Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, February 24, 2012

SaLuSa, February 24, 2012

Dere hungrer etter sannheten jo mer det demrer for dere at den har blitt holdt skjult for dere i tusenvis av år og at mye av det dere betrakter som deres historie er blitt fabrikkert for å passe inn i planene til de som stått for løgnaktigheten. Den kanskje aller viktigste utelatelsen er den om vår eksistens og våre besøk på Jorden og alle de gangene vi har vært i kontakt med dere. De som har øyne å se med finner ugjendrivelig bevis i arkeologien som går mange tusen år tilbake. Noe av det lar seg ikke benekte, og viser at skip ferdedes på himmelen lenge før dere selv begynte å ferdes i luften. Om det allerede hadde vært akseptert at vi stadig var på besøk på Jorden og hadde meningsfull kontakt med dere, hvor vi delte kunnskap med dere, så hadde det vært så mye enklere å gjennomføre Avsløringen. Det hadde mest sannsynlig ikke vært nødvendig i det hele tatt, for da hadde vår tilknytning til dere vært forstått og våre besøk ville allerede foregått i full åpenhet.

Men nå er det altså opp til våre allierte å legge et slikt press på myndighetene at de til slutt må gi etter for at sannheten blir kunngjort når det gjelder oss. Både regjeringene og de militære er fullt klar over at på en eller annen måte, vil vårt nærvær bli gjort kjent, om ikke annet så fordi vi er i konflikt med de som nekter å skape fred, men i stedet prøver å skape krig. Det kan begynne så snart media bestemmer seg for å tillate at sannheten trykkes og at grove løgner og falsk informasjon blir avvist. Det er en del ting på gang i den retning, men det skjer ikke raskt nok for oss, så vi vil legge et sterkt press på saken helt til gjennombruddet kommer. Vi, på samme måte som dere. har ventet tålmodig på at de mørke Sjelene skal flytte seg, slik at den Nye Tidsalder kan begynne. De vet allerede hva vi har gjort med deres underjordiske baser og at vi mener alvor når vi først setter i gang. Videre har de ikke lenger midlene til å stikke kjepper i hjulene for oss mer, ettersom Lyset er en formidabel kraft når det brukes til gode for alle.

Akkurat som dere, ønsker vi å se raske fremskritt og ikke stadige utsettelser, og vi har til hensikt å sikre at ting begynner å skje på et vis som alle vil legge merke til. Det er mye som er i gang og som åpner stadig nye muligheter for våre allierte og vi oppfordrer dem til å kaste seg ut i det og benytte dem. Vær sikker på at resultatene vil få dere til å sperre øynene opp og det kommer en tid da dere vet med absolutt sikkerhet at nedtellingen til Oppstigningen har startet. At dere har en dato for når denne syklusen skal avsluttes er strålende, for det betyr at dere har et målpunkt å se frem mot mens dere teller de gjenværende dagene. De menneskene som står i fronten for frihetsbevegelsene som presser på for å frigjøre dere fra det gamle paradigmets diktatorregimer, er de virkelige pionerene som setter scenen for enda større begivenheter. Alle endringer må begynne et sted og på et tidspunkt, og fra den spede begynnelse vil Lyset ta over for de mørke og levere det som er blitt dere lovet.

Hold dere fast, men vær ikke bekymret, for alt er som det skal være og dere vil se at med ett vil en hel serie begivenheter finne sted, som klart vil vise dere at deres forventninger vil bli innfridd. Vi beskytter dere og Moder Jord og har gjort det i tusener av år og skal fortsette med det. Det vil bli tydelig når vi først kan møte dere åpent og når vi kan gjøre det så vil det bli en endring av retning som dere vil glede dere over. Å vite at dere ikke lenger kan trues av de mørke Makthaverne vil avstedkomme et brus av glede og oppstemthet og en fantastisk tid med å gjennomføre de endelige planene for deres Oppstigning. Gjennom en tid nå, enten dere er klar over det eller ikke, har deres bevissthetsnivå økt og prosessen akselererer og vil fortsette med det helt til dere har oppnådd full bevissthet. Det er nok et utviklingsområde der vi vil hjelpe dere, så snart det er mulig.

Når dere tenker på hva som er planlagt for dere, så håper vi at det gleder dere i hjertet og at dere sprer denne gleden som det gir dere. Naturligvis er det de sjelene som har holdt øyne og ører lukket for Oppstigningen som vil bli mest forvirret og til og med skremt av forandringene, som de ikke er forberedt på. De fortjener like mye oppmerksomhet og hjelp som alle andre, slik at de også kan forlate dualiteten på Jorden med kunnskap om hva fremtiden vil bære i seg. Det de opplever nå vil hjelpe dem mye med tiden, for det vil være med dem i underbevisstheten inntil de kan ha nytte av det igjen. De vil så visst ikke måtte begynne fra det nederste trinn på stigen igjen. Som alle andre sjeler vil de utvikle seg, fordi det ikke er mulig å stå på stedet hvil, selv om utviklingen kanskje ikke er merkbar, så er alt i bevegelse, og det er den eneste konstant i Universet.

I fremtiden vil dere ha mye mer kunnskap og forståelse av Universets Lover, og med full bevissthet vil dere ikke ha noen som helst vanskelighet med å holde dere til dem. Summa summarum handler det om å leve fra et punkt av Uforbeholden Kjærlighet. Selv om det er en stor utfordring i deres nåværende situasjon, vil det bli lettere når dere stiger opp. Kjære Sjeler, forsøk å leve etter beste evne som om dere allerede var steget opp og dere vil snart innse hvor langt dere har kommet. Husk på at Alt Er Ett og det skulle hjelpe dere å komme gjennom vanskeligheter dere måtte møte. Vi understreker dette for dere, fordi dere har blitt oppfostret til å tenke på mennesker i små bokser med merkelapper på, mer enn å se dem som en virkelig Familie av Mennesker. Det forventes ikke at dere skal greie å gjøre det perfekt nå, det ville i sannhet være ekstremt vanskelig, inntil dere når et mye høyere bevissthetsnivå.

For de av dere som like å følge med på hva de ulike media rapporterer, har dere nok lagt merke til at det skjer en langsom utvikling hvor flere og flere media tar opp de samme tingene som de før ikke har nevnt. Det er et sikkert tegn på at tidslinjene begynner å konvergere, men dere vil se at noen er mer ekstreme enn andre. De som holder fast ved sin religiøse tro, har en tendens til å være på sin egen tidslinje, og de føler seg bundet av de apokalyptiske profetiene i deres gamle læresetninger. Mange av dem har ingen relevans lenger, ettersom de ble gitt i en tid da de syntes sannsynlige, men ting som har skjedd senere har endret hva som er sannsynlig. I dette året vil deres tro og læresetninger bli satt på harde prøver, men det er jo også klart at de, som alle andre, vil gå inn i en fremtid som de selv har skapt.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og gir dere min Kjærlighet og hjelp på veien.

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: Leif


We are looking for Norwegian translators to translate the wonderful channeled messages featured on our website. If you are motivated please send an email to info@galacticchannelings.comShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge