Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 27. mai, 2016


Mike Quinsey - 27. mai, 2016

Mike Quinsey

Det gjøres store fremskritt til tross for at det kanskje ikke ser slik ut på overflaten, store fremskritt mot en fredelig løsning som vil bringe fred til verden. Når en ser på hvor mange betente konfliktområder som finnes, kan det synes som om dette ikke er mulig, men det er mektigere krefter enn dem på Jorden som vil medvirke til å skape fred i verden. Det kommer et punkt hvor "nok er nok" og hvor karmiske anliggender kan settes til side for å sikre at freden blir til virkelighet og at de mørke Sjelene blir bråstoppet en gang for alle. Det blir allerede gjort mektige tiltak for å legge alt til rette for at fred kan oppnås, ved å ta tak i rotårsaken bak alle konfliktområdene. Det blir gitt næring til flammen i mange konfliktområder fra dem som tjener seg rike på opprørene som ofte følger, særlig når det blir en ordentlig krig som fyller våpenprodusentenes lommer med penger. Dere kan være trygge på at det snart vil bli en forandring på dette, for de som overvåker situasjonen nøye har både makt og autoritet til å intervenere.

At det finnes så mange migranter i verden er rett og slett resultatet av store ulikheter i verden. De er deres brødre og søstre som har lidd på grunn av dette gjennom å mangle de aller mest nødvendige ting som kunne gitt dem en akseptabel livskvalitet. I deres moderne verden synes det nesten utenkelig at noen fortsatt mangler adekvat tilgang til vann og at det er mange som sulter i denne verden hvor det egentlig er mer enn nok til alle. Det er sant at en del hjelpeorganisasjoner gjør sitt ytterste for å hjelpe dem som er i nød, men problemet er så stor at de kan ikke greie å løse det alene. Imidlertid er det i ferd med å skje en endring i hvordan folk tenker på andre og det er mye som er i ferd med å gjøres for å takle de mest prekære problemene.

Etter hvert som mange immigranter slår seg ned i landet deres, så finner dere ut at de er Mennesker akkurat som dere og med de samme drømmene om fredelig sameksistens. De kler seg kan hende på en annen måte enn dere, og har sin egen religiøse tro, men inni seg er de akkurat som dere. Så godt som hver eneste sjel på Jorden drømmer om fred slik at menneskeheten kan komme sammen i felleskap og nyte Jordens rike frukter. Det er mer enn nok til at alle kan leve et lykkelig og komfortabelt liv og dette ville gjøre det slutt på dagens problemer som synes å være uten ende. Når dere har hatt så mange liv i denne syklusen, så har dere ervervet så mye erfaring som nå kan tas i bruk for å hjelpe mennesker å leve sammen i harmoni. En rekke grupper arbeider allerede med å gi nødhjelp der det trengs, men problemet er av global natur og det trengs mye mer dersom problemene skal elimineres helt.

Folk spør hvordan de kan bidra når de har begrensete ressurser, men dersom dere ikke kan bidra med penger, så husk at bønn er et mektig verktøy som kan gi større resultater enn dere kan forestille dere. Bønnenes kraft er legendarisk og jo flere som bidrar med sine bønner, jo mer utrolige resultater kan de gi. Den energien som oppstår ber om handling og før eller senere vil det skje, men ikke nødvendigvis akkurat som man hadde forestilt seg. Høyere Lysvesener vet hva som er den beste respons i forhold til situasjonen. Når dere begynner å bry dere om andre, så tiltrekker dere dere energier som vil hjelpe dere videre og dette virker også på andre som har tilsvarende ambisjoner. Loven om Tiltrekning er ansvarlig for mange av de forholdene dere skaper omkring dere, men dere vil gjøre klokt i å ikke gi energien deres til de tingene dere ikke liker, for om dere så gjør, vil de fortsette å trekkes til dere.

Gjennom årtusener har dere blitt holdt nede og foret med en diett av løgner for å ha dere under kontroll og dere har blitt forledet til å tro at dere er maktesløse med hensyn til å forandre situasjonen. På den måten har dere blitt fornektet å kjenne sannheten om hvilke rettigheter dere har fra fødselen av som "Guds barn", med alt det potensial som hører til. Dere er mye mektigere enn dere for øyeblikket er i stand til å forstå, men når Lysets kraft øker, vil dere begynne å våkne til deres sanne potensial. Etter hvert som dere så gjør, vil de mørke Sjelene miste makten over dere og det vil begynne å gå opp for dere at dere er Guder som er i ferd med å formes. Om meget kort tid vil høyere utviklete vesener komme til Jorden og dele av sine kunnskaper slik at dere blir i stand til å forstå deres sanne potensial og forstå meningen med livet. Straks de negative energiene er fjernet, vil dere utvikle dere mye hurtigere og uten å bli hemmet at tillærte, feilaktige oppfatninger og tro.

Den nåværende situasjonen på Jorden viser tydelig at forandringene i været har en effekt, ettersom årstidene ikke lenger er normale. Dere opplever temperaturekstremer og det generelle inntrykket er at de er kommet for å bli, men de vil imidlertid roe seg og bli mer akseptable med tiden. Dere vil legge merke til at dyrelivet er mer følsomme for dem og at de vil finne nye habitater som er bedre egnet for dem. Dette gjelder også havene, som er i ferd med å bli varmere og som også påvirkes av at isen i polområdene smelter. Med tiden vil enkelte landområder bli påvirket av dette, men dere vil få mer enn nok av forvarsler dersom det dreier seg om områder der mange folk bor.

Etter hvert vil vennene deres fra Verdensrommet utruste dere med teknologier som er egnet til å håndtere enhver forandring som kan skape alvorlige vanskeligheter for dere. De følger meget nøye med på hvordan ting utvikler seg og ved behov hjelper de Moder Jord med de justeringene som er påkrevd. Dere kan være helt trygge på at Menneskeheten er omhyggelig beskyttet for å sikre at ødeleggelser og tap av liv er minimalt. Noe av det som skjer er av karmisk natur og da er det ikke tillat for oss å gripe inn. I alle andre tilfeller vil vi hjelpe til å beskytte alle livsformer og om nødvendig flytte dere til et trygt område. Det er ikke til å unngå at det blir noen endringer som er voldsomme i sin karakter, men ethvert ubehag dere måtte oppleve som følge av dem, vil bli mer enn oppveiet av de fordelene dere vil få av dem.

Det kan ikke være mange mennesker nå som ikke føler at tiden går stadig fortere, og det vil den fortsette å gjøre mens den løfter dere inn i de høyere dimensjoner. Forandringene er allerede følbare og dette inkluderer et høyere bevissthetsnivå. Ikke alle sjeler vil gå gjennom disse opplevelsene ettersom noen ikke er klare, eller ute av stand til å komme seg ut av sitt nåværende nivå. Alle vil med tiden finne det nivå som er eksakt riktig for dem og dette vil føre til Oppstigning som mange mennesker i disse dager forbereder seg til. Bekymre dere ikke om hvilket nivå dere har nådd, for alle vil befinne seg eksakt der de er ment å være.

De som er utpekt til å være ledere for dere i denne perioden er David Wilcock og Corey Goode, og dere vil gjøre klokt i å låne øre til deres budskap av Kjærlighet og Lys dersom dere ønsker "henge med i svingene". Bruk dem som målestokk til å vurdere hvilke andre kilder dere vil ha tillit til og vit at dere akkurat nå går gjennom en kritisk fase. Vær oppmerksom på de mørke Kreftenes desperate forsøker å skremme dere til å tro at dere vil bli angrepet av Aliens, mens faktum er at alt er dette er "på lissom" og bare lureri, rett og slett for å føre dere bak lyset.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge