Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 19. august, 2016


Mike Quinsey - 19. august, 2016

Mike Quinsey

Dere som «har øret mot bakken» vil vite at «Revalueringen» er så nær, så nær og sammen med andre forandringer vil de snart signalisere at de er begynt. En gigantisk oppgave er nå snart fullført og vil gi dere ubestridelig bevis på at Illuminati har mistet sin makt til å diktere alt som skjer akkurat som de ønsker. De vil fortsatt eksistere og kunne være en plage inntil de blir arrestert og sperret inne, for det er det som til slutt vil skje. Som bevis på dette kan ting som lenge har ventet på det rette øyeblikket, nå iverksettes. De negative kreftene fryder seg over all den mediapublisitet aksjonene deres skaper, men det betyr på ingen måte at de har fått det som de ville. Lysets Styrker arbeider kontinuerlig i kulissene, men foretrekker å holde sine intensjoner så hemmelige som mulig. Sannheten er at de er de negative kreftene totalt overlegne på alle områder og er i stand til å sørge for at ting ikke kommer ut av kontroll. De tillater dem å utvikle seg som planlagt, men blander seg ikke inn i karma eller diktater fra høyere nivåer av Lysets Styrker. Vær helt trygge på at uansett hva som skjer, så er alt det som skjer omkring dere under full kontroll for å sikre at endetiden spiller seg ut som planlagt.

For dem som ikke kjenner til det store bildet fortoner det seg som at alt er det rene kaos, men like fullt er alt under full kontroll av dem som sørger for at Planen for Menneskeheten følges. Dere må huske at dere alle meldte dere frivillig til å oppleve og erfare separasjon og påtok dere utfordringen med å finne veien tilbake til Lyset. Både individuelt og som Menneskerasen har dere fått veiledning helt siden syklusen begynte og selv når dere stiger opp vil det alltid være Høyere Vesener som veileder dere gjennom opplevelsene deres. På denne måten blir dere stadig sterkere og kan stå klippefast når dere blir konfrontert med de mørke Sjelene. Så lenge dere er viljesterke er det ingen grunn til at dere ikke skulle kunne greie å beholde roen, uansett hva som skjer omkring dere. Alt det dere lærer blir husket og tatt med videre fra det ene livet til det neste.

Etter hvert som høyere energier blir «ankret» på Jorden, så blir også virkningene av negative energier stadig mindre, helt til de ikke lenger kan eksistere i slike høye vibrasjoner. Når den tiden kommer, vil Oppstigningen ha skjedd og fullkommen fred og kjærlighet senker seg over Jorden. Selv på den måten dere tolker det som skjer, vil svært lite tid ha gått før dette vil skje. Så fremtiden venter med åpne armer og vil bringe dere frigjøring fra de mørke Sjelenes innflytelse og handlinger. De vil måtte stå til rette for det de har gjort og oppleve konsekvensene av det, enten her på Jorden, eller så vil de bli flyttet til et annet sted. Vær helt trygge på at ingen kan unnslippe å stå til rette eller slippe unna med handlinger de har gjort med skjulte motiver og baktanker. Jeg gjentar nok en gang at ingen sjel blir straffet, men det kan tenkes at de trenger å gjøre seg flere erfaringer før de klarer å overvinne sine svakheter. Disse blir omhyggelig planlagt slik at den involverte sjelen kan lære av dem og raskt nå det punktet hvor leksjonen er lært.

Mange av dere er klar over at etter hvert som tiden har gått har det inkarnert stadig nye sjeler som er tilstrekkelig høyt utviklet at de kan hjelpe dere å gjøre den Nye Tidsalderen til virkelighet. Det eneste som trengs er trygge situasjoner, fri for innblanding fra de mørke, før de kan tilby sine kunnskaper og være sikre på at innblanding fra de som helst ville holde dere tilbake ikke vil tillates. Sannheten vil i midlertid komme ut og mange av dere vil bli sjokkert over hvordan dere rett og slett har vært fanger på deres egen planet i tusener av år. Dere har mye å ta igjen og dette vil gi dere fremskritt dere for lengst skulle ha kunnet nyte godt av, deriblant en mye høyere livskvalitet. Dere vil glede dere over å ha så mye tid dere ønsker til å gjøre det dere har lyst til og ikke lenger være neddynget i tidkrevende arbeidsoppgaver. Etter hvert som tiden går vil en av de herligste forandringene være når dere har alt dere trenger uten å ha behov for penger.

Når dere vet hvor enormt store fordeler forandringene vil gi dere, er det å håpe at dere vil komme dere greit gjennom den tiden som kommer når dere bare holder fokus på de lovte forandringene. Naturligvis kan ikke et slikt omfang av forandringer gjennomføres uten at oppstår en del forstyrrelser og vanskeligheter i deres daglige liv, men de Galaktiske Styrkene vil legge skulderen til i den kommende tiden for å sikre at alt fullføres på et minimum av tid. Lysbyene nærmer seg stadig mer manifestasjon for hver dag som går og dette i seg selv vil være en begivenhet som forandrer verden totalt. Det sies at etter at de første av dem har materialisert vil det komme stadig flere inntil de danner et nettverk gjennom alle land på Jorden. Dette er likevel bare en av de mange spennende forandringer som ivrig ventes på. Sakte, men sikkert har dere blitt gitt innsyn i fremtiden og den er raskt på vei mot dere.

Det er ingen ting dere ikke kan greie eller oppnå og det er bare deres egne tanker som begrenser dere. Dere kan derfor sette deres mål så høyt dere vil, og forutsatt at dere holder dere på veien mot suksess, så vil dere til slutt lykkes. Deres vei leder tilbake til Gudskilden hvor dere kom fra, men på det nåværende tidspunkt er dette langt utenfor rekkevidde for dere. Dere har mange, mange opplevelser foran dere og så snart dere har nådd det nivået at dere blir et Galaktisk Vesen, er det dere selv som bestemmer hvilken vei dere vil gå videre. På alle trinn vil dere møte andre som er på samme vei og dere vil gå videre sammen og dele opplevelser og erfaringer.

For øyeblikket, på deres lave posisjon, har dere vært gjennom en serie med liv som har vært nøye designet for å øke deres bevissthetsnivå. På hvert trinn har livsplanen deres vært nøye organisert for å sikre at dere møter de anledningene dere trenger for å løfte dere opp. Om dere av en eller annen grunn skulle mislykkes i å overvinne utfordringen, så vil den komme igjen og igjen helt til dere lykkes, slik at dere kan gå videre i deres utvikling. Ingen ting står stille særlig lenge og dere vil alltid være på jakt etter muligheter til å utvikle dere enda høyere.

Forutsatt at dere forblir i dette Universet, vil dere anta en menneskekropp, men til slutt vil dere nå et slikt nivå at dere ikke trenger noen kropp som sådan, og bli et Lys-Vesen. Om nødvendig vil dere kunne slippe dere selv ned igjen til et nivå hvor dere kan «tenke» dere inn i kroppslig form igjen. Derfra vil dere på grunn tankens kraft bli så sterke at dere må være våkne og på vakt slik at ikke tilfeldige tanker manifesterer.

På det nåværende nivået ville det være altfor mye å kreve at dere skal forstå utviklingens vei fullt ut, men når dere blir Galaktiske Vesener med full bevissthet, vil dere ha fullkommen innsikt i dette. Da vil dere har mestret tilstrekkelig kunnskap til at dere kan være deres egen veileder og velge eksakt hvilken vei dere vil gå. Imidlertid vil det alltid finnes Høyere Vesener som følger deres evolusjonsvei og er klare til å hjelpe dere om dere skulle ønske det. Faktum er at jo høyere dere løfter dere, jo mer vil dere bli ett med andre sjeler som deler det samme vibrasjonsnivå. Livet vil være fullkomment vidunderlig og fullt av muligheter til å oppleve og erfare eksakt som dere selv ønsker. Dere vil ikke være begrenset til dette Universet, men dere har ubegrensete muligheter til å oppfylle alle deres ønsker. Men like fullt, gjennom alle slike opplevelser, kan dere fortsatt «ringe til» deres medreisende, for kontakten vil aldri bli permanent tapt. Det kan selvfølgelig være tider hvor de er bundet opp på annet vis, men de vil være klar over at dere har forsøkt å få kontakt med dem.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge