Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - SaLuSa, October 24, 2011

SaLuSa, October 24, 2011Med den farten som ting utvikler seg betyr det at nesten daglig gjøres det fremskritt mot de forandringene som vil gjøre livet bedre for alle mennesker. Det vil ta tid å manifestere det, men hele fundamentet ligger nå solid på plass. Alle løsninger med unntak av Den Første Kontakt nærmer seg og det gir våre allierte mange muligheter til å presse på for en tidligst mulig løsning. Med det forventede kjempeløftet i bevissthet som vil følge av 11.11.11, er det duket for å utarbeide løsninger på de siste behov som må til for å få full suksess. Det kan ikke vente lenger nå og dere vil med sikkerhet merke når det setter i gang.

De mørke maktene er helt klart på vikende front, men er ikke villige til å forlate sine posisjoner på et verdig vis, og ville heller gå for en siste mulighet til å skape kaos. Den gleden vil de imidlertid ikke kunne få, for vi er allerede klar over deres planer. De har ikke lenger retten til den frie vilje som de tidligere har nydt. Det er med glede at vi nå kan forpurre alle deres planer og de vet at friheten snart vil bli tatt fra dem. Våre allierte, med vår hjelp, setter de mørke sjelene gradvis i en posisjon hvor de ikke lenger kan utføre sine udåder. De blir effektivt, og praktisk talt tatt ut av samfunnet deres, slik at dere kan fortsette uhindret med arbeidet for Lyset.

Vi legger merke til at flere mennesker en noen gang blir klar over Oppstigningen og gjør alvorlige forsøk på å sette seg inn i hva det vil bety for dem. Heldigvis er det så mange av dere som er tilstrekkelig opp-Lyste, så de trenger ikke gå langt for å finne svar. Det faktum at det finnes mer enn én tidsskala, gjør det mulig for dem å vurdere flere muligheter, og det vil utvide deres perspektiv og forståelse. Over litt tid vil hele bildet bli klart, for vi er også involvert i arbeidet med å sikre at dere alle har en klar idé om hva som ligger foran dere. Forandringer må skje, men alle med klar fokus på utvikling og fremskritt som setter dere på stø kurs på veien mot Oppstigningen, og videre derfra. Det er alt sammen en del av planen for deres utvikling og dypt inni dere vet dere at det er slik.

Den perioden dere er inne i nå er helt uvirkelig for noen av dere, fordi de at tanken på så vidtrekkende forandringer er mer enn de kan favne med tanken. Det spiller overhodet ingen rolle hva dere tror på, for resultatet vil bli det samme uansett og dere vil få lære mer om Den Store Skaperen og om Gudene. De har også vært skapere av alt dere ser i deres fysiske eksistens og da snakker vi om begynnelsen av deres reise i de lavere dimensjoner. Som dere kanskje begynner å forstå, så har det vært andre Vesener i nyere tid som også har fremstilt seg som guder. I deres historie er de kjent som Annunaki fra planeten Niburu og de står bak mye av den informasjon de har, og bruker, deres religiøse institusjoner. Dette er et annet område der vi vil klargjøre for dere, og ved å gjøre det skaper vi muligheten for at mennesker kan komme sammen, med én felles tro basert på sannheten.

Dere fatter ikke enda i hvilken grad dere har vært holdt i mørke og uvitenhet i mange tusen år. Deres virkelighet har blitt fabrikkert av Illuminati, som har fått dere til å tro at dere er så mye ”mindre” enn dere i virkeligheten er. Det er til deres fortjeneste at dere har våknet opp og søkt Lyset som derved stadig har vokst og bringer dere tilbake til deres sanne virkelighet. Som dere kan forestille dere så har dere et travelt år foran dere, hvor fordelene til de grader vil oppveie ethvert ubehag dere kan oppleve. I det minste har dere blitt advart om hva dere kan forvente, dersom dere tilfeldigvis finner ut at dere er i områder hvor fysiske forandringer vil skje.

Med alt som kommer til å skje, så ber vi dere huske på at den høyere mening er deres åndelige utvikling, og lær av deres erfaringer underveis. Tross alt følger dere fortsatt deres livsplan og det kan fortsatt være ting dere skal lære. Imidlertid, etter så mange sykluser i dualiteten, så ville det ikke være noen overraskelse om dere nesten har lært alt dere skulle. Spør dere selv om dere har evnen til og greier å leve i lyset til enhver tid og om dere kan se på en annen person og bare se det beste i dem. Og om dere behandler et hvert annet menneske som deres like og anerkjenner at Alt Levende er Ett. Dersom dere kan det, er det ingen grunn til å være redd og undres på om dere har løftet deres bevissthet, for da er det helt åpenbart at dere har det.

Å finne deres sanne jeg er svært tilfredsstillende og gjør det mulig for dere å leve midt i de lave vibrasjonene uten å bli påvirket av dem. Faktum er at deres tilstedeværelse i seg selv har den effekten at slik energier transmuteres. Dere og tusenvis av andre som dere, gir av seg selv i Lysets tjeneste på denne måten. Et vennlig ord eller ganske enkelt et smil kan løfte en annen person opp for lang tid. Dette er den kraften dere bærer i dere, ofte uten å fatte hvilket potensial dere har for å gjøre godt.

Den smertefulle finansielle situasjonen i Europa fortsetter å se alvorlig ut og de som har ansvar for å finne en løsning er ikke optimistiske med hensyn til at de kan finne noen løsning. Alt de kan greie er å utsette den uunngåelige kollapsen som raskt vil spre seg fra det ene landet til det andre og til andre deler av verden. Svaret ligger naturligvis i en total forandring som setter en stopper for misbruket av pengene deres og også sikrer deres verdi. Det ligger alt klart for å bli presentert så snart den riktige anledning byr seg, men ikke før. Så alt vi kan ønske oss er at dere holder fokus på løsningen, slik at dere ikke blir distrahert eller kommer i tvil av noen av de hendelsene som leder opp til dette.

Kjære Sjeler, det gleder oss etter all denne tiden at vi kan snakke om hvor nær forestående de er, forandringene som fullstendig vil forandre deres verden. De som har fulgt utviklingen gjennom noen år vil selvfølgelige være bedre forberedt på det som skal skje. Med Avsløringen vil følge den frihet vi ønsker oss til å begynne å arbeide sammen med dere og å få innpass i media slik at vi kan formidle sannheten om hvorfor vi er her. Til å begynne med må vi være vare på hvordan vi blir mottatt og være sikre på at flertallet takker ja til at vi hjelper dere. Selvfølgelig ville vi mye heller arbeide nært sammen med dere enn på avstand slik som nå. I alle tilfelle kan mye av det vi skal gjøre utføres direkte fra skipene våre og det er ikke avgjørende for oss å faktisk være på Jorden.

Jeg er SaLuSa fra Sirius og klar til å gjøre min innsats som medlem av den Galaktiske Føderasjon som star klar til å begynne sitt arbeid. Alt vi gjør vil vi gjøre av kjærlighet til dere, våre Brødre og Søstre.  

Tusen takk, SaLuSa!
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversettelse: LeifShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge