Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 25, 2011

SaLuSa, March 25, 2011

La ingenting skremme dere vekk fra veien mot målet, for når dere først har kommet så langt, så står dere ved porten til suksess. Selv når man regner det i lineær tid, så gjenstår det så lite, og selv den tiden går stadig fortere. På samme måte øker stadig mulighetene deres for å løfte bevissthetsnivået, siden mer og mer energi kommer inn til Jorden. Lyset øker stadig og vibrasjonene stiger, slik at de lavere energiene transmuteres raskere enn noensinne. Det er en forventningsfull stemning i luften nå som det er tydelig at forandringene virkelig er i gang, og dere vil ikke bli skuffet. Alt beveger seg nærmere å kunne gjennomføres og som alltid er vi klare til innsats.

Japan er en bekymring, men den umiddelbare faren har avtatt og vi har håp om at alt vil være under kontroll ganske snart. Det som har skjedd er en lærepenge for Menneskeheten, og det får stadig flere til å stille spørsmål ved kjernekraft. Ren energi finnes i overflod omkring dere og kan høstes fritt for å dekke alle deres behov. Det er en stemning blant folk med ønske om forandring, men enda er det få som vet at ”fri energi- teknologi” allerede er kjent og har bevist at den er egnet til deres bruk. Den kunne ha blitt tatt i bruk for mange år siden, men dere har med overlegg blitt nektet muligheten til å bruke den. Det vil forandre seg straks vi kan komme til Jorden og dere skal få del i alle nye teknologier som kan løse deres behov.

Syns dere ikke det er merkelig at vegtransport-teknologien deres knapt har hatt noen utvikling i det siste hundreåret, mens teknologien på andre områder har gjort ganske betydelige fremskritt. Og det til tross for at mange oppfinnelser har bevist at de kunne brukes til å bygge om det dere allerede har, til en ren og mer økonomiske kraftkilde. Igjen Kjære Sjeler, har dere blitt nektet å få del i fordelene med dem, men vi vil sørge for at slike oppdagelser blir gjort tilgjengelige for enhver som ønsker å utvikle og produsere dem. Vi vil selvfølgelig ha med våre egne innretninger, og dere vil helt sikkert bli begeistret for å kunne bruke de som er robotstyrt. Det var aldri meningen at dere skulle bruke den beste delen av deres liv til slit og slep, og i fremtiden vil det legges vekt på å sikre at dere har all den tid dere ønsker til å utvikle deres egne evner. Kjedelige, rutinemessige jobber og tjenester vil ikke lenger kreve bemanning, kanskje med unntak av dataeksperter som overvåker alle slike funksjoner.

Vi vil hjelpe dere å bevege dere raskt inn i fremtiden og ta igjen den tiden dere har mistet. Dere skal finne tilbake til veien som leder dere til Oppstigningen og videre derfra. Vi nyter allerede av et slikt liv og vi kan forsikre dere om at det er ganske normalt å sørge for et enkelt og behagelig liv for seg selv. Med tiden vil utdanning bli gjort svært mye lettere og mye mer nyttig, og likevel oppta kun en liten del av tiden deres. Det er til dels fordi dere vil bli kjent med nye læringsprinsipper, slik at dere ikke trenger å studere i timevis. Dere kan ganske lett bli programmert med kunnskap, noe dere ganske snart vil finne ut. For dem som ønsker seg dypere kunnskap på det åndelige området, finnes det andre planeter som har fantastiske templer for healing og kunnskap. Folket på Arcturus er én slik sivilisasjon som utmerker seg på dette området, og som har de mest vidunderlige templer av krystaller og Lys, med farger som går langt utenpå det dere kjenner til i dag.

Livet etter den nåværende Jorden vil være så utrolig forskjellig, og så rikt, at dere snart vil glemme deres fjerne fortid. Noen av dere har jo allerede fokus inn i fremtiden, og opplever at dere føler dere ganske fjernt fra tidligere begivenheter. Med tiden vil dere legge fra dere alle erfaringer som sådan, som holdt dere i de lavere dimensjoner, for de vil ikke lenger ha noen mening, ettersom dere har lært det dere skulle. Sannelig, meningen med alle deres erfaringer er å fremme deres utvikling, og dere kan reise på kryss og tvers i Galaksen i søken etter hva det måtte være som gir dere større forståelse og læring. Dere vil aldri gå trett av denne reisen, som både vil være svært givende og tilfredsstillende. Andre livsformer vil vise seg å være svært interessante, og dere vil finne at uansett deres størrelse og form, så er også de på vei i sin utvikling mot den samme Kilden, akkurat som dere selv.

For øyeblikket er dere naturligvis mest opptatt av problemene her på Jorden, og dere kan ikke kunne finne fullstendig fred før de er løst og eliminert. Da kan dere begynne å konsentrere dere om en vidunderlig fremtid og forberede dere på å løfte dere opp i de høyere dimensjoner. Det vil være som en drøm som blir til virkelighet, og med løfte om at dere slipper fri fra en periode med intense erfaringer, som til tider har vært særdeles ubehagelige. Imidlertid har de bidratt til deres åndelige forståelse på en måte som ingen andre erfaringer kunne ha gjort. Og likevel; her står dere, klare til å gå videre og har slett ikke blitt noe dårligere av dem. Heldigvis vil ikke følelsesmessige belastninger sitte lenge i og de vil snart være helet.

Vi ser en del trekk som våre allierte på Jorden gjør, som peker i retning av at resultater kan oppnås i løpet av et par måneder. Mer kan vi ikke si, ettersom utkommet avhenger av disse som vi ikke har noen kontroll over, selv om vår myndighet innebefatter den makt som er gitt oss av Lysets Høye Råd. Det er Lyset som er nøkkelen til suksess, og jo mer Menneskene kan bidra til det, jo raskere vil resultatene følge. Dere har slik en kraft! - og likevel fatter dere ikke dens potensial, og når dere løfter dere, er det deres ansvar at den ikke misbrukes. Dere vil imidlertid få all mulig hjelp til å forstå deres ansvar overfor andre. Så snart dere har steget opp, vil det falle dere ganske enkelt å bli Galaktiske Vesener, med full kontroll på deres evne til å skape.

Dere skaper nå også, men vanligvis tar det så lang tid før resultatet viser seg, at dere kanskje ikke engang skjønner at dere har medvirket til det. I fortiden har det dere har skapt hatt mer å gjøre med begjær som vokste frem i deres masse-bevissthet, og det skapte deres fremtid. Det har ført dere dit hvor dere nå er, med den forskjell at Lyset i mellomtiden har økt tilstrekkelig til at det nå er den ledende kraft på Jorden. Vi ser derfor frem til å kunne feie av banen enhver energi som fortsatt henger fast i det gamle paradigmet. Det nye og det gamle er på ingen måte i harmoni med hverandre, og det har ført til det kaos dere nå bevitner. Det vil være kortlivet, og det er de nye energiene som nå skaper fremtiden deres.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og ber dere fortsette å støtte og styrke Lyset på alle måter dere kan. På den måten vil dere å fremskynde tiden da vi kan ha en større grad av kontakt med dere, og vi takker dere for deres tålmod.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge