Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 21 august, 2015

SaLuSa, 21 august, 2015

Mange av dere har lest om betydelige forandringer som sies å ville manifestere i slutten av September og går denne tiden i møte med en viss skepsis og forsiktighet. Vi vet at mange av dere venter ivrig på å se hva som vil skje når dere beveger dere gjennom et energifelt med høyere og renere energier. En viss varsomhet er klokt uansett, for selv om de beste intensjoner ligger bak informasjon gitt dere i god tro, så kan omstendighetene noen ganger endre seg. Mange vil føle disse endringene, og det er garantert at enda mer vil komme mot slutten av året, inkludert portaler som åpnes og løfter Menneskehetens bevissthet. Vi kommer ikke til å bli nevneverdig overrasket med hensyn til hva som skjer ettersom forandringene er skjebnebestemt til å skje temmelig snart. Og flere vil følge etter hvert som den Nye Tidsalderen begynner å etablere seg. Forvent imidlertid ikke altfor mye altfor snart, for det er mye arbeid som må gjøres, i særdeleshet når det gjelder distribusjonen av økonomiske midler. Selv etter våre standarder vil det ta en viss tid å nå dere alle, men dere vil likevel komme til å betrakte det som en utrolig bragd. Vi har planlagt alt svært nøye for denne tiden og er godt forberedt på det som ligger foran oss.

Sammenliknet med deres standarder har vi ubegrensete ressurser å øse av for å utføre oppgavene våre, så dere kan være trygge på at store fremskritt vil bli gjort så snart ting kommer i gang for alvor. Dette er hva dere gjennom mange år har blitt lovet og vi berømmer dere for deres tålmodighet. I mellomtiden sørger vi for å holde de mørke Sjelene i sjakk, slik vi har gjort i mange, mange år. Vi kunne forklare dette blant annet med vår evne til å forhindre en ny verdenskrig, som ellers mest sannsynlig ville begynt en eller annen gang i slutten av forrige århundre. Men som vi tidligere har nevnt, så må vi tillate at enkelte situasjoner spiller seg ut på naturlig vis. Vi kan ikke blande oss opp i konsekvensene av handlingene deres med mindre Høyere Autoriteter gir tillatelse til det.

En del av dere er bekymret for familie og venner som synes å være totalt uvitende om betydningen av endetiden. Vi vil be dere så vennlig vi kan om ikke å bekymre dere ettersom alle sjeler vil befinne seg eksakt der hvor de er ment å være ved begynnelsen av Oppstigningen. Dere kan ikke forandre fremtiden for dem ettersom de allerede har tatt sin beslutning, selv om de ikke kan erindre det. På basis av vibrasjonene deres vil dere befinne dere på en vei som er riktig for deres fortsatte evolusjon, etter hvert som dere finner deres egen vei tilbake til Lyset. Dere kan være helt trygge på at alle sjeler som har vanskeligheter med å løfte seg selv opp, blir gitt all mulig hjelp til å våkne opp til sannheten. De blir behandlet med kjærlighet og vennlighet slik alle sjeler blir. For de av dere som vet at dere er rede til å stige opp, så ber vi dere gi hjelp der det er behov for det, ettersom dere vil være i stand til å vurdere på hvilket nivå dere skal gå inn.

Hvis dere ikke allerede gjør det, så antar vi at før lang tid er gått, så vil dere “føle” forandringene i vibrasjonene, men dersom dere ikke gjør det, så betyr ikke det at de ikke er til fordel for dere. Dere må huske på det at som kollektiv består dere av sjeler som befinner på mange ulike stadier i sin evolusjon. Dette er årsaken til at evolusjon på Jorden tilbyr en raskere vei til å utvikle seg. Likevel er det alltid et tveegget sverd, ettersom dere da også lettere kan komme på vidvanke. Dersom dere føler at dere ikke er rede til å stige opp, så bebreid ikke dere selv, ettersom dere har all den tid dere måte ønske til å utvikle dere, for i virkeligheten eksisterer det ikke noe slikt som tid. Alt er i Nået, hvilket betyr at dere til slutt kan bevege dere både forover og bakover i tid. Dette vil bli lettere for dere å forstå når dere har beveget dere inn i de høyere dimensjoner. Faktum er at dere da vil finne svar på mange av de spørsmålene dere nå har.

Den “Store Oppvåkningen” er nå i gang og etterhvert som tiden går, så vil flere og flere sjeler respondere på de stadig høyere vibrasjonene som kommer inn. Det er helt klart at dere litt etter litt vil bli klar over forandringene og glade for at dere blir løftet opp og ut av de lavere vibrasjonene. Den samlede effekten vil bli at dere vil dele mektige energier, hvilket igjen vil gjøre at mere Lys blir brakt inn til Jorden, og slik vil det fortsette til Lyset er enerådende. Imidlertid må vi oppfordre dere til å støtte Lyset fullt ut og gjøre deres del til å spre det vidt og bredt. Hold alltid fokus på målet deres og la ikke frykten slippe inn i dere uansett hva som skjer omkring dere.

Husk på at dere har arbeidet gjennom tusener av år med å oppleve og erfare livet i de lavere dimensjoner, vel vitende om at dere til slutt ville ha muligheten til å løfte dere opp igjen. Den tiden er nå kommet og vi er avhengige av at Lysarbeidere hjelper til med å gjøre de nye energiene til virkelighet. Det som er sikkert er at dere vil være i stand til å gjøre mye raskere fremskritt nå som Illuminatienes makt har blitt så vesentlig svekket. Så mye så at det ikke lenger er mulig for dem å lykkes med sin plan om å få kontroll over hele befolkningen på Jorden og redusere dem til slavestatus. Så dere kan trygt gå videre med deres livsplan for dette livet, vel vitende om at dere har en vidunderlig mulighet til å lykkes.

Snart vil dere bli i stand til å identifisere Galaktiske Vesener som har inkarnert på Jorden, gjennom deres gjerninger og ord. De vil bli mere utadvendte i sitt arbeide fordi de vet at det nå, sammenliknet med tidligere, er relativt mye tryggere å gi seg til kjenne for hvem de faktisk er. Når Lysarbeidere kommer sammen, øker energien deres til det dobbelte eller mer, og de utgjør en formidable gruppe, som hele tiden øker. Dere vil finne deres ledere blant dem og disse vil dele sin innsikt og kunnskap med dere. De vil i sin tur være støttet av Høyere Vesener som også vil gi sine avanserte kunnskaper til beste. Så da kan dere forstå at så snart ting begynner å skyte fart, så vil fremskrittene skje i rask rekkefølge.

Galaksen har ventet på tegn på at Jorden er i ferd med å stige opp, og takket være deres dedikasjon er det enighet om at slike fremskritt er oppnådd og at den fortsatte suksess er garantert. I den Større Planen går alt som det skal, så la ikke negative rapporter eller handlinger få svekke deres besluttsomhet om å lykkes i innsatsen deres. I tilfeller hvor ting synes å være influert av negative handlinger, så husk på at ikke alt er slik det ser ut til på overflaten. I mange tilfeller er karmiske situasjoner et resultat av handlinger begått for lenge, lenge siden. Betrakt det rett og slett slik at nødvendige ting blir lært og at det som er nødvendig å rense ut, blir renset ut, ettersom det ikke kan være med videre. Den Nye Tidsalderen er en tid av renselse som vil sikre at alt som skulle læres har blitt gjennomført og fullført.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge