Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 28 august, 2015

SaLuSa, 28 august, 2015

Kjære mennesker på Jorden, der er inne i en periode med uroligheter og kaos fordi systemene deres nok en gang er i ferd med å bryte sammen og beviser pånytt hvor ubrukelige de er når det gjelder å opprettholde en anstendig og varig levestandard. Beklageligvis er det nødt til å være slik ettersom dere er Herrer over deres egen skjebne og har blitt gitt fri vilje i gave. Det kunne ha vært så veldig annerledes om dere bare hadde tatt inn over dere at dere er deres Brors vokter og at dere Alle er Ett innenfor Menneskerasen. Grådighet, pompøsitet og selvforherligelse har hindret sjeler fra å dele planetens rikdommer på likeverdig vis og dette har ført til et samfunn som er helt ute av balanse. Vi fordømmer ikke dem som er involvert ettersom Menneskerasen har akseptert det som i praksis er fri vilje for alle. Imidlertid har alt det dere har opplevd og erfart gitt alle impliserte innsikt i hvordan livet er uten kjærlighet, og uten Gud, og vist at Mennesket mangler kunnskapen, og viljen, til å være sin Brors vokter. Således er ingen erfaringer uten sine positive sider ettersom de tilbyr dere læringsmuligheter som har satt fart i evolusjonen deres.

Dere har hatt mange liv hvor dere har prøvd ut forskjellige innfallsvinkler til livet og med unntak av enkelte høydepunkter, har det i stor grad vært en tøff livets skole. Selv om dere ganske visst har gjort erfaringer med mange ulike tilnærmingsmåter til livets utfordringer og problemer, så har dere like fullt fortsatt å utvikle dere og mange av dere er tilstrekkelig langt kommet til at de kan stige opp. Det gjenstår å se når dere greier å heve vibrasjonene deres tilstrekkelig til å stige opp. Det er ingen tvil om at det vil skje, ettersom det er deres skjebne, ja faktisk for hele Universet. Det kan ikke være på noen annen måte ettersom høyere makter, som har overoppsynet med Menneskerasens evolusjon, har gitt bud om dette.

Hver eneste sjel blir gitt de samme muligheter til å stige opp og mye hjelp blir gitt, selv om deres frie vilje er ukrenkelig. Noen er så fastgrodd i de lavere vibrasjonene at de finner det vanskelig å komme seg videre, med dere kan være sikre på at all mulig hjelp blir gitt for å hjelpe dem å løfte seg. Det kommer imidlertid til et punkt hvor en syklus har gått sin fulle gang og en ny begynner, og det er denne interimsperioden som gir dere så mange problemer. Det foregår en mektig sorteringsprosess i denne tiden, som løfter opp alle aspekter av Lyset. Det vil komme en tid ganske snart, hvor Lyset har økt til et slikt nivå at det bokstavelig talt legger de lavere vibrasjoner bak seg. Dette innebærer at enhver sjel som ikke har steget opp, vil gå videre inn i en ny syklus som vil fortsette å gi dem de erfaringer de trenger. Alt vil utspille seg perfekt til slutt, så det er ingen grunn til å bekymre seg om fremtiden til noen enkelt sjel. Kjære Sjeler, tenk gjennom det faktum at Gud eksisterer i en tilstand av fullkommen og uendelig Kjærlighet og Perfeksjon, og at Guds plan for Menneskeheten er perfeksjon inkarnert.

Før dere frivillig valgte å oppleve dualiteten og slippe dere ned i de lavere vibrasjoner, visste dere at det ville bli en tid full av prøvelser, men dere var fulle av selvtillit til at dere skulle greie å overvinne utfordringene. Dere visste at dere hele veien på reisen ville få hjelp til å løfte dere opp igjen, men også at dere med deres frie vilje kunne oppleve og erfare ethvert aspekt av dualiteten. Således gjennomfører dere reisen i det tempo som passer for deres spesielle behov, hvilket er grunnen til at noen sjeler "blir hengende etter". De av dere som føler sterke bånd til Menneskerasen, vil vende tilbake etter sin Oppstigning med et ønske om å hjelpe tapte sjeler å finne veien ut av mørket og tilbake til lyset. På de høyere vibrasjoners nivå er det fullkomment forstått at Alle Sjeler sannelig er Ett, og i sin Søsterlige/Broderlige kjærlighet vil mange fortsette å være i Menneskehetens tjeneste. Som dere uten tvil begynner å fatte, så er Kjærlighetens energi den mektigste kraften i Universet.

I en slik forandringens tid, er vårt råd at dere simpelthen holder tankene deres og fokus på målet, og så langt som mulig ignorerer det som foregår omkring dere. Ingen på deres nivå vil fullt ut kunne forstå hva det som virkelig foregår bak scenen, men uansett hvordan det måtte se ut, så husk at alle tiltak Lyset enn gjør, så er det alltid for deres beste til slutt. Dere ville betrakte de oppgavene vi står overfor som komplett umulige å gjennomføre på så kort tid. Vi må imidlertid understreke nok en gang at Lysets styrker er enorme og klare til å gå til aksjon. I tillegg er metodene våre langt mer avanserte enn noen dere kjenner til og uansett hvilke oppgaver vi møter, kan vi løse dem på kort tid, ettersom vi har ubegrensete ressurser til disposisjon. Det vi er mest opptatt av er sikkerheten deres og vi vil flytte dere til et annet område om det skulle bli nødvendig, men bekymre dere ikke, for vi ser ikke for oss at det skulle bli noe stort behov for slike aksjoner.

Dere får fortsatt besøkende fra andre sivilisasjoner, men disse er oftest ikke mer enn korte besøk hvor det samles inn informasjon om forandringene som skjer på planeten deres. Dere befinner dere i en helt unik situasjon ettersom Oppstigningen deres vekker stor interesse, og det er fordi det er første gang dette vil bli oppnådd mens dere eksisterer i fysisk kropp, og at dere allerede nå blir påvirket av de høyere energiene. Det er ikke sikkert at dere "føler" at det skjer, men dere vil sannsynligvis sanse forandringene inni dere, siden dere etter hvert vil bli mer avslappet og i harmoni med alt omkring dere. Dere kan selvfølgelig også hjelpe dere selv ved å beholde roen og være fokusert på Lyset. Det kan være at dere leser om mange skremmende hendelser omkring på Jorden, men dette er uunngåelig når renselse finner sted. I tillegg kommer det faktum at presse og media elsker å overdrive forholdene ved å bruke ord som vekker sterke følelser. Også de mørke elsker å skape frykt siden denne frykt-energien ernærer deres lavere energier og trekker flere mennesker til dem.

Hver eneste sjel, om de ikke allerede er der, beveger seg gradvis inn i posisjon for å oppleve endetiden, mens de på samme tid fullfører den karmiske læring som de har behov for. Noen av dere har allerede lagt dette langt bak dere og forbereder dere på Oppstigningen. Bare glem det som foregår rundt dere, for det er en særdeles oppløftende tid, selv om kanskje ikke er alle som er involvert i de aksjoner som foregår rundt om på Jorden, ser det slik. En dag i fremtiden vil dere se tilbake på denne perioden og være glade for at dere var en del av den historien. Dere som er av Lyset har tjent folket ved mange anledninger og er høyt anerkjent for hva dere har oppnådd. Vi er ikke forbauset over deres suksess ettersom dere i utgangspunktet ble valgt til oppgaven på grunn av deres enorme erfaring.

Den Galaktiske Føderasjonen er klar og venter på instruksjoner om å "hente inn" de mørke Sjelene, som ikke lenger er den makt de engang var. Det er nå sterke restriksjoner på hva de kan gjøre og de er overhodet ikke i stand til å gå videre sine planer om å ta over hele verden. Faktum er at vi overvåker og har kontroll på hva som skjer, for på den måten å kunne forhindre aksjoner som kunne medføre omfattende ødeleggelser eller tap av liv. Det kan være svært forvirrende ettersom det, slik dere oppfatter det, fortsatt vil forkomme angrep på sivile, men ting er ikke alltid slik de ser ut. Husk på at Illuminati har infiltrert mange institusjoner og at lakeiene deres fortsatt utfører deres hemmelige operasjoner, og at vi allerede kjenner til planene deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og svært fornøyd med at flere og flere sjeler er i ferd med å våkne opp og begynner å forstå at det er noe stort som skjer på Jorden. Snart vil det skje begivenheter som tydelig indikerer hva som skal komme. Vit at hver eneste en av dere har mange Kjære Sjeler med dere på veien, som gir dere veiledning, og så sier jeg farvel til dere med disse tankene og min kjærlighet.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge