Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, July 25, 2011

SaLuSa, July 25, 2011Dere er slik en samling av ulike personligheter; det er ikke til å undres over at dere av og til fyker i tottene på hverandre og at det ender med at dere ikke greier å komme overens. Dersom dere ikke går godt sammen lenger, så er det klart at det er bedre å holde seg unna hverandre. Imidlertid, når dere arbeider for å løfte dere selv opp i Lyset, så kan det være aktuelt å tenke over det en gang til, om dere likevel vil gå tilbake og prøve å gjøre ting godt igjen. Det beste vil være å ta tak i det nå, for det er svært få motsetninger som IKKE kan finne sin løsning, hvis bare begge parter ønsker å overvinne ulikhetene. Dere kan ikke nå deres fulle utvikling uten at dere gjør det, og ved å gjøre det, kommer dere enda et steg på veien mot Uforbeholden Kjærlighet. Når dere greier å få det til med familie og deres vennekrets, er det ingen grunn til at dere ikke skulle la det omfatte alle sjeler.  

Når sannheten etter hvert kommer frem, vil det stadig komme nye avsløringer om de mørke kreftenes virksomhet og som tilfelle vil være med 11.september, vil det vekkes mye sinne og avsky når det kommer frem hvem som sto bak. Vi ønsker å tro at når bare sinnet og følelsene har blitt luftet, så vil dere raskt forstå at et slikt mørke trenger mengder av lys for å transmuteres. Og når det er tilfelle, skulle hjertene deres innse at Lyset i disse sjelene trenger all hjelp i verden for å vekkes opp igjen. Den gamle måten å reagere på må legges vekk, slik at det ikke er hevn det ropes om, men rehabilitering. Glem aldri at selv de mest herdete hjerter aldri kan miste Gudsgnisten helt og at den alltid kan tennes igjen.  

Det er jo med all tydelighet klart at ingen mennesker kan sette seg selv høyere enn de mørke sjeler, dersom de bruker de samme metodene til å fordømme og straffe dem for deres gjerninger. Folkets reaksjon vil i seg selv være nok til at de får kjenne deres følelser og det kan igjen føre til at de blir tvunget til se nøye på hva de faktisk har gjort mot sine medmennesker. Når dere tar det perspektiv at livet i dualiteten er et storslagent spill, som nå er i ferd med å avsluttes, så ser dere at det kunne ikke vært spilt om ikke noen sjeler hadde påtatt seg rollene som Lysets utfordrere. Dersom dere kan greie å se det hele i et slikt lys, vil det være mye lettere å holde fokus på Lyset og intet annet. Ingen ting er viktigere enn det akkurat nå, for det siste dere ønsker er å bli distrahert og forstyrret i deres plan om å være med på Oppstigningen.  

Tiden er snart inne for “alle mann på dekk”, som dere ville si, og dere vil få mer enn nok å henge fingrene i og det kan nok bli litt hektisk for dere, men spennende. Til å begynne med kan dere nok finne det vanskelig å godta vårt nærvær, men vi vil gå rolig frem slik at vi ikke virker fremfusende og tvinger oss på dere. Vi er oppmerksom på at stadig flere av dere gleder dere til at vi skal komme og det bringer den dagen mye nærmere, hvor vi kan vise oss på himmelen med store antall skip. Imidlertid er ikke det vår viktigste oppgave akkurat nå, for Jorden må først ha nådd et nivå der det er trygt at vi kommer. Det er ingen hast, men naturligvis ser vi frem til å møte dere alle på en måte som tydelig viser at vi kommer som deres venner. Når tiden er moden, vil vi stå skulder ved skulder med deres nyutnevnte ledere og da skal dere vite at trusselen fra de mørke kreftene er fjernet en gang for alle. Da vil dere virkelig få se fremskritt, når alle prosjektene skyter fart for alvor.  

Fortsett å forberede dere til Oppstigningen og gjør alt dere kan for å holde vibrasjonene deres på et høyt nivå hele tiden. På den måten vil dere være bedre i stand til å dra fordel av innstrålingen av høye energier i forbindelse med 11.11.11 og fra da av vil nok alt bli mye lettere. Mennesker som tenker på samme vis vil finne hverandre og det vil føre til en styrking av det de tror på. Men det er likevel viktigere enn noen gang å ha et åpent sinn, for dere må være i stand til å innpasse nye sannheter etter hvert som dere møter dem. Fastlåste tankemåter kan skape barrierer som det kan være svært vanskelig å overvinne. Dere vil få mer enn nok å tenke på når vi først kan samtale åpent med dere, ettersom dere gjennom årtusener har blitt foret med løgner både om religion og historie, som på mange nøkkelpunkter har vært fullstendig i strid med sannheten. Imidlertid har deres bevissthet også vokst gjennom disse årtusener og vi ser at mange er mye mer åpne nå enn på noe tidligere tidspunkt. Den fordelen vi har, er at vi kan bevise sannheten i det vi forteller dere.  

Til tross for at dere har hatt så store vanskeligheter med å finne ut av sannheten om dere selv og historien, så har dere like fullt gjort fremskritt. Utgangspunktet er en tro på Gud, uansett hvilket navn dere bruker, og en erkjennelse av at Gud Er Alt Som Er og er kilden til Kjærligheten og Lyset. Ingen ting kan eksistere uten at det eksisterer som en del av Guds egen energi, hvilket er grunnen til at respekt for enhver livsform er nødvendig. Husk at selv vesener som synes å være uten intelligens likevel har et visst nivå av bevissthet og fortjener deres kjærlighet og respekt som alt annet. Det var meningen at Mennesket skulle ta vare på alle andre Riker, men hittil har dere behandlet dem med forakt og mangel på omtanke. Sannheten er at menneskene har utnyttet dem til sin egen fordel og med liten forståelse for deres egne behov. I fremtiden vil dere forstå sannheten om hvor nær dere står hverandre og vil knytte dere til hverandre i respekt og kjærlighet.  

I dypet av hjertet er alle mennesker kjærlighetsfulle sjeler. Det er bare det at dere har blitt såret så mange ganger og lært opp til å se andre mennesker som mulige fiender. Dersom dere aksepterer at Alle Er Ett, hvordan kan man da behandle andre på annen måte enn man selv ønsker å bli behandlet? Medfølelse vil bringe dere langt på vei til å gjenopprette den Enhet som en gang fantes mellom dere og alt annet. En kriminell som har gått seg vill og kommet bort fra Lyset, fortjener han det fortsatt? Eller er han/hun en tapt sak? Vi sier dere at dere kan ikke sette skille mellom mennesker når dere lar medfølelse styre dere - og den utfordringen vil komme igjen, gang på gang, i resten av deres tid i dualiteten. Dere kan kanskje ikke være alt for alle mennesker, men hva koster det dere å vise medfølelse, som jo er et aspekt av Uforbeholden Kjærlighet?

Jeg er SaLuSa fra Sirius og takker dere for at dere leser disse budskapene som er ment å være til hjelp for dere på ferden mot Oppstigningen. Bekymre dere ikke dersom dere ikke umiddelbart klarer å møte alle livets utfordringer, for så lenge dere virkelig ønsker å stige opp, så vil dere klare det. Alt dere oppnår starter med en tanke, og når dere vet at det er sant, så er det klokt å vokte sine tanker vel, slik at dere ikke tiltrekker dere det dere slett ikke ønsker. Igjen kan det være vanskelig, men prøv i alle fall og om det glipper litt, så vær snare med å flytte tankene over til noe annet. Dere vil til slutt greie det, det kan dere være sikre på.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge