Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 4. September, 2015

SaLuSa, 4. September, 2015

Kjære Sjeler, hvilken fantastisk tid dere opplever nå som de budskapene dere mottar synes å være generelt enige om hva som snart vil komme til å skje. Denne måneden er et vendepunkt, uansett hva som skjer, ettersom de innkommende energiene i større eller mindre grad vil påvirke alle sjeler uansett. Faktum er at mange av disse energiene allerede har gjort sitt nærvær bemerket gjennom å påvirke bevisstheten deres, med det resultat at mange begynner å sanse forandringene inni seg. De høyere energiene bringer Kjærlighet og tilslutt fred, som dere kun i korte perioder har fått oppleve på Jorden i deres nåværende dimensjon. Entiteter på Jorden deres som ikke greier å løfte sine vibrasjoner vil få hjelp til å finne veien til et vibrasjonsnivå som er riktig for dem og som passer med behovene deres. Hver eneste sjel vil befinne seg på det rette nivået med hensyn til sine fremtidige behov, alt vil være eksakt slik det er ment å være.

Dette er tiden hvor sannheten gradvis vil komme frem inntil det blir et crescendo av informasjon som kan få det til å gå trill rundt i hodet på dere. Det er så mye som blir presentert for dere som "sannhet", selv om det er svært langt fra sannheten, og som har til hensikt å holde dere i de mørkes grep. Faktum er at dette i stor grad har lykkes, men når bevissthetsnivåene deres nå øker raskt, så er det ikke lenger mulig å hindre at sannheten kommer ut. Dette betyr at dere ikke lenger ukritisk godtar som sannhet det som blir lagt framfor dere, men at dere er i langt større grad "kjenner på" om det føles riktig og i langt større grad stiller spørsmål ved det. Og parallelt med dette er det nå mange Lysarbeidere som trer frem for å dele sin kunnskap med dere. Det er ikke lenger mulig å hindre dere i å få vite sannheten, og alt mens dere forbereder dere til å ta del i den Nye Tidsalderen, er det stadig flere kunnskapsrike sjeler som kommer på banen.

Samtidig som dere ennå ikke kan se hva fremtiden vil bringe med seg, synes det også som om det er total forvirring omkring dere. Slik vil det fortsette en stund ennå, men så snart det er satt en stopper for de mørkes aktiviteter, vil de ikke lenger kunne diktere livene deres eller forstyrre deres vei videre. Da vil den Nye Tidsalderen begynne for alvor og dere vil begynne å se den ene positive utviklingen komme etter den andre i rask rekkefølge. Dere må huske på at vi ikke er avhengige av kunnskapsnivået deres, ettersom vi har kommet veldig mye lenger i vår utvikling enn dere er på deres nåværende nivå. Imidlertid er dere kommet et godt stykke på veien ettersom dere gjennom en del år har dratt fordel av fremskritt som er gjort som resultat av nye teknologier som har kommet via oss, eller fra andre kilder enn deres egne.

Dere er inne i en spennende tid som vil løfte dere ut av de lavere vibrasjonene slik at dere kan glede dere over nye oppfinnelser og eksiterende teknologier som har vær holdt skjult for dere. Alle deres behov vil bli tatt hensyn til og til slutt vil dere ha all den tid dere måtte trenge til dere selv, uten at dere er nødt til å gi så mye av dere selv kun for å ha et tilfredsstillende liv. De mørke Sjelene ønsket aldri at dere skulle bli selvstendige og uavhengige, og de ondskapsfulle planene deres har med fullt overlegg holdt dere som slaver til arbeidsmarkedet og pengesystemet. Dette vil forandre seg når tiden er inne, men først må de som lever i den største fattigdom og elendighet bli løftet opp. For dere kan det se ut som en nærmest umulig oppgave, men med vår hjelp vil dere bli fullstendig forbløffet over hvor raskt det kan gjennomføres.

Folk må være forberedt på forandringer til det bedre, og ethvert lite ubehag som måtte medfølge er absolutt verdt det. Med tiden vil dere kunne leve livet deres slik det tjener deres egen utvikling best, frie og uavhengige, ettersom den tiden hvor dere måtte bruke mye av dagen simpelthen til nødvendige gjøremål snart er forbi. Dere vil ha mer enn rikelig tid til å drive med det som interesserer dere og til å besøke ulike deler Jorden for å drive med de fritidsinteresser dere gir dere mest glede. Dere kan være helt trygge på at fremtiden er sikret når det gjelder disse tingene og Gud har gitt dekret om at slik skal det være. Kriger og enhver for aggresjon vil forsvinne og mennesker vil leve sammen i harmoni og lykke. Når permanent fred er etablert vil deres Venner fra Verdensrommet ta hyppigere kontakt med dere og dere vil glede dere over å kunne gjøre ulike aktiviteter sammen med dem. Snart vil tiden komme for å møte andre sivilisasjoner som også ønsker å dele sine kunnskaper med dere, og noen av dem befinner seg allerede i Sol Systemet deres og venter på det rette øyeblikket til å introdusere seg selv.

Den største utfordringen dere har som enkeltindivider er å holde kontinuerlig fokus på Lyset og ikke la dere distrahere av noe av det som skjer omkring dere. Det vil være mange distraksjoner og usann informasjon vil florere, ettersom de som frykter forandringene desperat klynger seg til det de føler seg komfortable med. På samme tid vil imidlertid mere fakta komme frem i lyset med hensyn til hvordan dere er blitt manipulert av de mørke Sjelene. Allerede nå er det imidlertid mange som klart gjennomskuer de løgnene dere har blitt fortalt og sågar er rede til å våkne opp til sannheten. Dette vil spre seg som løpeild, stort sett i fra munn til munn, helt til massemediene og andre kilder blir tvunget til å rapportere om de forandringene som skjer. Dere vil "føle" hva som er sant ettersom dere intuitivt vil vite hva dere kan tro på. Mye av dette vil være til deres overraskelse og samtidig svært velkommen, ettersom det vil være til gode for alle. Dere må imidlertid være forberedt på selv å finne deres egen vei gjennom den flodbølgen av informasjon som vil bli presentert for dere.

Når dere ser dere tilbake vil dere se at det har vært en bevisst plan for å opp-Lyse dere, som har tatt mange år på å bære frukter. Den har vært langsom for å sikre tilstrekkelig tid til dem som har trengt mye hjelp for å bryte seg fri fra de fangarmene som har hold dem fast. Til å begynne med kom alle Sjeler til Jorden fra de høyere dimensjoner og slapp seg etter hvert ned i de lavere vibrasjonene hvor de mistet kontakten med Lyset. Dere blir derfor gitt enhver hjelp for at dere skal huske hvem dere virkelig er og vende tilbake til Lyset så lett som overhodet mulig. Veilederne deres vil hjelpe dere underveis, så henvend dere til den når dere har behov for assistanse. Vi kan også hjelpe, i og med at vi har overoppsyn med den utviklingen som skjer, for å sikre deres suksess og se dere trygt gjennom denne perioden. Det er så mye å se frem til som vil glede og begeistre dere og gjøre at enhver innsats dere har gjort vil være mer enn verdt det.

Dere står nå overfor en del interessante utviklinger som vil representere begynnelsen på mange gledelige forandringer og ikke etterlate noen tvil hos dere om at den Nye Tidsalderen virkelig er i gang. Dere er i ferd med å stige opp sammen med Moder Jord, som har sin egen Oppstigning hun må fokusere på, og hun ser frem til å løfte dere opp sammen med seg selv. Hver eneste positive handling dere gjør vil bidra til å øke tempoet i det som skjer og når det kommer til stykket, så er det de kollektive vibrasjonene på Jorden som avgjør når dere vil stige opp. Dere har allerede gått en lang vei for å nå denne særdeles viktige tiden i evolusjonen deres og følelsen av at dere snart er ved veis ende øker i alle sjeler som har muligheten til å løfte seg opp. Dere kan hjelpe hverandre gjennom mer utfordrende perioder, gjennom å holde frykten i sjakk, ettersom sluttresultatet er sikret og vil ta dere tilbake til Lyset.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og kun én av mange Venner fra Verdensrommet som følger utviklingen deres og, i de tilfeller det er mulig, veileder dere frem mot deres skjebnebestemte suksess. Med tiden vil dere slå dere sammen med oss som likemenn, og vi vil glede oss over å kunne reise ut i Universet sammen og dele mange eventyr. Imidlertid, når dere nok en gang er det reneste Lys, så vil dere selv bestemme hvor reisene deres skal ta dere, for dette vil være deres eget valg. Tenk stort, Kjære Sjeler, for dere er skjebnebestemt til å vende fullt og helt tilbake til Lyset.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge