Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, March 30, 2011

SaLuSa, March 30, 2011

Nå burde dere begynne å få en følelse av hva det er som skjer i deres verden. Om dere noen gang skulle ha ønsket et bevis på at masse-bevisstheten er et kraftfullt verktøy, så kan dere bare se hvor mange land som nå er under press med krav om forandringer. Det synes ikke å spille noen rolle hvor sterke herskerne er; folket vil tilslutt få sin vilje. Noen ganger er det umulig å oppnå uten bruk av vold, men selv om de oftest er dårlig utrustet, så vinner folket likevel. Materialismen kan ikke fortsette, ettersom det ikke er mulig for den å være med inn i de høyere vibrasjonene. Forandringer i finanssystemet vil derfor sannsynligvis være av de mest dyptgripende. I fremtiden vil ikke lenger penger bli benyttet, fordi det ikke er bruk for dem. Å skape seg rikdom vil ikke være noe mål slik som nå, fordi å dele vil bli det normale og ingen vil søke å ha mer enn de trenger. Det vil være et hel annet tankesett, som setter andre først, inntil alle har fått sin rettmessige andel av all arbeidsinnsats. Arbeid vil rett og slett ikke legge beslag på deres tid og krefter i den grad det gjør i dag og dere vil ha mer enn rikelig tid til å forfølge lystbetonte aktiviteter. Det har aldri vært meningen at dere skulle være slaver av de store selskapene som krever så mye av sine arbeidere.

Når dere igjen blir ett med deres Høyere Selv, vil dere ha blitt Galaktiske Vesener med full skaperevne. Sammen med det vil dere også ha utviklet evnen til å holde den under kontroll og den nødvendige ansvarlighet med hensyn til å se til at den brukes til beste for alle sjeler. Deres høynede bevissthet vil øke følelsen av at Alle Er Ett og det vil være naturlig at sjeler med liknende vibrasjoner kommer sammen i grupper. På et slik høyt utviklingstrinn vil dere ha full frihet til å velge den vei dere vil følge, selv om Oppstigning vil være en evig pågående prosess.  Familier vil fortsatt være en naturlig enhet og en fødsel vil alltid være planlagt og aldri skje tilfeldig. Imidlertid er en fødsel i de høyere dimensjoner noe helt annet enn dere opplever på Jorden.  En sjel vil tilslutte seg sin familie på et avtalt vis i halvvoksen alder, hvilket er en hellig begivenhet som ses på med stor ærbødighet og takknemlighet. Foreldrene blir valgt ut fra hva de har å gi den nyankomne sjelen, som vil ha en klar livsplan som hele familien kjenner til på forhånd.

Det er så mye som vil forandres og levemåten deres vil være mye mer givende, full av glede og utrolig behagelig. Når dere kommer ut av den nåværende syklusen i dualiteten, vil dere ikke bære med dere karma videre. Det er derfor den må ryddes opp i før dere stiger opp. Dagens situasjon er derfor delvis nødvendig for at sjeler skal ha muligheten til å kunne gjøre nettopp det. Dersom dere i stille øyeblikk tenker nøye gjennom den nåværende perioden i deres liv, så vil dere ganske sikkert begynne å ane grunnen til at dere er her. Intuisjonen skulle ganske sikkert peke på deres svakheter og det vil gjøre det lettere for dere å rydde opp i dem. Vær ikke redd for å innrømme dem for dere selv, for det er første steg mot å tilgi dere selv. Tanker kan være klare tegn, når de plutselig dukker opp i hodet deres uten at dere har villet det selv. Når dere etter hvert klarer å ta inn mer av Lysenergiene, så vil styrken deres øke og dere vil kunne oppleve lavere energier uten å bli trukket ned av dem. Det er rett og slett slik at når dere blir dyktige til å holde dere sentrert, så blir Lyset deres beskyttelse.

Som vi ofte har fortalt dere; det øyeblikk dere uttrykker et ønske om å stige opp, så vil dere lykkes. Dere vil bli motivert og selv trekke de høyere energiene til dere. Deres beslutninger vil bli mer spirituelt inspirerte og innsikten deres vil vokse veldig raskt. I tillegg, lenge før slutten på denne syklusen har kommet her på Jorden, så vil dere få all mulig hjelp til å lykkes. Uansett alle andre faktorer i livet deres, så er tross alt Oppstigningen målet for alle deres liv her på Jorden. Dere har kommet så langt og dere har erfart så mye om livet som menneske. Om kjødets styrke og svakheter, om sjelens kraft med sitt evige liv og reisen fra stjernene. Dere har virkelig prøvd og testet dere selv til det ytterste.

Nå nærmer den tiden seg hvor dere kan legge alt dette bak dere og nyte belønningen etter så mye hardt arbeid. Deres utholdenhet har vært så sterk, at selv når dere har fått hard medfart i det mørkeste dyp, så mistet dere likevel ikke helt av syne hvem dere egentlig er. Dere vil trenge å bli minnet på hvor store dere egentlig er, og vi vil gjøre det. Ikke for å gi næring til deres ego, men for å sikre at dere forstår at dere er så mye mer enn bare en fysisk kropp. Det er selv nå mange sjeler som ikke fullt har våknet opp og som ikke har noen idé om at de er gnister av Gud, med hele potensialet i seg til selv å bli guder. Men når det er sagt, så vil dere få rikelig med undervisning slik at dere vil lære å forstå sannheten om alle livsformer. Alle har en grad av bevissthet og alle eksisterer innenfor den Universelle energi som er Gud.

Vi vet at det er noen mennesker som vil fnyse hånlig av disse idéene om deres sanne opphav. Imidlertid vet vi at om de får tid på seg, så vil de åpne seg for dem, selv om den forandring det innebærer i deres verdensanskuelse er altfor stor til at de kan favne det og ta det inn nå. Det er av samme grunn at det å presentere oss selv for dere har vært en langvarig prosess. Sakte men sikkert er svært å foretrekke framfor å bli oppfattet som om vi presser sannheten på dere. Folk går lett i sjokk når de opplever at det de alltid har trodd på viser seg å ikke være riktig og det blir altfor mye å innrømme for seg selv. Vi tror at når tiden kommer da vi kan komme åpent blant dere, så vil sannheten om oss og vårt slektskap med dere ha vært diskutert og folk vil generelt ha lettere for å akseptere oss. Det er i hvert fall ingen ting å være redd for, ettersom vi til enhver tid har vist at vi kommer i fredelige hensikter.

Våre aktiviteter på deres vegne er nå mye hyppigere, selv om dere ikke nødvendigvis er klar over dem. Men snart vil de bli tydeligere, ettersom vi har oppgaver å utføre, som vil foregå rett for øynene på dere. I det store og det hele gjør det at vi stadig nærmer oss tiden da vi kan ha åpen kontakt, men fortsatt henvender vi oss gjennom deres diplomatiske kanaler. Hele veien har vi fulgt deres etikette, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det som må til, dersom det blir gjort forsøk på å sette vårt nærvær i fare. Ikke desto mindre er fredelige forhandlinger den måten vi arbeider på og vi vil aldri være den aggressive part.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og har blitt så vel kjent med Jordens folk og deres liv. Dere er beundret og utrolig høyt elsket av alle deres Familier i Rommet.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge