Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 4. november, 2016


Mike Quinsey - 4. november, 2016

Mike Quinsey

Tiden går fortere enn noensinne og det som foregår rundt om på Jorden nærmer seg et klimaks hvor Jordens skjebne må endre kurs. Ut av all usikkerheten vil positive forandringer komme, forandringer som vil fjerne all tvil om at menneskeheten er skjebnebestemt til å ta fatt på veien mot Oppstigningen med fast besluttsomhet. Det har aldri vært på tale med noe annet resultat ettersom tilstrekkelig mange mennesker har vendt seg til Lyset og høynet sine vibrasjoner. Noe mindre enn dette, ville etter all sannsynlighet ha ført til en brå slutt på den gamle Tidsalderen hvilket ville bli betraktet som en katastrofe. Disse relativt få menneskene har gjort dette mulig ved å stå urokkelige i sin suksess med å løfte seg opp i de høyere vibrasjoner. Det er nå kun et spørsmål om å opprettholde denne posisjonen inntil et vibrasjonsnivå blir nådd, som løfter dem opp i de høyere dimensjoner. Det er dette dere kaller Oppstigningen og den er et tegn på deres åndelige vekst og fremskritt som har løftet dere opp og ut av de lavere vibrasjonene. Dere kan være helt trygge på at dette øyeblikket nærmer seg raskt og at kommende begivenheter vil bekrefte at dette er sant.

En gryende oppvåkning rører seg i mange sjeler, men de har begrenset tid på seg til å løfte seg opp. Imidlertid vil de, når det blir allment kjent at vi befinner oss i endetiden, kunne gjøre kvantesprang fremover etter hvert som sannheten om denne spesielle perioden blir kjent. Når sannheten kan komme frem i lyset for alle å se, vil alle sjeler ha muligheter til å følge veien mot Oppstigningen, men en del vil føle liten interesse for dette og deres vei vil da ta en annen retning. Beslutningen om hvilken vei de vil velge er et valg som gjøres av fri vilje, og dette valget vil være det som der riktig for den enkelt. Dette vil også innvirke på enkelte parforhold og vennskap, men disse kan uansett gjenopptas i fremtiden. Dere kan være helt sikre på at før dere inkarnerte i dette livet, så var dere blitt presentert for en oversikt over alle potensielle muligheter, og således har dere derfor vært klar over hva det endelige resultatet mest sannsynlig ville bli.

Moder Jord har også en rekke ting hun må gjennomføre for å forberede seg til Oppstigningen og har satt seg fore å gjennomføre forandringene på Jorden slik at alt er klart. Dette vil nødvendigvis kunne føre til at noen mennesker må forflytte seg til tryggere områder, men dere kan være trygge på at dersom det forekommer tap av liv, så vil det ha vært forutsigbart og de sjelene det angår ha vært klar over det. Dette vil være en del av de opplevelsene og erfaringene de har behov for og derfor var enige om før de inkarnerte. I virkeligheten er det ingen ting som skjer tilfeldig selv om det noen ganger kan se slik ut. Hver eneste sjel vil ha drøftet sine behov forut for inkarneringen og kjenner til de utfordringer de vil bli stilt overfor. Alt skrider således frem på velordnet vis og blir gjort på en slik måte at ingen blir stilt overfor mer enn de kan takle. I tillegg har dere til enhver tid Veilederne deres som holder overoppsyn med deres fremskritt. Ofte er det slik at det dere kaller utrolige sammentreff, er lagt til rette på forhånd for å sikre at dere ikke går glipp av en mulighet til å gjennomføre livsplanen deres.

Husk på at dere er mektige Vesener, og etter hvert som vibrasjonene stiger, vil dere finne at det dere virkelig ønsket dere og visualiserte med sikkerhet vil manifestere før eller senere. En del hendelser som skjer vil allerede være en del av livsplanen deres, men dere har fortsatt fri vilje med hensyn til mange ting som skjer. Forutsatt at det ikke går på tvers av livsplanen deres, så er det all sannsynlighet for at dere vil oppleve det dere har i tankene. For eksempel vil dere også få alt lagt til rette for at dere vil møte de menneskene som passer med deres behov, og det omfatter også fremtidige partnere. På samme vis er det hvis det har vært bestemt at ekteskap ikke er for dere, så vil det heller ikke skje. Dette gjelder over alt, for alle, og omfatter hendelser som sikrer at dere får oppleve og erfare nøyaktig det dere trenger for å komme videre i deres evolusjon.

Når dere befinner dere blant andre mennesker som også opplever og erfarer i samsvar med sin livsplan, så er faktum at dere kan ikke se deres sanne sjel ut fra deres ytre, men kun den kroppen de har ikledd seg for denne inkarnasjonen. Ei heller kan dere vite om de for eksempel var kongelige eller fattig bonde i sitt forrige liv, og slik sett er det ikke mulig for dere å vite hvem dere møter. De færreste sjeler har noen bevisst erindring om sine tidligere livs natur og dette sikrer at de vier sin tid helt og holdent til det nåværende livet, uten at tidligere liv distraherer dem. Hver livsplan er planlagt spesielt med tanke på deres utviklingsbehov og for å sikre at karmiske forpliktelser blir ivaretatt. De som har sakket akterut vil ofte møte flere utfordringer enn andre ettersom de har mere karma å rydde opp i, og inntil dette har skjedd kan de ikke komme særlig mye lenger i sin evolusjon.

Moder Jord forbereder seg også til sin egen Oppstigning og i prosessen med å rense seg selv er det uunngåelig at enkelte liv går tapt. Slike sjeler er som oftest i ferd med å rydde opp i sitt karma, slik at alle drar fordel av disse opplevelsene og erfaringene. Slike hendelser kan frembringe fortvilte følelser blant dem som ikke har noen forutgående viten om dette eller hendelsenes hensikt. I slik tilfeller vil beveggrunnene bak disse hendelsene bli forklart for dem. Dere går gjennom en periode med en del forstyrrelser og problemer mens de gamle energiene spiller seg ut, men dette er helt nødvendig ettersom forandringene nå må skje.

Menneskerasen har kommet en lang vei siden dere først satte foten på Jorden. Dere har fått føle det dypeste mørke og funnet veien ut av det igjen, og nå vil dere løfte dere opp for å bli Galaktiske Vesener. Mange av dere var reisende i verdensrommet og hjemmet deres ville i så fall være på et av Romskipene. Dere var ute på eventyr og reiste til forskjellige planeter for å lære deres innbyggere og kultur å kjenne, men også på et oppdrag med å spre Lyset. Dere er har vokst mye mer enn dere kan fatte gjennom opplevelsene og erfaringene deres på Jorden og er således i stand til å hjelpe andre som befinner seg i sine tidlige utviklingsstadier.

Dette er uken hvor det var store forventninger om at «re-valueringen» skulle bli kunngjort, men som dere allerede har erfart, synes den alltid å bli utsatt for forsinkelser. Det er imidlertid én ting dere kan være sikre på og det er at den er reell og vil ha en livsforandrende effekt for mange mennesker. De innledende forandringene vil gjøre at disse som får store midler til disposisjon, kan sette i gang å planlegge nødhjelp for dem som er i størst nød. Størrelsesordenen på prosjektene vil være enorm og vidtrekkende. Imidlertid vil til slutt alles behov bli dekket og all fattigdom og nød bli eliminert. Forandringene vil skje raskt og da har virkelig den Nye Tidsalderen kommet i gang for alvor.

La dere ikke rive altfor mye med i begeistringen, for det gjenstår fortsatt mye arbeid å gjøre. Dette vil ikke bli lettere før de siste Illuminatiene er fjernet, slik at deres innflytelse ikke lenger kan forsinke ting. Tentaklene deres strekker seg i både vidt og bredt, men mange av lakeiene deres vil gå over til motparten for å unngå å miste alt de har tjent. Tilgivelse er en aldeles vidunderlig handling som kan forsone ødelagte relasjoner og dette vil det bli stort behov for for å hjelpe tapte sjeler tilbake til Lyset.

Til tross for dagens kaos, så skjer det mye godt arbeid i kulissene, blant annet for å forberede introduksjonen av fri energi teknologier. Vær trygg på at mange kilder for tiden arbeider med slike prosjekter i land der man er åpne for idéen om å introdusere dem. På grunn av at det er så lite publisitet om dette, er dere kanhende ikke klar over denne utviklingen, men la dere ikke narre av det, for alt skrider frem på aller beste vis. Dette betyr at så snart det er trygt å gjøre det og startsignalet bli gitt, så det vil komme mange overraskelser.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge