Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 27.november, 2015


Mike Quinsey - 27.november, 2015

Mike Quinsey

Selv om det ikke synes å være noen nedgang i hendelser på Jorden som fører til tap av liv, så er det dere ser resultatet av karma som må avvikles. Om ikke lenge vil muligheten til å gjøre dette være over, og etter hvert som vibrasjonene fortsetter å stige, så vil de negative energiene falle bort. Allerede nå skjer forandringene i stadig raskere takt og det er mulig å se at det er håp for et fredeligere liv. De av dere som stolt bærer Lyset og ikke involverer seg med de mørke Sjelene, er de som leder an i marsjen mot frihet. Dette er tider med mektige forandringer som ikke vil bli stanset og som vil innvarsle den Nye Tidsalderens komme. På mange steder i verden blir fundamentet for dette lagt ned, slik at når det begynner for alvor, så vil det raskt spre seg over hele Jorden.

Vær klar over at det er mektige krefter over alt omkring dere og når de kommer sammen, vil det skje et plutselig oppsving av positive aktiviteter. Da vil dere vite uten skygge av tvil at den Nye Tidsalderen er i gang og at det ikke lenger finnes noen mulighet til å gå tilbake til det gamle paradigmet. I en tid nå har dere fått antydninger om hva slags forandringer som kommer til å finne sted. Det vil skje en hurtig utvikling som vil bringe inn velkomne forandringer som klart indikerer hvilken retning dere er på vei. Det gamle vil forsvinne meget raskt etter hvert som forandringene løfter dere til et nytt nivå av livsstandard. Med tiden vil ulikhetene som mange opplever i dag, bli eliminert fullstendig og alle vil omsider ha en mer enn akseptabel levestandard.

Nå er tiden inne til å se nærmere på hva dere har oppnådd i livet og om dere eventuelt vil gjøre noen siste forandringer. Noen vil finne det vanskelig å gjøre dette, men dersom du føler deg den minste grad misfornøyd, så er det klart at du har noen endringer du må gjøre. De fleste er kommet langt når det gjelder å gjøre seg ferdig med karma og hva som eventuelt måtte gjenstå vil det bli gitt Dispensasjon for. De fleste av dere burde nå ha avsluttet alt deres karma, kanskje med unntak av enkelte småting som med sikkerhet ikke vil holde dere tilbake. Da dere gikk inn i dette livet visste dere eksakt hva planen deres var og gjennom hele livet har dere fått enormt med hjelp til å oppfylle den. Dere kan være helt sikre på at ingen vil ha blitt gitt større utfordringer enn de kunne takle.

Som sjeler som er mer oppvåknet enn andre, kan dere gi råd dersom dere tror det kan være til hjelp for en annen sjel. Hvor langt dere vil gå med dette avhenger av hva dere føler den andre vil greie å forstå og omsette i handling. Det er ihvertfall helt klart at de som har kommet lenger i sin forståelse er de som er best egent til å hjelpe andre. Etter hvert som vibrasjonene økes stadig mer vil mange flere sjeler våkne opp til sannheten og spredning av den vil bli mye lettere. Det vil være på sin plass å oppmuntre andre til selv å finne sin egen sannhet ettersom de nye energiene åpner folks sinn for dette.

I tilfeller der dere ser andre mennesker engasjert i negative aktiviteter, send dem deres kjærlighet og ønsk for dem at de kan få større forståelse, slik at de blir i stand til å overkomme dem. En del sjeler er fremdeles ikke i stand til å løfte seg selv opp og ut av de lavere vibrasjonene, men det er alltid noe å lære av enhver situasjon de befinner seg i. Husk på at enhver sjel dere møter er enten deres bror eller søster og når det kommer til stykket ikke noe annerledes enn dere selv. Alle reiser langs en vei tilbake til Lyset, men befinner seg rett og slett på ulike steder langs veien, så ingen er i realiteten noe bedre enn noen annen. Om ikke lenge vil høyt utviklete sjeler, som har inkarnert spesielt for å tjene andre i denne viktige tiden, tre frem.

De Galaktiske Styrkene sørger for at de mørke holdes i sjakk, for å sikre at de er ute av stand til å forpurre planen som vil sikre deres Oppstigning. Det kreves bare noen få av dem for å skape kaos og ødeleggelse, men nå som de væpnete styrkene tar en mer positive rolle for å sikre fred, så vil det bli satt en stopper for de mørkes aktiviteter. De mørke har klart å skaffe seg maktposisjoner i alle lag av Menneskeheten, men nå blir de stadig oftere gjenkjent for hva de er. Straks de blir tvunget ut av skyggene, kan de ikke lenger holde på slik de har gjort, hvor de skjulte seg bak andre som utførte deres ordrer. De vil til slutt bli arrestert og må stå til rette for sine forbrytelser mot Menneskeheten. Det kan høres merkelig ut, men vi ber dere sende dem Lys for å hjelpe dem å løft seg opp igjen, for det er vel ingen som ønsker å se en annen sjel bli sittende fast i hengemyra ettersom dere Alle er Ett.

Det vil nok ta litt tid før de Galaktiske Styrkene kan lande trygt på Jorden, men det er deres intensjon å gjøre det om ikke altfor lenge. Da vil det bli storslagne feiringer for å ønske slutten på de mørkes herskervelde velkommen. Disse begivenhetene vil finne sted mens de fleste av dere fortsatt lever og er ikke mange år unna. Etter hvert som den tid nærmer seg, vil dere få lære mye mer om dem, selv om dere allerede har en viss idé på bakgrunn av hva dere har lært i den siste tiden. Etter hvert som alle deres forandringer finner sted, så vil Moder Jord gjennomføre sine, og det endelige målet er å bringe henne tilbake til sin opprinnelige jomfruelige tilstand. Når den tiden kommer, vil ikke lenger de lavere vibrasjonene være her og dualiteten vil for lengst ha forsvunnet.

Etter hvert som tiden går vil dere arbeide mere sammen med de Galaktiske Styrkene, men fortsatt vil dere ha anledning til å gjør det dere har mest lyst til. I slike tider vil dere arbeide helt og holdent for Lyset og kunne gjøre så i fullkommen frihet for innblanding. Dere vil selv velge hva dere vil arbeide med og hvem dere vil arbeide sammen med, selv om det vil være plenty av gode råd tilgjengelige for dere. Dere vil ha ubegrenset frihet med svært få restriksjoner. Også i dag er det noen mennesker som snakker om at de har frihet, men dette er bare innenfor de grenser Illuminati har satt, og de har langsomt og nesten umerkelig innført stadig flere begrensninger. Dette vil selvfølgelig endre seg temmelig snart og gradvis vil dere få deres fulle frihet tilbake.

Uansett hvilket nivå dere måtte befinne dere på, så glem aldri at dere er Vesener av Kjærlighet og Lys og at dette er deres naturlige tilstand. Dette er grunnen til at dere blir oppmuntret til å behandle andre med den samme respekt og kjærlighet som dere selv ønsker dere fra dem omkring dere. Å fritt gi av sin kjærlighet uten noen forventning om å få kjærlighet tilbake, er den måten dere vil leve deres liv på. Imidlertid vil dere være omgitt av sjeler på deres eget nivå, så dere kan være temmelig sikre på å motta like mye kjærlighet som dere har gitt. Alle livene deres på Jorden vil ha gitt dere karakterstyrke til å møte enhver test fulle av selvtillit.

Stol på dere selv i alt dere gjør og vit at denne syklusen, ulikt tidligere sykluser, vil ende med suksess og Oppstigning for dem som allerede er forberedt. Noen av dere er usikre på om dere har oppnådd det nødvendige vibrasjonsnivå til å stige opp. Dersom dere har vært positive og til enhver tid gjort deres beste for å arbeide i Lyset, så vil dere med sikkerhet stige opp. Oppstigningen er ikke med hensikt gjort vanskelig å oppnå og hvor godt dere gjør det er helt opp til dere selv. Dersom dere imidlertid har gode intensjoner og lever etter deres beste forståelse av hva som kreves for å leve i Lyset, så vil dere ha gjort det som trengs.

Lyskvotienten på Jorden øker hele tiden og etter hvert som stadig flere sjeler drar den til seg, så vil den fortsette å gjøre det. Fortsett å trekke Lyset til dere, så vil dere hjelpe Menneskeheten å stige opp. Jeg velsigner alle sjeler uansett hvor på Lysets stige de måtte befinne seg.

Jeg er Mike Quinsey og sender dere alle Kjærlighet og Velsignelser.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge