Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, 7 august, 2015

SaLuSa, 7 august, 2015

Kjære dere! Ting begynner å ta form på Jorden på en måte som gjør at dere om ikke lenge vil begynne å forstå hvilken retning Menneskeheten går i. Ut av forvirringen og usikkerheten vil det komme positive tegn som bekrefter at forandringene tar en form som vil gjøre livet mye bedre for dere. Dere vil forstå at det er en "renselse" som finner sted og at mye av det dere allerede kan se av det gamle regimet, er i ferd med å bli forandret eller fjernet. Denne er godt hjulpet av de mange sjeler som har våknet opp til sannheten og krever frihet og å bli løst fra de mørke sjelenes slavelenker. Livet deres har blitt redusert til en ren slavetilværelse ettersom nesten alle deres medfødte rettigheter er blitt nektet dere. Fra Guds hånd var dere gitt frihet, og denne vil dere få tilbake slik at den Nye Tidsalderen kan oppfylle de løftene dere er blitt gitt. På samme tid er det tydelige tegn på at så mange av dere begynner å begripe sannheten om deres eksistens og at en vidunderlig tid ligger foran dere. Det vil ta tid for den å manifestere fullstendig, men vi gir dere klare indikasjoner på hvor dere er på vei, slik at dere har positive mål i tankene. I kulissene vil det finnes mange grupper som støtter innsatsen deres og hjelper dere å oppnå suksess.

Det er så mye som skjer for tiden og vi ser hvor forvirrende det kan være, men ved å holde fokus på de positive aspektene av fremtiden, burde dere ikke bli altfor distrahert av det. Bare størrelsesordenen på alt det som må gjøres kan være fullstendig overveldende, men vi har gjennom mange år finpusset våre planer for denne tiden og så snart det begynner, vil ting skje med forbausende fart. Å fjerne alt "søppel og tøv" vil innebære perioder som kan være ubehagelige for dere, men vi håper at når den tid kommer, så vil dere ha våknet opp slik at dere ser hvor nødvendig en slik aksjon er. Slik situasjonen er for øyeblikket, er det allerede helt tydelig at Menneskerasen må komme seg videre og forberede seg på de kommende forandringene som til slutt vil være enormt fordelaktige for dere. Vi betrakter dette som en svært oppløftende og spennende tid ettersom vi allerede kan se sluttresultatet, og det vil også dere gjøre så snart dere ser situasjonen tydelig. Vårt ønske er å holde dere informert om hva som foregår, men vi må fortsatt fremvise forsiktighet inntil de mørke virkelig er plassert i en posisjon hvor de ikke lenger kan blande seg inn i evolusjonen deres.

Vi har overoppsyn med alt som skjer både på og utenfor Jorden, og vi fortsetter å sikre at ingen stikker kjepper i hjulene for fremskrittene deres ved å overvåke alle besøkende som enten ønsker å observere det som skjer eller å ta kontakt. Eksakt hva dette innebærer har sammenheng med karma som herstammer fra deres tidligere handlinger, og "like tiltrekker like", hvilket vi er nødt til å akseptere. Vi kan ikke tilsidesette Universets lov eller unngå konsekvensene dersom vi skulle gjøre det. Ja, vi kan gi råd og veiledning, men de endelige beslutningene er det dere som må ta. I lange perioder har dere vært gitt fri vilje av Skaperen, og det er denne faktoren som har gjort at Rasen deres er særdeles interessant for andre. Vi har nevnt tidligere at de erfaringene dere alle vil ha fått, vil være dere til enorm nytte i deres fremtidige arbeid og når dere kan dele av den med andre, vil det gjøre at slike sjeler ikke behøver å gå gjennom alt dette selv. Dere vil finne at "deling" er et kjennetegn på alle høyt utviklete Raser og at dette går hånd i hånd med den assistanse dere får på deres egen evolusjonsvei.

For øyeblikket er mye av den informasjonen vi har gitt dere langt mer enn det mange sjeler evner å forstå, men det er nødvendig at dere bærer frøene til denne kunnskapen i dere, slik at de er klare når der opplever evolusjonsmessig ekspansjon. Mange av dere begynner allerede å fatte sannheten og dette har åpnet øynene deres til deres sanne potensial. Hittil har dere med overlegg blitt holdt tilbake, men nå er det så mye informasjon som kommer ut, at det ikke lenger er mulig å holde den tilbake. Dere er mye mektigere enn dere kan forestille dere, men dette vil forandre seg i den nære fremtid etterhvert som bevisstheten dere ekspanderer. De mørke hadde håpet å kunne holde dere tilbake helt til de kunne gjøre dere alle fullstendig til slaver, men nå er det for sent og det finnes ingen mulighet for dem å gjenerverve sin tidligere makt. De kan fortsatt være en torn i siden på dere, men deres innflytelse blir stadig mindre og er skjebnebestemt til å opphøre.

Det skjer fortsatt terrorangrep under falsk flagg på Jorden, men de vil ikke få anledning til å hindre deres utvikling og er av mer karmisk natur. Den største trusselen for dere er det enorme presset økonomien deres er utsatt for og muligheten for kaos er hele tiden snublende nær. Vi kan prøve å bistå i beslutningstakingen, men nå det kommer til stykket, er det deres beslutninger som teller. Det er klinkende klart at forandringer er uunngåelige ettersom det er åpenbart at deres gamle penge- og finanssystem er helt skakkjørt og i virkeligheten utelukkende er til fordel for dem som sitter på toppen i bank- og finansverdenen. Et system for rettferdig fordeling av godene vil bli introdusert og bankene vil bli reorganisert til en mer håndterbar størrelse, slik folket hele tiden kan forstå og følge med på deres arbeid. Mange sårt tiltrengte forandringer "ligger i løypa" som man sier, ettersom vi allerede for lenge siden har identifisert årsaken til de problemene dere har. Dere kan være helt trygge på at når det endelige regnskapet skal gjøres opp, så er det ingen som vil bli oversett eller glemt når det kommer til ny omfordeling av verdens pengemidler. Imidlertid vil alt dette bevege dere gradvis i retning av en ny levemåte hvor det ikke lenger vil være behov for pengesystemer i det hele tatt, men uroe dere ikke, for dette ligger ennå et stykke inn i fremtiden.

Vi vet at mange av dere forstår at allting skjer i Nået og at dere når et visst bevissthetsnivå, så vil dere, med tankens kraft, kunne bevege dere fremover og bakover i tiden. De mørke sjelene har individer som kan operere på et slikt nivå og når dere tenker etter, er det ikke altfor vanskelig å forestille seg hvorfor dette er av stor interesse for dem. Men ikke desto mindre, så har de ikke tillatelse til å reise hvor hen de måtte ønske og aktivitetene deres blir kontinuerlig overvåket, så de har ikke den friheten de innbiller seg at de har, til å gjøre akkurat som de vil. Når dere vet at vi har teknologier som kan se tvers gjennom solid materie, så vil dere forstå hvorfor vi er så trygge på at det ikke finnes noe sted for dem å gjemme seg.

Dere må være forsiktige med hvilke konklusjoner dere trekker etter å ha sett skip på himmelen, ettersom de mørke har mange egne skip som i liten grad bære synlige identitetsmerker. Dette betyr at hendelser kan bli attribuert til oss og dette vil være fullstendig feilaktig. Dere vet selvfølgelig at gjennom de mange årene vi har befunnet oss på himmelen over dere, så har det aldri forekommet noe som kan beskrives som truende eller skadelig for dere. Vi har aldri gitt dere grunn til å frykte oss og er meget nøye med å ikke gjøre noes om kan skremme dere. Faktum er at vi gjennom en lang tidsperiode enkelte ganger har utført handlinger som har hjulpet dere ut av et problem som ikke har vært en del av deres karma. En dag i ikke altfor fjern fremtid vil dere se oss og møte oss som de venner vi er, og sammen skal vi gå inn i den fremtid som glimter i det fjerne, som er så løfterik.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er alltid glad for å være i kontakt med dere og jeg ser frem til den spennende tiden som ligger foran oss hvor så mye vil bli avslørt, og til å bistå med forberedelsene til deres fremtid som vil komme mens de fleste av dere fortsatt lever. En dag ikke altfor langt unna skal vi møtes i mye større åpenhet og da kan vi arbeide skulder ved skulder og dere skal vende tilbake til de evnenivåene dere tidligere hadde. Så uendelig lenge har dere strevet og arbeidet hardt for å finne veien tilbake til Lyset. Nå er dere godt i gang på denne veien og ingen ting kan forhindre deres fullendelse og vi i den Galaktisk Føderasjonen vil være ved deres side.

Tusen takk, SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge