Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 4. desember, 2015


Mike Quinsey - 4. desember, 2015

Mike Quinsey

Det er så mye som foregår på Jorden som dere ikke har kjennskap til. De mørke er i ferd med å tape kampen med Lyset og om ikke lenge vil Lyset være den suverene vinner. Mange grupper på Jorden har stor suksess med å begrense de mørkes aktiviteter og med å hindre dem i å realisere sine plan. Så mye så at de nå har panikk, for frem til nå har de vært vant til å gjøre akkurat hva de ville uten at det fikk konsekvenser for dem, ettersom de trodde seg selv høyt hevet over loven. Nå er garnet kastet, vidt og bredt, og mange av deres lakeier har blitt fjernet, hvilket alvorlig har svekket dere evne til å skape alvorlig trøbbel. De har nå gått opp for dem at de er bundet på hender og føtter og at ressursene deres tørker inn, hvilket hindrer dem i å eskalere sine aktiviteter. De er for sent for dem å gjenvinne sin makt, så de gjør alt de kan for å skape kaos og ødeleggelse der det er mulig med de styrkene de fortsatt har igjen på Jorden. Så dere vil se slike forsøk, men sammenliknet med hva de tidligere kunne stelle i stand, vil være for småtterier å regne. Illuminatiene var forberedt på å ødelegge Jorden hvis de ikke fikk det som de ville, men deres muligheter til dette har nå blitt fullstendig stoppet. Dette er stort sett takket være den støtten dere får fra de Galaktiske Styrkene som vil sørge for at dere kommer trygt frem til Oppstigningen.

Alt dere blir bedt om er at dere fortsetter å høyne vibrasjonene deres og prøver å ikke la dere bli involvert på noen som helst måte som gjør at det forsterker fokus på de mørke Sjelenes aktiviteter. Problemet er at selv om Lysarbeidere har tilstrekkelig god forståelse av det som skjer og kan takle det med sinnsro, så er det mange mennesker som ikke har slik kunnskap og derfor bekymrer seg og lett blir skremt av hvordan fremtiden ser ut. Fra deres ståsted virker ting veldig truende og mange tror at de går en usikker fremtid i møte. Dette er der dere som er av Lyset virkelig kan gjøre en forskjell og roe dem ned ved å forklare hva som i virkeligheten foregår. Rydd veien slik at Lyset kan få skikkelig fotfeste og la dem få vite hensikten med de forandringene som finner sted. Internett er meget nyttig i denne sammenheng, men selv da må dere være selektive slik at dere unngår å plukke opp falsk informasjon. Dere vet helt sikkert nå at de mørke er avhengige av å skape frykt for å kunne holde folk under kontroll. De av dere som har tilstrekkelig innsikt kan hjelpe til med å redusere eller eliminere slike følelser og erstatte dem med håp og tillit til Lysets suksess.

Mange mennesker arbeider for å legge grunnen til rette for nye oppfinnelser som kan introduseres når den rette anledningen byr seg. Igjen vil den Galaktiske Føderasjonen gi sin hjelpende hånd for å sikre at de blir tilgjengelig over hele verden. Dere kan være trygge på at overgangen til nye teknologier vil bli gjennomført på et fornuftig måte for å minimalisere problemer for dem som blir rammet. Det handler om å gjøre de viktigste tingene først, slik at man kan oppløfte så mange mennesker som mulig og med minst mulig forsinkelse. Beslutninger av slik art vil bli fattet av dem som har fullt overblikk over totalsituasjonen. Dere kan være sikker på at alt vil skje med en hurtighet og effektivitet som dere aldri før har sett, når den Galaktiske Føderasjonen er involvert. Og mens alt dette skjer vil alle sjeler oppleve å bli løftet ytterligere opp etter som stadig høyere vibrasjoner fortsetter å komme inn. I løpet av relativt kort tid vil dere nå et punkt hvor dere er rede til å bli fullverdige Galaktiske Vesener.

Når dere etter hvert navigerer dere gjennom forandringene, så legger dere også grunnlaget for de neste fasene i deres personlige evolusjon, ettersom ikke alle har ambisjoner om det samme. Dette er ikke noe dere trenger å bekymre dere om på deres nåværende punkt i oppløftelsen, men vær klar over at Universet åpner seg opp for dere og gir dere så mye å velge i når det gjelder deres vei videre. Dere vil finne at dere naturlig finner sammen med andre sjeler med tilsvarende ønsker som dere selv og det vil være en tid hvor dere kan hjelpe hverandre. Som alltid vil det være høyere utviklete sjeler der for å hjelpe dere i deres valg. Dere kan for eksempel, dersom det skulle være ønskelig, oppleve hvordan det er å være en helt annen livsform som en del av deres evolusjon. Som dere imidlertid allerede vet, så vil dere på et eller annet tidspunkt bli Lys-Vesener og ikke lenger ha behov for fysisk form. Imidlertid vil dere kunne “tenke frem” en kropp dersom dere skulle ønske det, slik at dere kan ferdes blant andre av samme art.

I den nåværende situasjonen på Jorden er det mange fra andre planeter som har inkarnert og som har tatt jordboerkropp. De ankommer ofte gjennom vanlig fødsel og vil være i stand til å tilby det som ofte er svært avanserte kunnskaper som er nødvendig for at dere skal utvikle dere raskere. I en så viktig tid som denne trenger dere all den hjelp dere kan få og Lys-sjeler fra hele Universet kan med stor sannsynlighet bli involvert. Dere vil selvfølgelig også få negative sjeler som inkarnerer og som er de mørke Sjelene. Dette tillates i et Univers med fri vilje fordi det tilbyr slike erfaringer som nesten helt sikkert vil øke farten i evolusjonen deres. Det finnes en høyere plan for evolusjonen deres, men dersom dere skulle bli viklet inn i de lavere energiene, så vil det forsinke dere. Når dere ser dere tilbake gjennom historien, så viser den at dere ved mer enn én anledning har gitt etter for de negative kreftene. I den nåværende tidsperioden har dere imidlertid overgått dere selv og vil, slik planen alltid har vært, stige opp uansett hva de mørke måtte gjøre for å forhindre det.

Så Kjære Dere, dere vet da at uansett hvilken innsats dere har investert for å sikre Oppstigningen deres, så vil dere lykkes. La derfor ikke ytre hendelser trekke dere ned og husk at inntil pressemediene kan frigjøres fra de mørkes kontroll, så vil dere kontinuerlig bli villedet og løyet for det meste av tiden. Bruk intuisjonen deres og sunt bondevett når dere avgjør hva dere skal tro på, så kan dere ikke komme veldig galt avsted. Når det er trygt for dem å møte dere på Jorden, vil en av de første oppgavene for den Galaktiske Føderasjonen være å sørge for at dere får rettet opp historie, slik at dere får vite hva som er sant. Og selvfølgelig er det viktig at dere blir gjort klar over deres sanne status og potensial som Galaktiske Vesener.

Bruk ikke tid på å bekymre dere om at dere mangler eiendeler, for det vil komme en tid hvor overflod vil sikre at alle har det de trenger og mere til. Med tiden vil dere simpelthen “tenke frem” ting etter hvert som dere har bruk for dem og trenger aldri mangle noe som helst. Faktum er, som dere kanskje allerede vet, at i de høyere vibrasjonene som de fleste av dere går inn i etter transisjonen fra Jorden, så vil det å tenke frem det dere trenger være så normalt at dere ikke trenger å lagre noen ting i det hele tatt. Mye utenfor planeten deres er så forskjellig fra alt dere er vant til og generelt sett så mye bedre enn det dere nå opplever. Etter hvert som tiden går vil dere lære mer om de forandringene som vil skje, som samtlige vil være til beste for dere alle.

For hver uke som går, vil dere oppdage at mange forandringer er i gang, og noen vil få virkning over hele verden. Deres verden forandrer seg langsomt til det bedre og dette er åpenbart når dere ser hvordan ulike nasjoner kommer sammen for å finne løsninger på verdens problemer. Uten slike samlinger ville dere ikke være i stand til å finne ut hvordan dere skulle løse dem. Dette er et tegn på at folk er i ferd med å våkne opp til behovet for globalt samarbeid. Dette vil fortsette å øke og legge til rette for at Menneskeheten kan komme seg raskt videre og bringe Oppstigningen så mye nærmere sin manifestasjon.

Jeg er Mike Quinsey og jeg ber dere om å fortsette å spre deres kjærlighet og inspirere mennesker til å se frem til strålende og spennende forandringer i sitt liv.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge