Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, May 25, 2011

SaLuSa, May 25, 2011

Overalt rundt dere er det tegn som tyder på at Avsløringen er nær forestående, og når den nyeste informasjonen er rede til å finne veien ut i det offentlige rom, så vil det bli funnet måter å gjøre det på. Til og med de mørke maktene slipper ut hemmeligheter med overlegg når de føler at det vil tjene dem, men det er i mange tilfeller i den hensikt å forberede dere på forhånd til en av deres aksjoner under falsk flagg. Det skulle vel være unødvendig å si at de også sprer desinformasjon for å forvirre dem som søker etter sannheten. Stol på intuisjonen, for nå skulle dere vel kjenne deres taktikker, og dersom dere holder dere godt informert, vil dere forstå hva dere bare kan legge til side. Scenen er satt nå for Avsløringen og våre allierte er klare til å presse på ved den første ideelle anledningen kommer for å sette i gang. Så etter all ventingen, så er begivenheten som vil ”slippe katten ut av sekken” med tanke på vår eksistens, klar til å settes i verk. Mye er allerede kjent om oss, men for mesteparten av folk vil det vi forteller skape både forbauselse og vantro. Imidlertid er det nødvendig at sannheten får komme frem og den kan ikke holdes tilbake stort lenger, for hemmelighetskremmeriet og fornektelsen av vår tilstedeværelse har foregått altfor lenge. Jo mer folk vet om oss, jo lettere vil det være å få generell aksept for at vi kommer blant dere. Og da kan vi organisere de mange forandringene som må gjøres, uten flere forsinkelser.

Energiene fortsetter å strømme inn til dere fra mange kilder utenfor Jorden, og de hjelper både dere og Moder Jord med å løfte dere opp mye raskere enn tidligere. Uansett hva som hender, så er målet alltid å få dere til å holde blikket festet på Oppstigningen og sikre at forberedelsene er i samsvar med deres behov. Med hensyn til det er vi strålende fornøyd, for tross de mørke’s forsinkelsestaktikker, er alt godt på vei mot Oppstigningen, helt etter planen. Lyset har nå kontrollen og tillater ulike saker å finne sin egen vei fremover, men hele tiden med et blikk til endetiden. Våre aktiviteter rettes mot å få full suksess uten at det blir nødvendig å gå til noen konfrontasjon med de mørke maktene. Med våre evner og vår meget overlegne teknologi er det unødvendig. Vi kan opptre med fasthet og bruke vår Gudegitte autoritet når situasjonen krever det. Så vi ber dere å være klar over at uansett hvilket scenario som presenteres for dere, så er vi fullstendig klar over hva som foregår og har kontroll over det.

Deres sivilisasjon ser gang etter gang hvor ueffektive forsøkene er på å stanse Jordens forandringer. Rensingen av Jorden kan ikke stanses ettersom den er av helt vital betydning, men som vi har fortalt dere ved mange anledninger, så har vi anledning til å begrense hvor mye de påvirker dere. I den senere tid har vi vært aktive etter oljeutslippet i Mexicogulfen og også ved jordskjelvet og tsunamien i Japan. De eneste sjelene som forlater Jorden som et resultat av slike hendelser, vil ha lagt opp til det i sin livsplan. Vi vet at dette er vanskelig for dere å fatte, men overgangen skjer raskt, og uansett den frykt man måtte oppleve på det tidspunkt, så blir de raskt helet straks de ankommer Nirvana. Døden er ikke slik mange forestiller seg den og dere blir raskt gjenforenet med deres kjære.

Så hva bør dere da gjøre mens dere ser frem til og venter på de uunngåelige forandringene? Vi foreslår at dere prøver å la tankene deres beskjeftige seg med alle de godene som ligger foran dere og helt klart fokusere på Oppstigningen. Det vil over en tid være ting som kan distrahere dere, men når de dukker opp, så vil oppmerksomheten deres bli trukket mot de positive endringene og dere vil få anledning til å delta på en del områder. De av dere som har kunnskap om oss vil kunne hjelpe andre med å forstå og forsone seg med det som skjer. Det er så visst ingen grunn til at dere ikke skulle gjøre det nå også, for vi verdsetter deres hjelp og oppfordrer dere derfor til å være åpne om disse temaene. Selv om det kommer en tid da vi vil kunne få folkemassene i tale, vil det dere personlig gjør overfor dem dere møter bety veldig mye. Det vil være en stor fordel om alle mennesker møter alt det de hører og ser med et åpent sinn, i stedet for å trekke for raske slutninger. Det er fortsatt de om er så sterke i sin tro at det ikke finnes rom for at vi eksisterer og vil nekte å tro på meningen med at vi kommer til dere. Det vil selvfølgelig kunne ta tid å få dem til å bli mer åpne og å gi dem svar som de kan godta slik at de greier å føle seg bekvemme med vårt nærvær.

Dere vil uten tvil forstå hvorfor deres frie vilje og frie valg blir så høyt respektert. Ikke en gang Gud påtvinger dere Guds vilje, men det er lover som tillater at det kan gripes inn dersom deres valg skulle skade andre eller blande seg inn i deres frie vilje. Etter hvert som dere utvikler dere og retter blikket mot å komme tilbake til de høyere dimensjoner, så vil dere lære at dere vil komme til et nivå hvor dere med stor glede godtar Guds Vilje. Det blir det mest naturlige og ønskede steg fremover når dere blir Lysvesener. Imidlertid er det viktigste nå å gripe tak i den gyldne muligheten som ligger foran dere til å forlate dualiteten for godt. Det er bare et lite steg fremover sett i sammenheng med tiden, slik dere forstår den, men en enormt viktig erfaring som vil komme mange sjeler til gode i fremtiden. Her er dere i dag, så nær et kvantesprang fremover, som dere har arbeidet mot helt siden dere begynte den lange reisen opp av mørket. Det er kanskje like greit at dere ikke husker detaljene i alle livsopplevelser siden den tiden. Alt som betyr noe nå er det dere gjør i øyeblikket for å holde fokus på Oppstigningen, for det vil komme til å forandre dere mer enn dere kan ane.

Vi i den Galaktiske Føderasjon hjelper dere å gjøre spranget mellom det dere er nå og det dere vil bli når dere igjen blir fullt bevisste. Jo raskere dere lar dere invitere til å slå dere sammen med oss som likeverdige partnere, jo fortere kan vi begynne neste etappe på reisen, som vil ta dere til andre Galakser og Universer. De synes å være uten ende, ettersom Skaperverket er uendelig slik vi ser det. Kan dere forestille dere de utallige mulighetene som ligger foran dere, når det ikke finnes noen grenser for de eventyr dere kan oppleve? Livet finnes overalt omkring dere, i ulike utviklingsstadier og det er vår rolle å tjene andre som er på vei gjennom de ulike dimensjonene, slik dere er nå. Det er spennende og gir mye glede, men det er slett ikke noe vi tvinger på dere. Vi er tross alt ikke en organisasjon som eksisterer på deres nivå. Likevel er vi av en størrelsesorden og omfang som dere vil finne det vanskelig å fatte, med mannskaper som teller mange millioner. Ja, de er alle sammen vesener som har steget opp, ellers ville de ikke kunne være med oss her.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og er svært begeistret for å se at Lyset øker på Jorden. Det lover godt for de siste steg frem mot Oppstigningen og er deres garanti for at den vil skje som planlagt. Vi elsker dere alle og deres sterke vilje til å avslutte deres tid på Jorden med seier over de mørke kreftene.


Tusen takk, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge