Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 6. mai, 2016


Mike Quinsey - 6. mai, 2016

Mike Quinsey

Etter hvert som de mørke kreftene er mer og mer på tilbaketog, så bygger positive aksjoner seg stadig sterkere og dette er de aksjonene som skal sørge for at alt som er lovet dere vil bli oppfylt. Det gjøres store fremskritt og det er ingen ting som kan hindre alle disse godene å nå frem til menneskeheten. Dere har lenge vært klar over oppgavene som må gjennomføres i denne tiden og om ikke lenge vil dere bli gitt detaljer om de fremskrittene som gjøres. Ser man generelt på det som skjer, er det helt åpenbart at de mørke er på retrett og har mistet sin makt til å diktere menneskehetens vei fremover. Revalueringen av verdens valutaer er allerede langt kommet og forsøkene på å forpurre den skaper kun bagatellmessige problemer. Revalueringen er nøkkelen til de store forandringene på Jorden som vil sette fart i dem som ligger klare og venter. Det eneste man fortsatt må gjøre er å forhindre de mørke å eskalere intensjonene sine om å ta over Jorden, og de tiltakene som er gjort i denne sammenheng synes å være svært vellykket.

Dere kan være helt trygge på at Lysets Styrker er støttet av mektige allierte som vil sikre at forandringene kan gjennomføres så raskt som overhodet mulig. For hvert eneste steg har det vært gjort sikkerhetsforanstaltninger for å sikre at alt har kunnet gjennomføres uten avbrytelser. Dere er nærmere enn noen gang siden denne nye syklusen begynte, til å få oppleve alle de godene som venter dere. Det dere er blitt lovet vil løfte dere inn i en overflodens tidsalder med løfte om et liv i fred, helt fritt for innblanding fra dem som fortsetter å være i mørket. Når dere ser dere tilbake vil dere forstå at alt det dere har opplevd og erfart gjennom mange liv i de lavere vibrasjonene, har hjulpet dere å utvikle dere mye raskere enn dere ellers ville ha kunnet gjøre. Dere vil bli belønnet for det dere har oppnådd gjennom deres utholdenhet og lojalitet til Lyset og dette i en størrelsesorden som dere for øyeblikket ikke kan fatte. Fremtiden deres kan beskrives som "Himmelen på Jorden" og det vil bli en skjønn tid som dere kan nyte til fulle uten noen som helst risiko for at deres fredfulle eksistens skal bli forstyrret.

I mellomtiden vil dere være tjent med å sette fokus på å være deres høyeste uttrykk for Lyset og leve i samsvar med de høyere vibrasjonene. På den måten forbereder dere dere til det dere skal oppleve i de høyere vibrasjonene som venter dere. Mange grupper som arbeider for Lyset fortsetter å veilede dere på veien, holde de mørke sjelene unna dere og hindre at de kan påvirke dere. Langsomt men sikkert når dere lenger og lenger inn i de høyere eksistensnivåene hvor det kun finnes Lys. Det er der deres skjebne ligger og forsikringen om at dere vil bli komplette Lysvesener. Det vibrasjonsnivået dere er i ferd med å forlate likner svært lite på deres sanne virkelighet. Men det har gjort sin nytte ved å teste dere til den ytterste grense og således styrket deres evne til møte hver utfordring med ro og styrke. Dere visste hva som ville komme da dere slapp dere ned gjennom de ulike nivåene, men likevel har dere funnet det svært krevende å holde fast ved Lyset deres. Dere fortjener imidlertid å bli gratulert med at dere har kommet dere gjennom svært vanskelige prøvelser og som resultat av dette kan dere holde hodet høyt hevet.

På Jorden eldes kroppen raskt og når dere går inn i alderdommen ledsages dette som oftest av svekket helse og andre problemer. I de høyere vibrasjonene derimot, dersom dere i det hele tatt har behov for en kropp, så forandrer den seg ikke på samme måte, men tilstanden dens er temmelig konstant. Dette gjør det mulig for en sjel å legge den til side etter bruk og vende tilbake til den når den har behov for det. Dere vet jo allerede at dere ikke eldes slik dere er vant til og så visst ikke lider av sykdommer. Dette gjelder også alle andre livsformer og dette gjelder i tillegg alle levende planter. Dette er en del av skjønnheten i de høyere vibrasjoner hvor dere ikke kan unngå å legge merke til hvor nytt og levende alt virker og hele tiden holder seg i fullkommen tilstand. Lyset gjennomsyrer alt omkring dere og bringer frem skjønnheten i alt dere ser. Dette fredfulle livsmiljøet blir ikke forstyrret av de grove lydene dere får på Jorden, for i stedet fylles luften av velklingende lyder som er en fryd for øret.

Tiden er kommet for å leve i nuet og la fortid være fortid, men rydd først opp i alt gammelt og uforløst og tilgi dem som eventuelt har gjort deg vondt. Hevn er en tanke som kun dukker opp i tenkningen til dem som ikke innser at alle er en del av helheten og at vi er knyttet til hverandre i all evighet. Uansett må hver eneste sjel gjøre godt igjen og stå til rette for de “synder” de har begått mot en annen og hvert eneste liv er planlagt slik at man kan få "vasket av tavlen". Veilederne deres er klar over hva dere har behov for og vil gjøre alt de kan for å holde dere på den veien som bringer dere til oppfyllelse av livsplanen. Følg intuisjonen deres i slike sammenhenger og husk at ingen ting av viktighet i livet deres skjer ved en tilfeldighet. I tilfeller hvor dere har sterke bånd i familien, eller utenfor familien, så er de del av deres livsplan og bør betraktes som svært viktige for deres evolusjon. Dere befinner dere på “Den Siste Sjansens Café" og dersom dere ignorerer den hjelp som blir gitt dere, så er det ikke sikkert at dere overvinner de utfordringene som er en nødvendig del av deres utvikling og vekst.

Jorden huser utallige grupper som alle befinner seg på ulike steder på "Evolusjonens Vei". Likevel er alle likeverdige i Guds øyne og det ville være feil å dømme en sjel på bakgrunn av hvor de for øyeblikket befinner seg på denne veien. Behandle alle som deres likeverdige, med kjærlighet og vennlighet, og forestill dere hvilken vidunderlig verden dere ville leve i hvis alle gjorde det. Dette er faktisk hva dere vil oppleve når dere vender tilbake til Sommerlandet selv om det også må sies at hver enkelt sjel vil befinne seg på det nivået som samsvarer med deres vibrasjonsnivå. Dere er derfor sammen med sjeler som befinner seg på samme utviklingsnivå som dere selv, selv om noen av dem som er på en høyere vibrasjon umiddelbart kan gå videre til et høyere nivå. "Døden" kan således betraktes simpelthen som en fredfull overgang fra ett nivå til et annet, og den er slett ikke noen slik skremmende opplevelse som noen forestiller seg.

Den tiden dere har tilbrakt på Jorden som fysisk menneske har akselerert utviklingen deres og forberedt dere til enda mere fantastiske opplevelser. Dere slutter aldri å lære og når dere ikke er på Jorden, får dere selv lov til å velge hvilken utviklingsvei dere vil gå. Imidlertid vil dere alltid få hjelp av høyere utviklete sjeler og dere kan være sikre på at de hjelper dere å finne den rette vei. Noen av dere bekymrer dere om hva som vil skje med andre familiemedlemmer, men dere må tillate at alle følger sin egen vei. Men der hvor det finnes kjærlighetsbånd mellom dere, vil dere alltid kunne ta kontakt med dem og dette skjer som regel på et øyeblikk. På høyere vibrasjonsnivåer vil dere være frie fra de tunge, klumsete kroppene deres som dere nå er belemret med. Det er mye å lære om disse høyere nivåene, men de fleste av dere vil ha opplevd dem i andre liv, selv om dere ikke for øyeblikket er i stand til å huske det.

Fortsett å fokusere på målet deres og hjelp andre ved å spre kjærlighetens vibrasjon. På den måten vil dere gjøre menneskeheten en stor tjeneste ved å hjelpe dem å finne veien mot Lyset.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge