Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 27, 2012

SaLuSa, February 27, 2012

Det dere er i ferd med å bevitne nå er slutten på alt det som har holdt dere tilbake, slik at dere kan ta det kvantesprang fremover som kommer med Oppstigningen. Det har tatt lang tid å komme til dette eksakte øyeblikk, til å glede dere over den suksess alle våre og alle deres forehavender har skapt. Det har alltid vært uunngåelig, uansett hva de mørke Sjelene gjorde for å stoppe deres fremskritt, og til slutt forårsaket de sitt eget fall på grunn av sin overveldende grådighet og arroganse. Ikke en gang penger kan kjøpe dem ut av det som nå er sammenbruddet i deres maktrike og det setter mot i folk som har en historie å fortelle som vil blottlegge sannheten. Forandringene har plutselig skutt fart og dere kan forvente at de vil fortsette slik fra nå av. Noen ganger vil dere måtte klyper dere i armen for å forstå at det virkelig hender, for det vil ta pusten fra dere. Se alltid på de positive sidene av forandring, for mye av det handler om å rydde opp og rydde vei for det nye som skal komme.

Nå som prosessen har begynt med å skille ut og fjerne folk som ikke er egnet til å tjene sitt folk, vil dette arbeidet spre seg til alle arenaer. Politikere er i det store og hele upålitelige og har en tendens til å svikte den eden de har avgitt om å tjene sitt folk. De er allerede i søkelyset og vil bli fjernet i de tilfeller der de har gjort kriminelle handlinger. Midlertidige regjeringer vil bli satt inn der det er nødvendig og styringsmakten vil bli overført til ledere som har bevist at de er tillit verdig og som forstår sitt ansvar. Vi forventer oss ikke at det vil bli mye motstand mot disse endringene, for vi kan fremlegge de absolutte bevis som trengs for at vi skal komme videre og det er bevis som det ikke er mulig å argumentere mot. Om det skulle være nødvendig, kan vi ”skru tiden tilbake” for å synliggjøre et poeng og da forstår dere hvorfor vi har slik selvtillit. Det betyr at vi ikke har noe som helst behov for å ty til maktbruk for å oppnå våre mål.

Situasjonene når det gjelder økonomi og finans er fortsatt uten løsning og slingrer fra den ene siden til den andre som et skip uten ror i storm. Uansett hva som gjøres, så vil det ikke være mulig å gå tilbake til det gamle og noen valutaer vil kollapse og tvinge frem forandringer, som vil bli ønsket velkommen. Alt dette er en del av slutten på det gamle finanssystemet som har tillatt et så ufattelig omfang av svindel og profitt av obskøne dimensjoner. Profitt er ikke i seg selv noe negativt, men burde jo representere en rettmessig og passende gevinst for utførte tjenester. Et lite antall mennesker har karet til seg mesteparten av verdens rikdommer og det har ført til at millioner lever i fattigdom og atter andre millioner på en lønn de ikke kan leve av. Tro ikke et øyeblikk at dette vil holde frem som det har gjort, for rettferdig fordelig og overflod er på vei og levestandarden vil øke enormt. Det å dele vil bli sett på som det eneste naturlige og med stadig økende bevissthetsnivå blant folk, vil det med letthet endre måten dere forholder dere til hverandre på. Dypt inni dere er dere Vesener av Kjærlighet, som raskt vil feie av banen den nåværende dogmatikk og de falske skillelinjer som har holdt dere atskilt fra hverandre.

Se på ethvert menneske som dere selv og innse at det er ingen mening med at det skulle være annerledes, ettersom dere alle har deres opphav i Kilden til Alt Som Er. Dere har alle sammen levd flere liv i tråd med ulike trosretninger og religiøse ordener. Dere har beveget dere mellom ulike kulturer og det har vært en viktig del av deres nødvendige erfaringer for å bringe dere tilbake til Lyset. Det aller beste er å anerkjenne og verdsette den skjønnhet som ligger i forskjellene, som har gitt dere så mange og varierte erfaringer, som er byggesteinene i deres bevissthet. I sannhet ville det ikke vært noe poeng å leve i dualiteten med mindre den stilte dere overfor alle typer utfordringer som gi dere læring og vekst.

Gjennom årtusenene har menneskene skapt så mye sinne og hat seg i mellom at underbevisste minner om dette fortsatt finnes i dere. Dette har ført til spenninger mellom folk og raser og de mørke Sjelene har bevisst spilt på dette for å holde dere i en situasjon hvor dere nesten flyr i strupen på hverandre hele tiden. Ofte har mørkhudete mennesker blitt betraktet som mindreverdige Vesener og analfabeter, men det har vært fremelsket med hensikt av de mørke makthaverne, som med overlegg har nektet dem muligheter til utdannelse. De visste at det ville gjøre det mye lettere å føre dem inn i slaveri og i hundreder av år har de utnyttet den situasjonen. At dere er så entusiastiske for sport har i stor grad hvisket ut problemet, ettersom idrett og sport legger til rette for at alle kan delta som likeverdige, og mørkhudete har vist seg som overordentlig dyktige. Det har vært sterkt medvirkende til at folk har akseptert at alle raser har rett til å bli behandlet som likeverdige.

Selv i denne tiden hvor perioden i dualiteten skal avsluttes er det mye dere kan lære, fordi omstendighetene fortsatt vil by på utfordringer der dere vil få testet deres besluttsomhet om å være en person som lever i Lyset. Når så mye ny innsikt og avsløringer flommer ut, må dere være på vakt, for det er så altfor lett å bli dømmende. For all del snakk om det som skjer, men gjør det uten å bli altfor personlig engasjert, hold en distanse til det, slik at dere unngår å gi det kraft ved å gi det deres emosjonelle energi. La oss minne dere om det som vi så ofte før har påpekt, at dere kjenner ikke en annen sjels livsplan og hvorfor de har valgt å erfare det de gjør. I de høyere åndelige riker er alle sjeler av en vibrasjon som ikke gir energi til dømmende tanker eller fordømmelse, de er av kjærlighetens vibrasjon og derfor tenker de overhodet ikke slik.

Kjære Sjeler, dere har gått gjennom mye på deres ferd gjennom dualitetens syklus og nå er tiden inne for å løfte dere over den og kutte alle bånd til den. Beveg dere besluttsomt og tillitsfullt inn i Lyset og lev det ut ved å være medfølende og vise kjærlighet overfor alt levende. Det er ikke så vanskelig som dere kunne forestille dere og mange av dere gjør det uten å tenke over det i det hele tatt. Når det blir helt naturlig for dere, vet dere at dere er på god vei til fullførelsen og til Oppstigningen. Dere vil bli mer og mer som de Vesener dere en gang var, før dere steg ned i de lavere vibrasjonene. Det skulle føles helt naturlig for dere, ettersom det er deres sanne måte å være på, som et åndelig Vesen. Som sådan vil dere finne ut at dere opplever en letthet, som om dere gikk luft, og en ro og tilfredshet som er ren lykke.

Den Galaktiske Føderasjon rykker stadig nærmere og er forberedt på å gjøre skipene sine mer synlige slik at flere av dere får se dem. Visse hendelser indikerer at dere raskt blir mer aksepterende med hensyn til vårt nærvær og at dere blir oppmuntret av å se våre skip på himmelen. Før lang tid er gått vil vi være over alt og det vil bli helt dagligdags å se skipene våre. Vi vil komme og gå i forbindelse med våre oppdrag og våre prosjekter i forbindelse med ny teknologi som dere vil bli introdusert til, som vil heve deres levestandard og løse problemer dere har slitt med i lang tid. Vi ønsker at dere skal være lykkelige og fylt av fred før dere kommer til det avgjørende tidspunkt og den vidunderlige avslutningen av dualiteten i dette året.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og jeg ønsker dere all lykke og glede.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge