Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 20. mai, 2016


Mike Quinsey - 20. mai, 2016

Mike Quinsey

Dere kan være forsikret om at alt skrider frem akkurat som det skal og at det fortsatt skjer mye i kulissene. Slik vi ser det, kan de to kommende månedene komme til å bli de viktigste månedene i nyere tid. Det er forventet at det som foregår har kommet tilstrekkelig langt til at en offentlig kunngjøring kan komme, og dette vil bare være den første av mange som vil bringe sannheten ut i det offentlige rom. I virkeligheten har man ikke mistet noe tid ettersom så mye har skjedd utenfor de mørke Sjelenes rekkevidde. Sannheten er at etterhvert som tiden går, så blir deres makt stadig mindre, mens arbeidet til de som er av Lyset fosser frem. Den Nye Tidsalderens energier gjør at sannheten kommer frem og dette resulterer i en høyning av vibrasjonene.

Mange teknologiske fremskritt som har blitt holdt skjult for dere, begynner nå å komme frem i dagen, og dette gjelder ikke minst de teknologiene som Keshe Stiftelsen nå er i ferd med å spre globalt. Gjennom mange år har oppfinnelsene deres blitt fortiet og undertrykt, men ikke nå lenger, fordi det nå er så mange av dem som blir spredd gjennom dem som inderlig ønsker at de skal komme i daglig bruk. Mange kilder som har de nødvendige ressurser for å sette dem i produksjon, begynner nå å bli oppmerksom på dem. Det er derfor ikke lenger mulig å stanse spredningen av dem og stadig flere mennesker blir oppmerksom på at de eksisterer. Det er bare et spørsmål om tid før offentlige kunngjøringer vil komme, slik at vanlige folk får vite om det.

Etter hvert som vibrasjonsnivået stiger, så våkner stadig flere mennesker opp til sannheten og det er ikke mulig å fortsette å undertrykke den lenger. Gjennom så lang tid har dere blitt forledet til å tro at dere er åndelig tilbakestående, men ikke desto mindre har veksten i innsikt og forståelse økt enormt, på tross av alle forsøk på å holde dere nede. For den som søker etter sannhet finnes det mange troverdige og pålitelige kilder på Internett, og det eneste som trengs er at dere lytter til intuisjonen deres. Med tiden vil kun sannhet eksistere, men inntil dere kommer så langt, så er det ikke til å unngå at det blir en del forvirring ettersom gamle oppfatninger og læresetninger fortsatt forfektes. Tiden er kommet for at enhver sjel som søker sannhet i stor grad blir sin egen lærer. Det er likevel mye å vinne på at mennesker som har noenlunde like oppfatninger kommer sammen.

For øyeblikket er verden oversvømt av en rekke problemer som har sitt utspring i de gamle energiene, men etter hvert som disse blir renset ut, så vil den freden dere lengter etter bli til virkelighet. Det kan synes å være en helt umulig oppgave, men dersom det skulle bli nødvendig, kan ting endres med ett slag for å sette en endelig stopper for konfrontasjoner og krig. Freden vil komme svært snart og da kan forandringene sette i gang for fullt og dere vil bli forbløffet over hvor mye som i mellomtiden har blitt oppnådd i kulissene. Det har lenge vært kjent at dette tidspunktet ville bli nådd og forberedelser er gjort slik at alt ligger klart. Alt dere har ofret og alle deres anstrengelser for å bringe fred til Moder Jord vil snart bli oppfylt og en storslagen Ny Tidsalder vil begynne slik at alle kan se det.

Fortsett med deres gode arbeid, for målsnoren er i sikte og det er mange sjeler som heier på dere på de siste meterne til målet. Dere ønsket å melde dere frivillig til Lysets Styrker vel vitende om at i denne tiden ville dere endelig slippe fri fra de mørke Sjelenes klør. Dere har et uttrykk at “dere er ferdig med plikttjenesten” og snart vil dere få oppleve de positive resultatene av deres dedikerte innsats for saken. Det var alltid ment at det skulle bli en tilfredsstillende avslutning og dere kan se frem til en gledelig og spennende tid etter hvert som de gamle energiene sakte, men sikkert driver vekk. De vil ikke bli tillat å stikke kjepper i hjulene for fremskrittene og med tiden vil virkningene av dem bare være et fjernt minne i historien.

Deres lange venting på positive tegn som forteller om at virkelige fremskritt har skjedd, er snart over. For mange som har vist liten eller ingen interesse for fremtiden vil utviklingen som har skjedd både sjokkere og forbløffe dem. De vil imidlertid raskt skjønne hvor enormt omfattende denne situasjonen er og vil hilse forandringene med glede. Fremtiden vil fortone seg som en drøm som er blitt til virkelighet når de mørke endelig blir stoppet en gang for alle i sin plan om å gjøre menneskeheten til sine slaver. De færreste av dere har noen som helst idé om hvor stor del av friheten deres som faktisk er blitt fratatt dere. Og enda mindre i hvilken grad dere har blitt nektet å få glede av de teknologiske fremskrittene som er gjort i løpet av de siste 70 årene eller så. Kabalen har holdt dere i mørket og bare tillat nye teknologier som tjener deres egne interesser. Og det har ikke gjort saken bedre at de har vært godt hjulpet av dem som ikke har hatt noe ønske om videre utvikling fordi det truer deres lukrative forretningsvirksomhet. Den største forandringen, som vil påvirke alle mennesker, gjelder deres energibehov. Fri energi vil bli tilgjengelig for dere om ikke altfor lenge og enkelte slike innretninger er allerede tilgjengelig på markedet.

Forandringene som venter på å bli introdusert vil bringe alle mennesker sammen og gjøre slutt på at “noen har alt, mens andre ikke har noe som helst", for dette vil ikke lenger være akseptabelt. Ingen vil bli oversett eller glemt og naturligvis vil de som har de mest akutte behovene bli prioritert. Alle vil etter hvert ha alt det mest nødvendige for å leve bekvemt og komfortabelt. Jordens rikdommer er ment å være til like stor glede for alle og sammen med nye teknologier vil alle kunne opprettholde en tilfredsstillende levestandard. Uansett hvilken levestandard dere for øyeblikket måtte leve under, så husk at dette tildels er karmisk og at det også gir dere de erfaringer og den læring dere trenger for å komme videre i deres utvikling. I virkeligheten slutter dere aldri og lære, men nå er den gamle syklusen slutt og en ny en er allerede i ferd med å ta over.

Behold roen og la dere ikke vippe av pinnen mens alt det gamle faller over ende og vit at denne renselsen er nødvendig for å rydde veien for det nye. Menge forskjellige sivilisasjoner samarbeider med Moder Jord for å få på plass forandringer som vil være til beste for alle over alt. Ingen av de gamle vibrasjonene vil kunne fortsette å være her ettersom alt vil bli løftet til et høyere nivå. Dette vil innvarsle en tusenårsfred og dere vil kunne fryde dere over en vidunderlig periode av lykke og store fremskritt som dere for øyeblikket bare kan drømme om. Det er Høyere Vesener som styrer alt dette og de gir ikke ville løfter om ting som ikke kan gjennomføres. Tiden er kommet for dere til å legge de gamle levemåtene bak dere og nyte himmelsk lykke.

Det er en skjønnhet på Jorden som dere har kunnet nyte, men den er ingen ting i forhold til den overdådige skjønnhet som venter dere. Dette er vanskelig å beskrive når det ikke finnes ord som tilnærmelsesvis er adekvate, men uansett hva dere måtte greie å se for dere i fantasien, så er sannheten uendelig mye mer storslagen. Tenk stort og forestill dere en fremtid der alle deres behov er dekket og hvor dere ikke trenger å gå på jobben dag ut og dag inn for å oppnå dette. En av hovedgrunnene til dette er at penger etter hvert vil gå ut av bruk. Dere har vært slaver av pengene og likevel har mange hatt for lite til å dekke selv de grunnleggende overlevelsesbehov. Det er åpenbaret at dette må endres og det vil det gjøre i nær fremtid. Forhold dere rolig og positive uansett hva som skjer omkring dere. Jorden vil gjennomgå forandringer, men de Galaktiske Styrkene er her for å sørge for at problemene bli minimale. Eventuelle negative hendelser vil uansett være kortvarige og dere vil få hjelp hvis dere trenger det.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge