Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 28. oktober, 2016


Mike Quinsey - 28. oktober, 2016

Mike Quinsey

Forandringene skrider frem på bra vis og etter hvert som de får rotfeste, blir de mørke Kreftenes makt mindre og mindre. Så mye så at de er begynner å bli forvirret og ute av stand til å kontrollere det som skjer slik de tidligere har kunnet. Uansett blir de bare tillatt en viss frihet til å fortsette med planene sine om å ha makt over hele verden. De vil ikke lykkes, for endetiden er allerede skrevet og seier for Lyset er uunngåelig og sikret. Den perioden dere nå er inne i er full av potensielle forandringer, som alle fører til oppløftelse for Menneskeheten og deres plass i den Nye Tidsalderen. Scenen er rigget klar og det er bare et spørsmål om tid før de som er ansvarlige i nyhetsmediene føler seg tvunget til å begynne å komme ut med sannferdige reportasjer. Sannheten kan ikke holdes tilbake stort lenger og de som står i veien for den blir fjernet, så en tid med sannhet i mediene er rett rundt hjørnet og vil presse seg frem.

Det kan ikke være mange av dere som lever deres liv for å bringe Lys ned til Jorden, som ikke har hørt om David Wilcock. Han er en Mester som effektivt leder de som er av Lyset mot fullførelse, slik at de, når den Nye Tidsalderen kommer og den gamle ender, kan være sikre på å stige opp. Arbeidet hans er så viktig for Menneskeheten at han er fullt beskyttet mens han arbeider for å gi dere informasjon om den større Sannheten som det stort sett har vært lite av i det offentlige rom. De større avsløringene han kommer med handler om livet utenfor Jorden og enda mye lenger vekk. David leder an Lysarbeiderne slik at de er klar over de mange livsformene som finnes i universet deres. I sin tur vil de da kunne formidle informasjonen videre nedover i rekkene slik at når de som er av Lyset ankommer til Jorden, så vil dere allerede har en del kjennskap til hvilke intensjoner de har.

Oppstigning er på ingen måte noe unikt, men som mange av dere allerede er klar over, så er det for dem som er i ferd med å gjøre dette, en svært spesiell oppløftelse ved at Menneskene stiger opp i sin fysiske kropp. De innkommende energiene har allerede virkning og hver eneste sjel er i større eller mindre grad påvirket av dem. De som allerede er klar over hva som skjer, kan ta dem på strak arm etter hvert som det kommer, men for dem som har vanskeligheter med det, kan det være forvirrende. Men bekymre dere ikke, for oppstigningen er med hensikt en langsom prosess, slik at den ikke skal overvelde dere. Som mange av dere nå er klar over, vil det komme til et punkt hvor de som ikke er i stand til å heve vibrasjonene sine høyt nok, vil slå inn på en annen vei som passer med deres behov.

Spennende tider som vil glede dere, er i anmarsj, med mindre dere finner dem vanskelig å forstå. Nærmest alt dere er vant med vil forandre seg til det bedre og raskt ta dere inn i en fremtid ulik noe annet dere tidligere har opplevd. Mange sjeler som har gått foran dere, vil hjelpe dere å finne deres plass blant dem som har gjort dette før dere. De er deres brødre og søstre som ivrig venter på at dere skal komme tilbake, for dere vil bli feiret og motta anerkjennelse for den storslagne tjeneste dere har gjort for resten av Menneskeheten. Husk på at da dere meldte dere frivillig til å la dere falle ned i de lavere vibrasjonene, så visste dere hva dere hadde i vente og de mange utfordringene dere ville møte. Desto mer beundringsverdig er det dere har gjort og deres erfaringer vil hjelpe mange som kommer etter.

For alle dere som er klar over sin skjebne og gjør fremskritt mot fullførelse, vit at den nåværende tiden er deres vei ut av dualiteten. Enhver innsats dere nedlegger vil være mer enn verdt det og plassere dere solid på veien mot fullverdig Galaktisk vekst. Det begynner allerede å gå opp for dere at det er enda mye mere dere må forstå og at det kun er de lave vibrasjonene som har hold dere tilbake. Dette gjør de fremskrittene dere har gjort til en fantastisk bragd, men likevel fortsetter bevissthetsnivået deres å øke, og dere er på vei mot full bevissthet. Da vil dere ikke lenger bli holdt i en falsk eller uvirkelig virkelighet, og avsløringene som vil komme, vil hjelpe dere å beveger dere raskt inn i en mer realistisk situasjon.

På grunn av de uendelige variasjoner Jorden består av, er den en av de vakreste planetene i universet. Var det ikke for Menneskenes handlinger, ville den i sannhet vært Edens hage, men Menneskene har imidlertid trampet med tunge støvler på dens skjønnhet og ødelagt den med vitende og vilje. Dere trenger ikke mere enn å se på skjønnheten i de masser av blomster som eksisterer på Jorden for å verdsette skaperverkets undere. Og tenk så på de mange typene av dyr som ferdes her på Jorden, så skjønner dere at Guds hånd finnes i alle ting som har liv. Menneskene har også fått skaperevner i gave, men har i det store og hele manglet de idealer og fremsynthet som kreves for å skape varig skjønnhet. Dette vil forandre seg i nær fremtid når dere stiger opp i de høyere dimensjoner.

Et eller annet sted inni hver eneste sjel finnes evnen til å verdsette skjønnhet, men mange har latt seg selv falle ned i lavere vibrasjoner og fokusert på det som er lite ønskelig. Dere vil få se de høyere uttrykk når den første Lys-Byen ganske snart manifesterer i Sedona, USA. Den er der allerede, men kan ikke ses annet enn av dem som er av de høyere vibrasjoner, og den venter simpelthen på at det rette øyeblikket for å manifestere skal komme. Det er en gylden By med Healing Sentere og vil være åpne for alle som trenger hjelp og healing. Noen av dere er allerede klar over Lys-Byenes eksistens og har lest Genii Townshends bok om dem. Byene er likevel bare ett av de vidunderlige syn dere vil få se når den Nye Tidsalderen manifesterer fullt og helt.

Vibrasjonene på Jorden er nå i ferd med å løfte seg og mange sjeler har blitt oppmerksom på forandringer inni seg. De føler en vidunderlig ro selv når mennesker rundt dem er i opprør, og deres tilstedeværelse er i seg selv en beroligende energi for folk omkring dem. Dere har lenge blitt oppfordret til å sentrere dere og legge en beskyttende energi rundt den fysiske kroppen deres, som for eksempel den Fiolette Flammen. Dette er dere i stand til å gjøre og dere vil bli overrasket over hvordan dere lykkes med det og på grunn av dere innflytelse hjelper dere også andre å være rolige. Det er vanskelig for mennesker å forandre livslange vaner, men det er nå en særdeles egnet tid, med den oppløftelse de høyere vibrasjonene gir dere.

Inntil sannheten om deres eksistens blir avdekket, sammen med nyheter om de umiddelbart forestående forandringene, vil dere være avhengig av Internett, selv om det finnes mennesker som rapporterer om ting på nettet, som rett og slett er Illuminatis medløpere, som sprer usann informasjon. Hvis dere imidlertid holder dere oppdatert med nyhetene fra nettsider dere har identifisert som pålitelige, så skulle dere kunne holde dere informert. Dere kan ikke vite alt, så konsentrer dere om de ferskeste nyhetene fra kilder som vil gi en ærlig og sannferdig redegjørelse for hva som finner sted. Det er mange, mange Lysvesener som står ved deres side og de er deres garanti for en trygg reise til fullførelse.

Vær tålmodige og godta at ting trenger tid for å manifestere. Dere trenger ikke bekymre dere, for det endelige resultatet vil gjøre dere lykkelige og fulle av fryd over omsider å være fri fra begrensningene som har holdt dere tilbake og hindret deres videre fremskritt. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge