Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 13.november, 2015


Mike Quinsey - 13.november, 2015

Mike Quinsey

Kjære venner,

Enkelte av dere har kanskje ikke lest at siden jeg sluttet å kanalisere SaLuSa, så har ting skjedd i rask rekkefølge og at jeg deretter mottok et budskap fra St.Germain via Nancy Tate, hvor jeg ble oppfordret til å kanalisere direkte fra mitt Høyere Selv. Jeg hadde ikke forsøkt dette tidligere, men besluttet å prøve, og det budskapet jeg har mottatt er som følger:


13de November 2015. Mike Quinsey.

Det er ingen ting som nå kan skje som vil forhindre det endelige resultatet, som er seier for Lyset. De mørke Sjelene blir overvåket og holdt i sjakk nå som deres makt er blitt enormt redusert. Det vil ikke gå altfor lenge for de er hemmet så mye at de ikke lenger er i stand til å fortsette sin plan om å gjøre alle sjeler på Jorden til sine slaver. Som dere kanskje har lagt merke til, så finner det sted mange positive aksjoner gjennomført av Lysets styrker, over hele verden. Så mye så at Lyset nå er den dominerende kraften på Jorden og avdekker mange av de hemmelighetene som de mørke aller helst ville at dere ikke visste noe om. Sannheten kommer nå ut så raskt at den ikke kan stanses, og etter hvert som det går opp for Menneskeheten hvordan de er blitt lurt og villedet, så vil de kreve forandring. Mange Lysarbeidere har forberedt seg nettopp til denne tiden og er nå i stand til å arbeide mer åpent, uten stadige forstyrrelser. Fortsatt anbefales det å utvise varsomhet, og fortsatt bruke sunn fornuft for å sikre at man ikke eksponerer seg for sterkt. Det gir virkelig trygghet å komme sammen med andre Lysarbeidere, men like fullt vil de mørke Sjelene gjøre det de kan for å gjøre sitt nærvær følbart for å skape frykt. Stol på Lyset, for frykt er den energien de de mørke får sin næring fra og derfor vil de forsøke å hinder Lysets fremmarsj.

Lysarbeidere er forbundet gjennom Lyset sitt og det er styrke i å være mange. Hver og en har sin spesielle rolle å spille og bidraget fra hver eneste sjel er så viktig for helheten. Dette er en tid hvor deres intuitive kraft vil være til enorm hjelp for dere, så la den veilede dere om dere skulle være i tvil. For deres egen del, gjør en mental sjekk på at auraen deres er intakt til enhver tid og vær nøye med å ikke la den være åpen slik negative sjeler kan interferere. De fleste av dere er erfarne Lysarbeidere og har ikke noe stort behov for råd, men det kan ikke gjøre annet enn godt å minne dere på å være varsomme. Frykt og tvil kan påvirke deres evne til å stå støtt i Lyset, så det anbefales at dere holder dere positive til enhver tid. Påkall Høyere Vesener, som for eksempel St.Germain, hvis dere trenger hjelp, så vil han beskytte dere med sin fiolette flamme. Og husk hele tiden på at dere er mektige Vesener og bare så vidt har begynt å realisere deres potensial. Dere er Guder i støpeskjeen og det er denne veien dere følger.

Det er mange positive begivenheter som er i ferd med å formes og snart vil de skje med forbløffende regelmessighet. Dere har aldri vært alene og i denne særdeles viktige tiden er deres Venner fra Rommet nærmere dere enn noensinne. De gjør mye som dere ikke en gang er klar over og har holdt deres vei mot Lyset åpen for dere og beskyttet Jorden mot innblanding utenfra. Skipene deres befinner seg på himmelen, og nær dere, selv om dere ikke personlig er klar over det. Mange er hyllet inn i usynlighet for å beskytte seg, men ikke rent sjelden vil de vise seg et kort øyeblikk. Husk på at dere kan projisere tankene deres til dem og dersom dere ber om hjelp, kan den ofte komme på uventet vis. Uansett er dere beskyttet når dere gjør deres Lysarbeid og får hjelp til å fullføre livskontrakten deres. Mange av dere gjør så mye mer enn det er mulig for dere å fatte, gjennom at dere besøker Lysets riker mens dere sover. Noen tar med seg minner tilbake, men mange har ikke mer enn en slags vag erindring.


Dere står nå med føttene trygt plantet på Lysets Vei og dere får stadig større kraft og evner etter hvert som vibrasjonene stiger, og vil fortsette med det. Dere har en vidunderlig strålende fremtid foran dere og utøylet glede når dere etterhvert er i stand til å uttrykke alt dere er og alle deres evner. For øyeblikket er de gamle energiene fortsatt omkring dere, men de er raskt i ferd med å miste sin kraft til å holde dere tilbake. Lyset er den aller høyeste kraften for det gode og er i ferd med raskt å løfte folk opp. Disse sjelene som ikke er i stand til å høyne sine vibrasjoner vil til slutt forflytte seg til et annet rike, hvor de kan fortsette sin evolusjon. Dere kan være fullstendig sikre på at alle sjeler blir behandlet likt og med absolutt rettferdighet, slik[LK1] at de kan finne sin plass i Lysets riker. Det gjøres ingen feil når det gjelder dette, og det kan ikke være annerledes ettersom alt opererer i perfeksjon. Og naturligvis er det slik, fordi dere er knyttet til andre sjeler, at dere vil ønske å vite at alt er bra med dem. Vit at alt skjer slik det er planlagt for deres evolusjon og det gjøres ingen feil i Åndeverdenen, så dere kan ta det helt med ro og være trygge på at alle sjeler blir hjulpet og elsket uten grenser.

I de lavere vibrasjonene på Jorden har dere gjort myriader av erfaringer og disse har gjort dere til langt sterkere sjeler enn dere var da dere først startet deres reise mangfoldige tusen år siden. Dere som er klare til å stige opp har stått sterkt og støtt gjennom perioder hvor dere har stått overfor de tøffeste prøvelser dere kanskje noensinne har møtt. Det er absolutt på sin plass med gratulasjoner for at dere har klart å holde Lyset intakt og at dere alltid har spredt det når anledningen har bydd seg. I fremtiden kan dere se tilbake på alt dere har greid å oppnå, ettersom dere kan “lese" alle livene deres i det Akashiske Arkivet. De kan "spille om igjen" enhver hendelse dere har opplevd og erfart, slik at dere kan vurdere handlingene deres på nytt, og om nødvendig ta lærdom av dem. Det er dette livet handler om og nødvendig nå som dere vender dere mer mot Lyset og høyner vibrasjonene deres. Alt dette foregår i den mest kjærlighetsfulle atmosfære, slik at dere kan forstå hvordan handlingene deres har virket inn på andre sjeler. Gjengjeldelse er ikke en del av det dere nødvendigvis trenger å erfare, men muligheter dere blir gitt i senere liv til å gjøre godt igjen for de feil dere har gjort.

Dere befinner dere i en urolig og ustabil tid hvor dere lett kan bli distrahert bort fra livsplanen deres. Dersom så skulle skje, kan dere være sikre på at Veilederne deres, som følger dere gjennom livet, vil hjelpe dere tilbake på rett kurs. Livet på Jorden kan være hardt og fullt av prøvelser mye av tiden, men dere vi også ha deres porsjon av lykkelige tider og møte andre sjeler med samme ambisjoner som dere selv. I de aller fleste tilfeller er venner sjeler dere har levd mange liv sammen med. Når dere møter dem for første gang får dere en følelse at dette er "en gammel venn", og det er sannelig slik i de fleste tilfeller. Familier inkarnerer ofte sammen for å fortsette sin læring og erfaringer sammen, selv om deres posisjon i familien kan forandre seg avhengig av hvilke læringsbehov man har.

Etter hvert som de positive forandringene kommer, vil dere bevege dere raskt inn i de nye vibrasjonene og bli mye mindre påvirket av de mørke Sjelenes forsøk på å forsinke dere. I alle tilfelle er muligheten deres til å diktere Menneskehetens utvikling nå helt ute av rekkevidde for dem. De kan imidlertid likevel kunne komme til å gjøre sitt nærvær merkbart. La dere ikke drive inn i frykt, men stå sentrert i Lyset og gjør arbeidet deres i full tillit til hva det endelige resultatet vil bli. Sjeler av Lyset er med dere hele veien og alltid ved deres side, ja det er faktisk slik at de aldri på noe tidspunkt har forlatt dere.

Jeg er Mike Quinsey og forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser. Måtte Lyset lyse opp deres dager og deres vei mot fullendelse.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge