Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 2, 2011

SaLuSa, March 2, 2011

Nå som tiden stadig går raskere, vil den rekken av forandringer dere står overfor synes å rase forbi. Resultatet er at dere ganske raskt vil nå tidspunktet for omfattende forandringer og dere vil oppdage at de forløper hurtig og smidig fordi de har vært meget nøye planlagt. Uansett på hvilken måte dere betrakter det som fremtiden har i vente for dere, så må den komme uansett forsøk på å forpurre den. I tillegg, når kunnskapen sprer seg om hva som ligger foran dere, vil også bevissthetsnivået raskt øke. Det betyr at i hovedsak vil folk være ganske så mottakelige for det som er planlagt. Et eller annet sted underveis vil store avsløringer skje og sannheten komme frem. Det vil gi grønt lys for mange flere avsløringer. Sannheten kan ikke skjules i evighet og det er viktig at dere forstår hva som har foregått i dualiteten og hensikten med det.

Tilslutt vil dere forstå hvordan så mange høyt utviklete sjeler har hjulpet Menneskeheten å overvinne de lavere vibrasjoner. Om enn det har budt på store utfordringer, så har Lyset visse fordeler, for så vidt som det er en kraft som ikke kan ødelegges og derfor aldri overvinnes av de mørke krefter. Der hvor dere i fortiden har falt ned i stadig lavere vibrasjoner, så har det skjedd fordi dere glemte hvem dere egentlig var og således ble adskilt fra deres Høyere Selv. Heldigvis kan Lyset aldri bli helt undertrykt, og med hjelp fra Lysarbeidere har det vokst i den nyere tid og utviklet seg til et nettverk med kraftlinjer av Lys som rekker rundt hele Jorden. Ettersom like tiltrekker like, så har storslagne Lysvesener kunnet nærme seg Jorden og satt fart i Oppstigningsprosessen. Det har vært en slik suksess at det til fulle har rettferdiggjort den tidligere beslutningen om å forlenge perioden før Oppstigningen. Som noen av dere kanskje husker, så var det meningen at Oppstigningen skulle finne sted i slutten av forrige århundre. Men ettersom bevissthetsøkningen skjøt slik fart, føltes det riktig å forlenge perioden slik at mange flere sjeler kunne lykkes.

Uansett hva som følger med Oppstigningen, så er det en naturlig prosess som følger av at vibrasjonene deres løftes. Det er kjærkomment, men det viktigste av alt er deres individuelle bevissthetsvekst som er en gave fra Skaperen. Sjelen deres er ment å finne sitt uttrykk i de høyere dimensjoner av Lys, som er dere naturlig hører hjemme. Sannheten er at dere først og fremst er Lysvesener og nå blir dere Galaktiske Vesener. Hvilken fantastsk fremtid som venter dere! Dere vil aldri bli lei av å utforske Galaksene, som det er millioner av. Over alt yrer det av liv i ulike former, men uansett hvor forskjellige de kan fremstå, så har alt liv sin opprinnelse i Kilden til Alt Som Er. Deres fysiske Selv kan oppleve smerte og død, men sjelen er ikke mulig å ødelegge, så den lever evig.

Tenk over det, Kjære Sjeler, at uansett hva dere har opplevd og erfart i fortiden, uansett hvor mange liv dere har hatt, så står dere i dag uten noen synlige mén av dem. Dere har faktisk blitt sterkere for hver erfaring og er i dag den totale sum av alt dere har lært. Det er ikke til å undres over at dere i det store og hele har kommet dere gjennom tidens prøvelser og har lite igjen å lære i denne syklusen. Det er bakgrunnen for at noen føler seg trette og klare til å si farvel til dualiteten, for det har vært et svært krevende eventyr med intense følelsesmessige påkjenninger. Å beholde roen når man står ansikt til ansikt med motgang er ikke alltid lett å greie, men det er noe dere lærer gradvis og det tjener dere vel i en kaotisk tid. Å beholde roen er til stor hjelp for de omkring dere, som kan lære av deres eksempel.

Dere er en del av livets pyramide og gjennom naturens orden, hvor deres vibrasjonsnivå er avgjørende, så vil dere alltid befinne dere nøyaktig der dere skulle. Målet er å utvikle seg kontinuerlig og det vil alltid være sjeler på et høyere nivå som hjelper dem som bærer i seg et ønske om å løfte seg. Det er derfor det er så mange høyt utviklete sjeler hos dere nå og noen av dem vil ganske snart gjøre seg kjent for dere. På samme måte som det foregår en fysisk renselse, er det også nødvendig å rense sjelen ved å slippe tak i alt som er av lavere energi. De som allerede er på vei vet nøyaktig hva det innebærer, men med tiden vil dere gradvis oppleve at de lavere vibrasjoner ikke lenger føles bra. Ta for eksempel den dietten av vold, død og ødeleggelse som blir dere servert som underholdning, men som gjør sansene deres numne og sløve overfor slik energier. La det ikke få påvirke måten dere tenker på, fordi det vil dra dere ned og infisere auraen deres med mørke energier som dere vil bære med dere. Lev deres liv med renhet i tankene og sett pris på alt som er av høyere vibrasjoner. Greier dere det, er det et stort steg framover mot Oppstigningen og greier dere å holde fokuset der, vil veien dit gå mye lettere.

Mens Lysvesener beveger seg stadig fremover mot Oppstigningen, så finnes det også dem som blir dratt stadig lenger ned i mørket fordi de har mistet kontakten med Lyset. De vil ikke bli glemt og før endetiden vil de bli gitt alle muligheter til å finne tilbake til sitt sanne Jeg. Vårt mål er å bringe dere sammen, alle sammen, ved å eliminere de kunstige skiller som har vært skapt med overlegg for å holde dere atskilt. I det øyeblikk det går opp for dere at dere alle er Ett, så vil fordommene som nå eksisterer, kunne forsvinne. Vi forstår imidlertid at mange vil ha store vanskeligheter med å slippe tak i det de tror sterkt på, men vi håper å kunne vise at det ikke har sitt fundament i sannheten. På vårt bevissthetsnivå kan vi bare forholde oss til sannheten og vi vil legge den åpent frem for dere, men uten å legge noe som helst press på dere. Dere har fortsatt deres frie vilje til å velge hva dere vil tro på og vi vet at dersom dere skulle ta feil, så vil dere alltid søke mot sannheten igjen.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og vi ønsker å forsikre dere om at den Galaktiske Føderasjon er fullstendig klar over de farer som er plassert i Verdensrommet for å motarbeide oss. Vi har imidlertid ikke noe ønske om å starte noen Romkrig og i realiteten kommer det ikke på tale. Vi kan med letthet håndtere forsøk på å angripe oss og vi skal også sikre at våpnene ikke rettes mot dere. Vi representerer et fredelig oppdrag av Guddommelig Forordning og det utføres med Kjærlighetens virkemidler for å frigjøre dere fra de mørke krefter. Det er sannelig på tide at dere nå får lov til å fortsette uhindret på veien mot den fremtid dere har valgt. Det er noe vi virkelig presser på for, men de mørke kreftene kan være svært trassige. Imidlertid er seieren allerede deres og det gjenstår å feire den.  

Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge