Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 20.november, 2015


Mike Quinsey - 20.november, 2015

Mike Quinsey

Hendelser som skjer på Jorden fortsetter å skape utfordringer for dem som er av Lyset og som gjøre alt de kan for å hjelpe til å gjøre situasjonen lettere. Det synes som om det ikke er noe pusterom mellom de stadige problemene som skapes av de som mangler Lys, og dette gjør det bare vanskeligere for dem å forstå den sanne sammenheng i det som foregår. De mørke sjelene fortsetter med sin plan om å skape én regjering som skal styre hele verden, og hvor de selv har den avgjørende makten og kontrollen. Makten deres blir imidlertid mindre for hver dag som går og de vil aldri bli tillatt å få den grad av kontroll de er ute etter. Faktum er at de blottlegger seg selv slik at det blir lettere for folk å forstå hva de egentlig holder på med og se deres sanne agenda. Så selv om de enda har tilstrekkelig makt til å gjøre et siste forsøk på å nå sitt mål, så er det ikke mulig for dem å lykkes og til slutt vil de ikke ha noe annet valg enn å overgi seg. Dere kan derfor fortsette å fokusere på deres egne oppgaver, vel vitende om at alt det dere gjør vil være vel verdt innsatsen og til slutt gi de ønskede gevinster.

Over alt omkring dere kan dere se at forandringer skjer og de mørke energiene blir transmutert så raskt som overhodet mulig. Dere er så nær at alt vil bli avslørt og forberedelsene til dette er kommet langt. Dette vil bli begynnelsen på en stormflo av avsløringer som vil forberede dere til den fremtiden som ligger foran dere, hvor dere vil være frie sjeler som ikke lenger holdes tilbake eller blir utsatt for villedende informasjon som har til hensikt å forvirre dere. Dere, sammen med Moder Jord, er midt oppi velkomne forandringer nå som det gamle etter hvert blir rensket ut for å gjøre det mulig for de nye energiene å jorde seg. Mange av dere er allerede klar over disse energiene og tar dem inn i dere selv, og jo mer dere kan gjøre av dette, jo sterkere kan dere gjøre deres eget auriske kraftfelt. Forutsatt at dere sørger for å holde auraen deres intakt, så vil dere være trygge for alle de mørke sjelenes forsøk på å lage forstyrrelser i dem.

Hele historien deres er kjennetegnet av konflikter, kamp og kontinuerlige kriger med de konsekvensene dette fører med seg. Og likevel, til tross for alt dette, har dere aldri kommet langt på vidvanke fra Lyset deres og dere har dratt nytte av det dere har opplevd og erfart. Dere har kontinuerlig blitt veiledet for å sikre at dere holder dere på Lysets Vei og det dere har opplevd har vært en lang rekke utfordringer som har gjort at dere har utviklet dere raskt. Få hendelser er tilfeldige ettersom livet deres har vært omhyggelig planlagt i samarbeid med dere selv, på en slik måte at deres fortsatte evolusjon er sikret. Dette betyr at uansett hva som skjer omkring dere, så er det alt sammen del av en plan, selv om dere ikke greier å forstå det. De mørke sjelene har også livsplaner hvor deres karma spiller seg ut og handlingene deres blir brukt til å hjelpe andre å få de erfaringene de har behov for. Ingen ting som er av viktighet hender tilfeldig og når dere kan akseptere at det faktisk er slik, så kan det hjelpe dere til bedre å forstå og akseptere det som skjer omkring dere.

Livene dere vil oppleve i fremtiden vil være så forskjellige fra det dere gjennomlever nå. De kan overhodet ikke sammenliknes, unntatt kanskje de øyeblikkene hvor dere tar kontakt med de høyere dimensjonene i meditasjon. Dette er en praksis som anbefales sterkt og som vil holde dere solid forankret i Lyset. Det gir dere også et pusterom fra de negative energiene prøver å påvirke auraen deres. Pass på at dere holder auraen deres lukket ved mentalt å visualisere at beskyttelsen er på plass, for en vidåpen aura kan gjøre det mulig for negative entiteter å feste seg på dere. Vi vet at de fleste Lysarbeidere er klar over behovet for å beskytte seg, men det hjelper å bli minnet på det fra tid til annen.

Det begynner å gå opp for dere for alvor hvilken mektig kraft tanken er og etter hvert som vibrasjonene deres øker, er det nødvendig å utvise forsiktighet med hensyn til på hvilken måte dere sender tankene deres ut. Det å ønske å hjelpe andre er ønskelig og akseptabelt, men det er nødvendig at dere er varsomme i tilfeller hvor dere re-agerer på en eller annen negative opplevelse. Dette kan synes som et merkelig konsept, men bare det å “koble seg på” negative energier kan resultere i at de fester seg til dere. Så gi dem ikke energi ved å dvele ved dem. Bare husk på at det dere "tenker" er det dere vil tiltrekke dere.

Når dere etter hvert stiger opp vil dere finne at mange ting er svært annerledes enn slik dere forstår dem nå. Så snart dere beveger dere ut av de tyngre energiene og inn i den mer forfinete kroppen deres, så vil mye forandre seg sammenliknet med hvordan dere forstår dem nå. Som dere vel allerede burde ha forstått, så blir tanken den mektige kraften dere vil bruke til å reise og til å dekke deres behov. Dette er grunnen til at dere må begynne å lære dere kontroll over tankene deres og sørge for å være positive hele tiden. Det kan høres vanskelig ut, men så snart dere blir vant til å bevege dere i de høyere dimensjonene, så vil dere raskt bli vant til dem. Det vil knapt være nødvendig å bruke noe tid på dekke deres daglige behov slik dere gjør på Jorden i dag, for den friheten dere vil ha vil være så spennende og åpne opp så mange nye muligheter for dere. Dere vil uten tvil begi dere ut på eventyr og ønske å besøke andre planeter og hele Universet vil ligge åpent for dere. Dere vil ikke alle gå den samme veien for å lære og erfare ettersom så uendelig mange muligheter vil presentere seg for dere.

Det er lite av det dere for øyeblikket opplever som kan sammenliknes i noen særlig grad med det dere snart vil få oppleve. På Jorden har dere store begrensninger på grunn av de lavere vibrasjonene, men allerede nå som de begynner å øke, er det noen av dere som oppdager at dere er i ferd med å utvikle større evner. Forandringene kan være små til å begynne med, men vil øke på slike områder som telepati, som en del av dere allerede kan ha merket. Slike evnegaver vil til slutt bli helt normalt og med tiden vil dere ikke lenger ha bruk for det talte ord. Noen av dere vil kanskje sammenlikne det med intuitive følelser hvor dere vet hva som kommer til å bli sagt før det sies. Selv nå vil dere finne at mange har hatt slike opplevelser uten at de har tenkt noe nærmere over det.

Etterhvert som dere utvikler dere videre fremover og oppover, vil dere finne at bevissthetsnivået deres øker. Dette er noe som vil fortsette helt til dere når det punkt hvor dere har full bevissthet, med et økt antall chakraer. Når dere kommer så langt vil dere ha nådd opp på nivået til et Galaktisk Vesen og være langt unna der dere for øyeblikket befinner dere. Naturligvis tar slike forandringer tid, men til dels avhenger det naturligvis også av hvor raskt dere utvikler dere. Evolusjonen står aldri stille, selv ikke dersom dere skulle ta noen skritt bakover, for selv da er slike erfaringer aldri bortkastet. Vær trygge på at alle erfaringer har verdi og de vil alltid være der så dere kan hente dem frem igjen.

Det er mye som skjer på Jorden akkurat nå og ikke alltid til beste for alle, og for dem som arbeider med Lyset kan det være en stressende tid. La ganske enkelt slik energier seile forbi dere uten å involvere dere og dersom dere tilfeldigvis skulle komme i direkte kontakt med dem, så velsigne dem på sin vei, med Lys og Kjærlighet. Dere har iboende evner til mye større ting og etterhvert som tiden går vil dere komme til å gjøre mye mer enn dere for øyeblikket gjør.

Jeg er Mike Quinsey og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp deres vei mot fullendelse.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge