Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 21. oktober, 2016


Mike Quinsey - 21. oktober, 2016

Mike Quinsey

De færreste mennesker vet at det gjennom lang tid har foregått en krig i verdensrommet mellom Illuminati og Romvesener. Illuminati har gjort dette mulig ved å styre trillioner av dollar inn i sitt hemmelige Rom Program. Kampene har skjedd for å forhindre at Jorden ble fullstendig tatt over av dem. Hadde de lykkes ville Jorden virkelig ha blitt en fengselsplanet. Da ville Jordens befolkning vært fullstendig i deres nåde mens de gjennomførte sin plan om å redusere folketallet omfattende, til en håndterbar størrelse.

Selv om kampene ennå ikke er over, har Lysets Styrker etablert seg som den sterkeste makt. Det er bare et spørsmål om tid før de kan erklære full seier og fjerne Illuminatis øverste ledelse. De vil bli plassert på et sted der de ikke lenger kan blande seg inn i deres fremskritt på veien mot å etablere den Nye Tidsalderen. Gjennom tusener av år har dere ikke kunnet gjøre de fremskrittene dere ønsket, men snart vil dere kunne være fullstendig frie til å følge deres egen vei og løfte dere opp i de høyere dimensjoner. Det er imidlertid mye som først må gjøres for å bringe den Nye Tidsalderen i full flyt. Med hjelp av deres venner fra verdensrommet, vil teknologiske nyvinninger som har vært holdt skjult for dere, komme frem i lyset slik at dere kan ta dem i bruk. Dere vil hurtig bli løftet inn i moderne tider med fri energi og hvor dere er fullt ut i stand til å forsørge dere selv. Og selvfølgelig er det mange hjelpere som vil bistå dere med å etablere den Nye Tidsalderen.

De forandringene som er påkrevet for at dere skal kunne gjøre slike kvantesprang fremover er planlagt og venter bare på det rette øyeblikk for å settes ut i livet med revalueringen av alle lands valutaer. Straks dette har skjedd, kan mange prosjekter begynne og disse innbefatter blant annet nødvendig distribusjon av utstyr som gjør dere i stand til å være selvforsynt med energi. Selvsagt vil ikke alle disse forandringene skje over natten, men dere vil helt opplagt bli oppløftet ved å vite at de virkelig har begynt. I alle trinn av deres vekst og utvikling vil dere være under overoppsyn av Høyere Vesener og disses nærvær vil være deres garanti for at alt vil forløpe som planlagt for å gi dere rask fremdrift inn i den Nye Tidsalderen. Med en slik utvikling vil vennene deres som kommer utenfra planeten, kunne besøke dere mye oftere og være til hjelp der det trengs.

Inntil pressefrihet igjen kan etableres, er dere nødt til selv å søke pålitelige kilder til informasjon. For øyeblikket blir det med overlegg lagt ut usann informasjon for å forvirre dere. Imidlertid er det sant å si at mange flere mennesker har våknet opp til sannheten og er ikke lenger så lette å føre bak lyset. Illuminatiene vil bli fanget inn, men lakeiene deres vil fortsette med sine forsøk på å holde sannheten skjult. Men den vil komme ut og ingen dekkoperasjoner i verden kan forhindre det. Allerede nå er det flere og flere mennesker som finner mot til å stå frem og «fortelle det de vet» og som tiden går, vil stadig flere følge i deres fotspor.

Vit at de mørke Sjelene aldri har fått det helt som de ville. Det er bare det at alle deres handlinger i større grad blir rapportert i mediene av en presse som trives best med sensasjonelle historier og «dårlige» nyheter. De virkelige nyhetene blir sensurert og inntil det blir frihet til å rapportere ting slik de virkelig er, vil dere aldri få vite sannheten om hendelser som skjer utenfor Jorden. Når omstendighetene tillater det, vil dere raskt bli gitt alle fakta om deres tid på Jorden og alle usannhetene i deres historie vil bli rettet opp. Fordi det er mulig å reise tilbake i tid, vil dere få de nødvendige fakta som beviser dette.

Når ting dere er glade i forandrer seg, kan det gjøre dere urolige, men dere må innse at alle ting er i kontinuerlig forandring fordi det gamle har ingen plass i fremtiden. Dere vokser med dette etter hvert som bevissthetsnivået deres øker som et naturlig resultat av de høyere vibrasjonene dere nå lever i. Som vi imidlertid tidligere har påpekt, så vil det komme til et punkt hvor visse sjeler ikke vil greie å oppnå det nivå som kreves for at de skal kunne stige opp. Dette er de sjelene som vil fortsette sin evolusjon ved å ta en annen vei enn dem som stiger opp etter hvert som vibrasjonene stiger. Igjen blir det understreket at alle sjeler vil befinne seg nøyaktig der de trenger å være for å fortsette sin evolusjon. Dette er ikke noe man kan velge ettersom man ikke kan være på et høyere nivå enn ens egne vibrasjoner.

På dette tidspunkt skulle vel de fleste av dere ha funnet deres rette plass for de siste dagene av den gamle Tidsalderen som raskt er i ferd med å bli erstattet av høyere vibrasjoner. For Lysarbeidere innebærer dette å være tilstede der det er behov for deres kunnskap og evner for å hjelpe andre gjennom den siste etappen og hjelpe dem å stige opp. Mange sjeler har overhodet ingen begrep om eller forståelse av den perioden de nå går gjennom, men såfremt de generelt sett lever mesteparten av livet med å gjøre godt for eller hjelpe andre, så vil de stige opp. Gjør simpelthen deres beste under alle omstendigheter og forsøk å behandle alle sjeler med Universell Kjærlighet. Dersom dere noen ganger ikke greier det, så bekymre dere ikke, for så lenge dere lærer av slike erfaringer, så vil dere fortsette å stige opp.

Så gi under ingen omstendigheter opp, men prøv å holde dere på deres åndelige vei. Veilederne deres vil med sikkerhet være ved deres side og dersom dere «lytter» til dem, vil de gjøre alt de kan for at dere skal holde dere på den veien dere har valgt. Dersom dere er av dem som foretrekker å be når dere trenger hjelp, så er det bare fint, for i disse stille stundene kan Veilederne deres komme dere nærmere. De vil la budskapet sitt bli tydelig for dere og dere vil være vel tjent med å følge det, selv om dere ikke kan se hva det til slutt vil føre til. Hvis dere gjør en feil beslutning og er i ferd med å gå i gal retning, vil de gjøre sitt beste for å få dere til å endre kurs. Husk på at de er oppstegne Vesener som vet hva dere går gjennom og har lang erfaring med hensyn til å veilede dere slik at dere holder dere til livsplanen deres.

Det er grunn til å tro måneden vil være av signifikant betydning ettersom aksjoner som har funnet sted, med all sannsynlighet vil resultere i positive resultater dere vil ønske velkommen. Deres tålmodighet har vært ekstraordinær ettersom forventede begivenheter mange ganger ikke har materialisert som forutsagt. En som dere lett husker er slutten av 2012 da den Nye Tidsalderen offisielt begynte, men som syntes å komme, og gå, uten at noe stort skjedde. Men på ett nivå skjedde det likevel ettersom dere ble bedre informert og siden den tiden har mange begivenheter funnet sted som har hjulpet den Nye Tidsalderen å manifestere. Dere så etter reelle forandringer, men kunne ikke se noen, men de hadde like fullt funnet sted. Siden den tiden har bevissthetsnivået deres økt og når dere ser dere tilbake, vil dere etter all sannsynlighet være enige i at dere nå er mer våkne og bevisste.

Dere har ventet så lenge på å bli befridd fra livets daglige prøvelser og utfordringer som kjennetegner livet i de lavere vibrasjoner. Alt skrider imidlertid frem på en måte som vil sikre at det endelige resultatet er til deres beste. Bortsett fra enkelte vanskeligheter, ligger veien deres til fremtiden klar, og dere vil nå det nivået som sikrer deres velferd og lykke.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge