Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 9. september, 2016


Mike Quinsey - 9. september, 2016

Mike Quinsey

Tiden går uopphørlig, men det gjøres store fremskritt med hensyn til iverksettelsen av de forandringene dere har ventet så lenge på. Fra deres perspektiv kan det oppleves som om det skjer den ene forsinkelsen etter den andre, men faktum er at de er nødvendige steg for å sikre at når det første skrittet først blir tatt, så er det ingen ting som kan hindre det ønskede resultatet. Dere kan være forsikret om at det foregår mye i kulissene og at «sett i gang» signalet vil bli gitt når alt det nødvendige er på plass. Det er Høyere makter enn dem på Jorden som har overoppsynet med alt det som skjer, så dere kan være fullkomment trygge på at det endelige målet er full seier for Lyset. Det er derfor svært viktig at dere til enhver tid holder fokus på de ønskede forandringene som snart vil begynne. Planleggingen for denne tiden har pågått i lang, lang tid og ingen ting vil bli tillatt å forsinke det endelige resultatet mer. Lysarbeidere fortjener ros for sin usvikelige støtte og positive tro på fremtiden.

Etter hvert som vibrasjonene øker, så gjør også den oppløftelse de avstedkommer for dem som evner å respondere. Resultatet av dette er at det etter hvert blir lettere å sette ytterligere fart i de forandringene som er klare til å implementeres. De vil til slutt forandre deres syn på livet og gi dere mye mer individuell tid til å følge deres egen livsplan. Sannheten vil være deres styrke og etter hvert som tiden går, vil dere lære deres sanne historie og vite med sikkerhet i hvilken retning dere er på vei. Mye tid er mistet på å forfølge falske mål, men like vil de erfaringene dette har gitt dere styrke deres besluttsomhet om å holde dere på rett vei. Mange lurer på hvordan de nær forestående forandringene skal kunne iverksettes uten at de skaper full forvirring. Svaret er at planleggingen for denne tiden har vært særdeles omhyggelig og blitt endret og tilpasset når nye omstendigheter har dukket opp. Det er et enormt antall avanserte Vesener som står bak og bidrar til planens gjennomførelse og som vil tre åpent frem for dere når omstendighetene tillater det. De har fulgt utviklingen deres gjennom tusener av år og står nå klare til å hjelpe dere over de siste hindringene. Seieren er deres og vil ikke bli fornektet dere.

Hadde det ikke vært for de Galaktiske Vesenenes nærvær, ville dere nå ha levd under svært restriktive forhold, som i et fengsel, og totalt under de mørkes Sjelenes kontroll. Imidlertid var det aldri meningen at de skulle bli tillatt å utøve en slik kontroll over dere, for fremtiden deres var allerede planlagt å ende med full suksess og muligheten til å stige opp. Dette er normalt på slutten av hver syklus, forutsatt at Lyset har nådd det nødvendige nivå. Dette betyr at Oppstigningen er sikret for dem som virkelig ønsker å stige opp og har vært i stand til å løfte seg over de utfordringene som har blitt lagt foran dem. Dette innebærer å uttrykke dere selv med Universell Kjærlighet og på denne måten ta inn over dere at dere Alle Er Ett. Det er ikke enkelt å akseptere alle andre når dere er midt oppi dualitetens kontraster, fordi den fokuserer på separasjon og vektlegger ulikheter mellom mennesker. Mesteparten av tiden betrakter folk seg som forskjellig fra hverandre, og dette gjør det vanskelig å komme sammen i sann kjærlighet og forståelse.

Lysarbeidere hjelper andre gjennom sitt eksempel og med dette menes alle sjeler som anerkjenner at Alle Er Ett. Ved å behandle andre som deres likeverdige viser dere medfølelse og forståelse og dette vil hjelpe til å løfte opp dem omkring dere. Selv den miste handling som er gjort av kjærlighet påvirker andre og de vil følge eksemplet. Det er ikke nødvendigvis slik at dere må tilhøre en praktiserende gruppe for å vise deres kjærlighet til andre vesener, og det er ikke forbeholdt noen gruppe heller. Gud er Kjærlighet og Alt Som Er. Det er deres naturlige legning å være et kjærlighetsfullt Vesen, men erfaringene deres i dualiteten har lært dere at alle er ikke likeverdige og at noen er det best å holde seg unna og se ned på. Etter hvert som dere vokser åndelig gjennom deres erfaringer, vil dere imidlertid begynne å forstå sannheten og bli i stand til å akseptere alle sjeler uansett hvordan de måtte se ut eller hva de tror på.

Midt iblant dere finnes barn som er kommet for å vise dere veien ut av den forvirringen som utdannelses-systemet deres har skapt. Det gir ikke rom til disse barnas stil eller utvikling og hindrer således dem som ellers kunne hjelpe til å vise veien til full forståelse av deres sanne selv. På et eller annet tidspunkt må sannheten komme frem slik at man kan kaste all upresis informasjon på historiens søppeldynge. Reell vekst vil ikke finne sted så lenge dere hele tiden prøver å utvikle dere basert på informasjon som i bunn og grunn har hatt til hensikt å holde dere tilbake. Sannheten vil med tiden være det eneste som står igjen etter hvert som all usann informasjon blir forkastet, og tiden nærmer seg for at til og med deres historie må skrives om, slik at den gjenspeiler sannheten om deres lange reise gjennom dualiteten. Gjennom hele denne syklusen har dere strevd for å finne deres sanne Selv og det er nødvendig at dere forstår hvordan det ble til. Dere vil da bli i stand til å utvikle dere atskillig raskere og sannheten vil bli etablert en gang for alle.

Krig og alle andre ting som er assosiert med den, vil ikke kunne bli med inn i den Nye Tidsalderen, og på den måten blir det mulig å etablere permanent fred. Dere nærmer dere allerede et slikt punkt og dere vil finne en generell bevegelse i retning av å etablere et nytt samfunn. Et samfunn fritt for fordommer og opplæring i usannheter, og som er tuftet på Kjærlighet og Lys. Den logiske følgen av dette er at de Vesenene som nekter å gi opp sine gamle måter å gjøre tingene på, vil fortsette som tidligere, men bli flyttet til en annen lokalitet hvor de kan fortsette sine erfaringer. Med tiden vil også de bli gitt en ny anledning til å endre sin atferd og vende tilbake til Lyset.

Det er naturlig at folk er bekymret om hva som vil skje med andre familiemedlemmer og venner, men så lenge man er klar over at alle sjeler blir gitt like store muligheter til å utvikle seg, og hjelp til å holde seg på sin egen Vei mot Lyset, så finnes det ingen grunn til å bekymre seg. I den tiden vi er inne i nå, er det aller viktigste at hver og en fokuserer på sine egne behov. Intuitivt vil dere vite at dere har kommet lengre i deres utvikling når dere finner det lettere å holde seg i Lyset og beholde roen når andre blir urolige eller redde. I slike situasjoner kan deres nærvær påvirke andre til også å forholde seg rolig, og dersom dere er en gruppe likesinnede mennesker, vil denne evnen øke enormt.

Faktum er at evnene og kraften deres øker hele tiden og vil bli mer og mer merkbare når det gjelder deres tanker. For eksempel vil det etter hvert bli helt åpenbart når det gjelder selv-healing eller sågar fjernhealing. Husk på at når dere sender ut tanker med intensjon om å skape healing, så vil de alltid nå frem til målet, men noen sjeler setter opp en sperring mot dem. Generelt sett er Uforbeholden Kjærlighet kraften bak healing og uten denne blir effekten minimalisert.

Det er mye som skjer på Jorden i disse dager som vil føre til de kunngjøringene dere så lenge har ventet på. Når det gjelder «re-valueringen» befinner alt seg på et trinn hvor en endelig sjekk kan gjøres for å sikre at all nødvendig dokumentasjon er på plass. Så man ser ikke for seg at dere skal behøve å vente mye lenger. Dere kan være forsikret om at så snart forandringene er i gang, så er det intet som kan forhindre det endelige resultatet. Scenen er rigget, alt ligger klart, og de som skal delta aktivt er klare til å sette i gang på kort varsel.

Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse. Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge