Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 26, 2011

SaLuSa, October 26, 2011Vi betrakter deres verden og ser hvilket fabelaktig sted det har vært, som en måte å gi dere en tumleplass hvor dere kunne spille alle deres spill. Dere har fått lov til å gjøre akkurat som dere har ønsket, men ikke desto mindre er dere selv ansvarlige for konsekvensene. Gjennom mange liv har dere skapt deres egen fremtid, men gjennom lang tid ble dere holdt nede i de lavere vibrasjonene. Når dere etter hvert ble viklet inn i dem, har dere erfart at det var temmelig vanskelig å frigjøre seg fra dem. Og likevel, selv om dere har falt ned i den mørkeste avgrunn, har dere likevel, på et eller annet vis, funnet Lys og løftet dere selv opp. Det har tatt lang tid, men i dag er det så mange av dere som er i ferd med å våkne. De læresetningene og trossetningene dere har blitt indoktrinert med kan ikke lenger holde dere tilbake, og store fremskritt har skjedd. Nå stiger deres bevissthetsnivå raskt og dere innser hvilken makt dere har til å forandre deres virkelighet.

Med deres fremtidsvisjoner sterkt knyttet til den kommende Oppstigningen, har dere beveget dere til et nytt nivå som bærer løfte om å gjøre dere fri fra fortidens lenker. Mange av dere er nå i stand til å legge fra dere frykten, som uten at dere skjønte det holdt dere fast i fortiden og den lange veien mot total kontroll under de mørke maktene. Således lever dere nå i en slags jo-jo-tilværelse hvor sansene deres stadig blir strukket den ene eller den annen vei, etter som Lyset eller mørket kjemper om deres oppmerksomhet. Siden Lyset har uendelig mye større kraft, er det aldri noen tvil om at det bare kan bli én vinner, og dere som er Lysarbeidere vet at det er sant. Dere er derfor langt forbi det punktet hvor det er sannsynlig at dere vil bli dratt ned i mørket igjen, og faktum er at deres Lys er del av en storslagen oppløftelse som foregår i denne tiden.

Det er troen på deres egen makt som er så viktig og når mange av dere kommer sammen i felles sak, øker kraften tifold. Det er derfor verdensomfattende demonstrasjoner, slik som de som begynte i Wall Street, er skjebnebestemt til å bli bare sterkere og sterkere. Politikerne bryr seg ikke om hva folket ønsker og at de har mot til å sette seg selv i fare for en sak, men de vil like fullt bli tvunget til å respondere. Den energien som har oppstått av folkebevegelsen for forandring kommer ikke til å forsvinne. Tvert imot blir det enda vanskeligere for politikerne å vri seg unna. Folk begynner nå å se på mange ulike sider av sine liv og ser for første gang hvor dårlig de er blitt behandlet. Dere er alle selvstendige og frie vesener som nå våkner opp til dette faktum, og nå ønsker dere å bli behandlet på korrekt måte og fullt ut i tråd med deres gudgitte rettigheter.

Kjære Sjeler, vi kan si at uansett om politikerne responderer på deres krav eller ikke, så kan vi gjøre det, fordi dere har skapt den situasjonen som tillater at vi kan gjøre det. Fordi alt som må rettes opp i verden er mye mer enn dere ville kunne klare selv, så har vi fått anledning til å gripe inn, siden dualiteten likevel har utspilt sin rolle. Det er selvfølgelig del av en plan som ble lagt tusenvis av år tilbake, og som nå begynner å manifestere seg. Så alt skrider frem akkurat som det skal, uten av de åpenbare forsinkelser og problemer kan endre på det. Mye har blitt gjort i de siste årene for å legge til rette for de omstendighetene som skal til for at den neste fasen i prosessen kan begynne. Vi er helt klare til å sette i verk en rekke handlinger som vil signalisere til dere alle at tiden er kommet for et kjempesprang inn i den Nye Tidsalder, som igjen vil lede til den Gyldne tidalder og deres Kosmiske Dåp.

Lev fra dag til dag som en som vet hva fremtiden vil bringe og la ikke noe av det som skjer omkring dere gi dere frykt. De fleste av dere skulle nå være på rett plass i denne ende-tiden og det er altså der hvor dere skal oppleve de avsluttende dagene i denne syklusen. De to siste månedene av dette året bærer løfte om å bli svært spennende og endelig vil dere få se bevis på alt ting er i bevegelse mot Oppstigningen. Det er, når alt kommer til alt, hele hensikten med det som skjer og ingen ting annet er viktigere. Det legges mer og mer vekt på at dere skal være forberedt til det som skal skje, og gjennom de gjenværende månedene vil fokus ligge på å sikre at enhver sjel forstår hva endetiden innebærer. Ingen vil være uten en viss forståelse av det valget som nå ligger foran dem. Vi ønsker å se at så mange sjeler som overhodet mulig får være med og bli løftet opp fra tredje dimensjon og inn i de høyere dimensjoner.

Alt det vi gjør for dere er basert på fullkomment uforbeholden kjærlighet og vi dømmer aldri noen. Vi ser deres Sanne Selv som strålende vakre Lysvesener og deres potensial til å finne veien tilbake til å igjen bli de guder dere egentlig er. Siden vi alle er Ett, hvordan ville dere ellers ventet at vi skulle være? Og det er en leksjon for dere å assimilere, og leve etter så godt dere overhodet kan. Når dere også kan klare det, vil dere også se at dere vil greie å se på alle sjeler som Brødre og Søstre, i Skaperens Lys, som er Bevisstheten som knytter alt sammen. Dere kan være det middelet som kan skape en fredelig balanse, når andre går seg vill og re-agerer sterkt på det som skjer rundt dem. Gi det litt tid og det vil gli over, for det vil ikke gå lang tid før det oppstår en generell forståelse av den oppløftende fasen som vil følge etter kaoset.

Hold øyne og ører åpne, for det er mye som kommer til å skje som burde få media på banen. Om det ikke skjer, vil Internett med sikkerhet plukke opp alt som er utenom det vanlige og ofte er det svært pålitelig. Imidlertid er det slik, at denne ”talefriheten” på Internett også gjør det mulig for dem som driver med desinformasjon å skape tvil. Heldigvis er forsøkene ofte så fjernt fra sannheten at de fleste av dere vil gjennomskue forsøkene på å villede dere.

Vi overvåker planeten deres svært nøye nå som hun begynner å “rumle”, nå som hennes renselsesprosess sakte, men sikkert går fremover. Som alltid vil vi forsøke å begrense hvordan det påvirker dere, men vi kan ikke stoppe prosessen, som må få gå sin gang. Vi vil imidlertid fortsette å ta del i arbeidet med å rense atmosfæren deres, hvilket vi har gjort i lang, lang tid. De oppgavene som vi har ansvar for vil først kunne komme i gang for alvor når vi er fri til å komme og gå, uten noen som helst forstyrrelser og innblanding fra de mørke kreftene.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og videreformidler til dere de varmeste velsignelser og kjærlighet fra medlemmene av den Galaktiske Føderasjon. Det vi ønsker er at dere skal kunne seile bekvemt gjennom de gjenværende deler av dualiteten, og vi vil være der og gi dere all mulig hjelp. Selvfølgelig vil ikke vi være de eneste, ettersom det er mange sjeler fra åndeverdenen som støtter dere nå. I tillegg til deres Angeliske Vesener som har eksepsjonelle evner når det er behov, og som allerede beskytter dere, som de har gjort siden deres fødsel her på Jorden.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge