en harmoni som er rotfestet i de høyere vibrasjonenes perfeksjon.

Kjære Sjeler, hele tiden gjør dere fremskritt med hensyn til å gjøre det nye til virkelighet og det gjør at vårt nærvær ikke haster like mye, ettersom det er svært viktig at dere selv er aktivt involvert. Det er sant at dere alltid har fått hjelp, men fordi dette er avslutningen av syklusen ligger mye av byrden på dere med hensyn til å løse problemene deres. Når det gjelder dette, så er det ingen mangel på eksellente idéer og dere er langsomt på vei inn i en ny teknologisk tidsalder. Var det ikke for at mange oppfinnelser og teknologi var blitt undertrykt med overlegg, så ville dere for lengst ha vært inni den Nye Tidsalder. Svært snart vil masser av nye idéer komme ut og mange av dem vil være varianter av innretninger som kan gi dere fri energi. Det i seg selv vil løse mange av de virkelig presserende problemene som skaper så mye fattigdom og lav levestandard.

Dere er Én Rase, Menneskerasen, og dere er alle ansvarlige for hverandre. Det er mange som føler det slik allerede, og med bevissthetsnivået i rask vekst er det stadig flere som våkner opp til den sannheten. Snart vil dere ha verktøyene og midlene til å sette rett alt som er galt og dere vil overøse hverandre med kjærlighet på et vidunderlig vis. Dere er fra naturens side vennlige vesener av Kjærlighet og Lys, og det endret seg bare da de mørke Sjelene tok kontroll over dere og drev kiler av hat mellom dere for å opprettholde de falske ulikhetene. Når du kan se på et annet menneske og se deg selv i dem, da ser du forbi det ytre og inn i sjelen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og syns at det er helt fantastisk å få være med på en så storslagen hendelse som Oppstigningen. Husk at det skjer i hele Universet og at vi venter på at dere og Moder Jord skal stige opp før vi selv gjør det. Deres rolle i gjennomføringen av dette er mye viktigere enn dere kan fatte. Så Kjære Sjeler, fortsett fremover med hjertene fylt av kjærlighet.

Tusen takk,SaLuSa! Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge