Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 26. august, 2016


Mike Quinsey - 26. august, 2016

Mike Quinsey

Det burde være åpenbart for dere at ting begynner å nærme seg fullførelse når det gjelder «Revalueringen». Det harde arbeider er allerede gjennomført og nå gjenstår å komme med de formelle kunngjøringene, hvilket vil bety begynnelsen på en ny æra for Menneskerasen. Et svært nylig forsøk på å gjøre dette ble forsinket av enda en sabotasjehandling fra de mørkes side, men det ble snart rettet opp og dere er påny klare til å sette i gang. De mørke får langsomt, men sikkert mindre spillerom, men de prøver fortsatt å forhindre at de ønskede resultatene skal bli til virkelighet. Uansett hva som skjer, så blir det imidlertid mindre og mindre mulig for dem å blande seg inn i prosessen og forsinke Oppstigningen. Til tider grenser handlingene deres til ren desperasjon når nettet snører seg rundt dem og de kjemper til det siste for å unnslippe å måtte stå til rette for det de har gjort. Det finnes imidlertid overhodet ingen mulighet for dem til å unnslippe sin skjebne og måtte stå til ansvar for sine talløse forbrytelser mot menneskeheten.

Generelt stiger bevissthetsnivået på planeten Jorden jevnt og trutt og det vil det fortsette med helt til full bevissthet er oppnådd. Hver eneste sjel blir påvirket når vibrasjonene øker i frekvens og det eneste spørsmålet er om de evner å fortsette å stige opp sammen med dem. En del sjeler vil finne det vanskelig og ubehagelig og motsette seg det, med påfølgende forvirring og fordi de ikke greier å forstå hva som skjer. Deres frigjøring fra denne tilstanden vil ikke komme før de blir flyttet vekk fra sin nåværende plass på Jorden, til et vibrasjonsnivå som de føler seg bekvemme med. Men alt vil utspille seg i samsvar med den enkeltes behov og hver sjel vil befinne seg eksakt der de har behov for være for å fortsette sin evolusjon.

Budskapet til alle er å holde fokus på reisen foran dere og ikke la dere vippe av pinnen eller la dere distrahere av hva som foregår omkring dere. Inntil Illuminatienes lakeier blir plassert der de ikke lenger kan stikke kjepper hjulene for fremskrittet som Lysets Styrker gjør, så vil det fortsatt finnes flust av desinformasjon. De som har fulgt med på utviklingen vil imidlertid være i stand til å avgjøre hva som er sant og hva ikke. Det store flertall av folket vil bli forvirret over det som skjer, men slike begivenheter som at den formelle proklameringen av den Nye Amerikanske Republikken blir gjort, vil gjøre det klarere for mange hvilken retning Menneskeheten går. Det er helt nødvendig at det gjøres forandringer som gir landene tilbake i folkets hender, og dette vil være svært velkommen når de får en mye større innflytelse på hvordan landet drives.

Ingen ting som finnes på Jorden kan forhindre forandringene å finne sted. Det er alt en del av Planen for Menneskehetens oppløftelse inn i de høyere dimensjoner. Dere kommer dit dersom dere har gjort dere fortjent til det og alle sjeler på alle utviklingstrinn har blitt gitt anledning til å utvikle seg tilstrekkelig til å nå frem til Oppstigningen. Det er helt klart at mange ikke er rede til å ta et slikt steg, men deres evolusjon vil likevel fortsette på en måte som passer med deres behov. I virkeligheten finnes det ikke noe slikt som tid, så hver eneste sjel kan følge sin egen vei uten å føle at de har mislykkes på noe vis. Alle vil bli gitt enhver hjelp og bli veiledet for å sørge for at de fortsetter på en måte som sikrer deres ultimate evolusjon.

I Menneskets tankeverden finnes det ingen begrensninger og dersom dere setter fast fokus på noe, så vil det med tiden manifestere. Imidlertid kan det i den inneværende perioden finnes «hindringer», som for eksempel karma, som kan forsinke det, men så snart karma er ryddet opp i, ligger veien åpen for at dere kan fortsette. Veilederne deres vil selvfølgelig vite hva som er best for dere, men når det kommer til den endelige beslutning, så er det dere selv som har siste ord i saken. Bruk til enhver tid intuisjonen deres for å vurdere hvor opplevelsene og erfaringene deres burde lede dere. Noen sjeler vil foretrekke å fortsette på en religiøs vei, og det vil være det rette for dem. Det vil vise seg å være en krevende vei som til tider vil kreve enorm tillit av dere. Uansett hvilken vei dere måtte velge å følge, så er det sant å si at alle til slutt vil finne veien hjem.

Alt det dere har blitt vant med kommer til å bli gjenstand for forandringer eller skiftet ut dersom de ikke har noen plass i den Nye Tidsalderen. Dere kan ikke ha unngått å legge merke til at nye oppfinnelser som venter på å bli introdusert, vil forandre verden totalt og det er bare de ustabile forholdene for øyeblikket som holder dem tilbake. De mørke Sjelene har overhodet ikke noe ønske om å gi fra seg makten og er så arrogante at de fortsatt tror de kan diktere massene. Det vil være dem til ingen nytte, for ikke bare makten vil bli tatt fra dem, men også deres rikdommer vil bli redusert temmelig dramatisk. Så det er bare et spørsmål om tid før de kan fjernes og plasseres på et sted hvor de ikke lenger kan blande seg inn i eller stikke kjepper i hjulene for deres evolusjon. Det som er helt sikkert er at store fremskritt vil bli gjort i mellomtiden og det vil ikke være lenge før det er mulig å introdusere dem.

De militære styrkene vil bli oppløst, men en politistyrke vil fortsatt være nødvendig og vil erstatte dem, men det er forventet at det vil bli svært lite problemer. Menneskeheten vil ta sin plass blant fredfulle nasjoner og kunne glede seg over den frihet til å reise som følger med dette. Selvsagt vil det ta tid å gjennomføre alle forandringene, men dere vil få mye hjelp. Fremtiden er gylden og det er en velfortjent belønning for deres seier over de mørke Sjelene. Ha imidlertid medfølelse med dem og vær villig til å tilgi, for de, akkurat som dere, har spilt sine avtalte roller for å hjelpe dere å utvikle dere videre. Dere har blitt testet til det ytterste i dualitetens flammer og har for det meste fullført behovet for opplevelser og erfaringer av denne typen.

Varig fred er noe dere lenge har lengtet etter og den vil gjøre det mulig for dere å leve deres liv i harmoni og kjærlighet sammen med alle andre. Dere vil også kunne gjøre dette uten frykt for at noen skal gripe inn og således kan dere nyte friheten til fulle. Spennende og gledelige tider ligger foran dere og når dere får møte deres Galaktiske brødre og søstre vil dere reetablere de bånd dere hadde før dere slapp dere ned i dualiteten for å oppleve separasjonen. Dere har vokst gjennom alle deres opplevelser og erfaringer i dualiteten og er derfor i stand til å hjelpe andre som står overfor tilsvarende perioder i sin evolusjon. Det er på sin plass å gratulere dere med en så vellykket fullførelse, for det har vært andre ganger hvor Menneskeheten ikke greide å løfte seg opp og har måttet starte nesten helt fra begynnelsen igjen.

Hektiske dager ligger foran dere, men dere kan være helt sikre på at ut av dem vil den freden komme, som dere alle så lenge har søkt. Det er kjent at mange av dere har blitt lei av den lange ventingen på det «lovete landet», men de siste stegene til suksess kan først tas når det er fullstendig trygt å gjøre det. I mellomtiden lærer dere mere om hva som ligger foran dere og det spiller ingen rolle om dere er inkarnert eller befinner dere i de høyere dimensjoner, for dere vil alle ta del i forandringene. Det er til god hjelp hvis dere visualiserer hva en Nye Tidsalderen betyr for dere, for på den måten vil dere trekke de nye energiene til dere. La det gamle fare, for det har uttjent sin hensikt og det vil uansett langsomt forsvinne og bli historie. Til og med deres kjente historie, slik den er skrevet ned, har blitt forandret på for å styrke det grepet Illuminati hadde over dere.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv og jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge