Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 28, 2011

SaLuSa, March 28, 2011

Gjennom lang tid har dere bedt om å få se handling, og selv om vi ikke kan tillate dere innsyn i alt vi har gjort, så begynner dere å se tydeligere vår rolle i det som skjer over hele verden. Sammen med våre medarbeidere presser vi hardt på for å komme ordentlig i gang og å få fullført en del viktige saker. Vi vet at så snart ting begynner å rulle, så er det ingen ting som kan stoppe bølgen i dens vei fremover. Som dere ser, og slik det var forutsagt, så gir det stadig økende bevissthetsnivået deres resultater, hvilket vises i de forandringene som skjer i Midt-Østen. Det vil ikke stanse der og dere vil se andre land som blir utsatt under press fra sine innbyggere. Frihet er den fanen alle bærer og det er en så kraftfull energi at den vil vinne frem over alt. Med den vil sannheten komme frem og medføre en omfattende forsoning mellom både folkene og deres land, hvor de tidligere har blitt splittet.

Slittelse har Illuminati spilt på og de har gjort alt de har kunnet for å fremdyrke forskjellene, enten de var virkelige eller innbilte. Det hat og sinne det har resultert i, har sivet dypt ned i jorden og det kan ikke bli noen sann fred før alle disse energiene er renset ut. Det er grunnen til at Moder Jord er så ivrig etter å komme i gang og grunnen til at hennes aktiviteter vil bli stadig hyppigere. Uansett hvor mye dere måtte føle at sikkerheten deres er truet, så husk på at dere inngikk avtale om å ta deres plass på Jorden i denne spesielle perioden. Uansett hva som skjer, så vil dere befinne dere nøyaktig dere er ment å være. Det kan være vanskelig å begripe, men noen sjeler har planlagt å forlate Jorden før Oppstigningen og er direkte involvert i forandringene. Vi i den Galaktiske Føderasjon gjør allerede mye mer enn dere er klar over og resultatene av jordskjelvet i Japan et ett eksempel. Dere kan være viss på at det hadde vært mye, mye verre om ikke vi hadde grepet inn. Likevel vil dere ikke nødvendigvis vite eksakt hva det er vi har gjort.

Noen ganger er det med hensikt at dere får se skipene våre på himmelen, slik at dere skal bli klar over vår aktivitet. Et eksempel på det er når vi helt åpenlyst satte deres atomvåpen ut av spill i rakettbasene. Vi har gjort det klart for alle regjeringer at atomvåpen ikke vil tillates brukt og at det er fullstendig bortkastet å holde dem klare til avfyring. Med tiden skal vi kreve en stopp i alle krigsaktiviteter og dersom det ikke etterkommes, vil vi sette alle våpentyper ut av spill slik at de ikke kan brukes i sinne. Freden vil komme og vår oppgave er å se til at det skjer i god tid før Oppstigningen. Det er derfor dere må ha de rette menneskene i deres regjeringer og at de fleste av dagens representanter i det store og det hele må skiftes ut. For tiden er en politiker som snakker fullstendig sant en sjeldenhet, men det finns sjeler, som er blant dere nå, som har kommet spesielt for å ta en slik oppgave. Noen av dem kjenner dere allerede, gjennom deres arbeid for å skape forandringer til beste for folket.

Det blir ingen mulighet for å vende tilbake til det gamle, og selv om noen aspekter av det vil overleve, så vil dere ta et kjempesteg oppover og ta igjen for den tiden dere har blitt holdt tilbake. Det løft dere vil oppleve vil mer enn gjøre godt for de vanskeligheter dere går gjennom og mange av dere har ikke ennå fattet den enorme betydning denne tiden har. Vi har fortalt dere tidligere at det er en unik anledning, men like viktig er det faktum at masse-Oppstigning kun skjer med lange intervaller. Det er en mulighet dere ikke vil få igjen på mange tusen år, så grip den med begge hender og vær ikke bekymret om hva som må til for at dere skal klare det. I sin store kjærlighet til dere alle Har Gud planlagt avslutningen av denne syklusen slik at enhver sjel har like stor mulighet til å stige opp. Den blir ikke bli lagt press på noen, ei heller vil noen bli tvunget til det, men uansett vil dere bli oppmuntret til det på mange vis. Mange føler inni seg en slags sterk ”hjemlengsel”, fordi de kjenner at de lavere dimensjoner ikke er deres virkelige hjem.  Hold blikket fast på Oppstigningen, for det er veien tilbake til der dere opprinnelig kom fra.

Vi vil komme og være sammen med dere når forholdene tillater det og da vil vi få en vidunderlig periode hvor vi kan bli ordentlig kjent med hverandre. I mange tilfeller er vi deres gamle venner og deres sanne familie fra stjernene. De Grå har vært på Jorden i lang tid og har samarbeidet med mange av sine familie-representanter på Jorden, for å få hjelp til å redde sin egen sivilisasjon. De er en minoritet, men da de fikk tillatelse til å ha baser på Jorden, var de ansvarlige for en tidlig utveksling av teknologi. Dessverre var det aldri Illuminati’s hensikt at den skulle brukes til beste for alle, selv om noe av den likevel har funnet veien til det åpne markedet. Det har vært andre besøkende fra Verdensrommet, men i nyere tid har ingen av dem blitt værende på Jorden. De har kun vært på utforsknings-ekspedisjoner. Universet er fullt av intelligent liv og det er bare naturlig at en sivilisasjon som kommer til det punkt at de kan reise i Rommet, vil ferdes omkring i Universet i sin søken etter kunnskap.

Det må være klart at dere er raskt på vei mot den tid da dere må stole på intuisjonen, se bakenfor det øynene kan se og utenfor tankenes vante rammer. Alt det som skjer nå og som skal skje er til deres aller beste. Planeten blir renset på så mange nivåer, slik at den vil fremstå frisk og fornyet igjen og klar til Oppstigningen. Dere også vil merke forandringer inni dere, for dere kan virkelig ikke gå gjennom denne oppløftende perioden uten å merke det. Sørg for å få rikelig hvile og gi ikke noe av deres energi til artikler eller individer som prediker skremsel og frykt. Det legges fortsatt ut desinformasjon og det kan være svært forvirrende, men nå burde dere være i stand til å se forskjellen. Det finnes noen anerkjente kilder for sannferdig informasjon, så hold dere til dem og la ikke andre få distrahere dere.

Fra uke til uke vil det komme nye biter av informasjon som vil forbløffe dere, fordi sannheten sakte men sikkert siver ut. Verden har virkelig begynt å røre på seg i erkjennelsen av at folkets makt er reell og at den kan ”flytte fjell” tross alt. Hittil, slik som det skjedde i Ungarn for mange år siden, ville enhver demonstrasjon mot myndighetene bli knust uten tanke på tap av liv. Nå vil slike forsøk bli stanset, ettersom folkets krav om forandring har skapt mektig bølge av energi som bærer dem fremover.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er på den ene siden lykkelig over å se tydelige tegn på deres suksess, men samtidig preget av sorg over den pris det har i form av liv som mistes.

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge