Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 26. februar, 2016


Mike Quinsey - 26. februar, 2016

Mike Quinsey

Ting er fortsatt i rask utvikling og sannsynligheten for at noe kan bli forpurret blir stadig mindre ettersom de mørke Sjelenes makt svinner raskt hen. Mye avhenger av deres muligheter til å finne pengemidler til sine aktiviteter og disse blir stadig vanskeligere å gjennomføre fordi de mangler penger. De høyere makter vil fortsette å legge begrensninger på aktivitetene deres, slik de allerede har gjort i mange år. Nå er imidlertid de mørkes handlefrihet langt mer begrenset og de strever enormt for å kunne holde prosjektene sine gående. I mange tilfeller har de prøvd å finne en vei utenom de begrensningene som er lagt for dem. Dette har imidlertid slått helt feil og de er ikke lenger i stand til å fortsette sin plan om å skape en tredje verdenskrig, og det har blitt gjort klinkende klart for dem at de under ingen omstendigheter vil få lov til å starte en verdenskrig.

Samtidig er også arbeidet med å legge til rette for “Avsløringen” kommet mye lenger og ingen ting vil få hindre den å bli kunngjort. Andre ting som også er planlagt for å gjøre sannheten kjent for alle, går også raskt fremover. På mange fronter finner nå mennesker motet til å stå frem og fortelle det de vet og de vil bli beskyttet. Løgnene blir ikke lenger akseptert og dekkoperasjoner og hemmelighold blir stadig avslørt. Tiden for å slippe sannheten løs er nå kommet og når historien har blitt skrevet om, vil dette bli husket som Avsløringenes Tid. Sannheten er så uendelig forskjellig fra det dere har blitt forledet til å tro. Faktum er at mange vil finne det bortimot umulig å tro at dere har blitt villedet så lenge.

Det fredfulle livet dere har lengtet etter vil snart være innenfor rekkevidde og forandringene vil etterhvert skje over hele verden. Alt det som har hindret dere i å kunne nyte Jordens rike gaver som med rette er deres, vil bli overvunnet og ingen av de gamle måtene å gjøre ting på vil få lov til å fortsette. Alle deres behov vil bli dekket slik at dere til slutt kan nyte livet til fulle. Den “vonde drømmen” som dere akkurat er i ferd med å våkne fra, vil ende og dere vil få massevis av hjelp slik at de nødvendige forandringene blir manifestert. De vil selvfølgelig kreve innsats fra dere også, i tillegg til hjelpen fra deres ekstraterrestrielle venner som har ledsaget dere under hele reisen på Jorden. Selv i deres levetid har det vært en hel rekke tilfeller hvor de har forhindret alvorlige katastrofer.

En tid nærmer seg hvor dere vil ha et nært forhold til Vesener som har levd inni Jorden. De ser at dere har kommet tilstrekkelig langt i deres utvikling til at de kan tilkjennegi seg for dere. Det vil også være andre, som ikke kommer fra Jorden, som vil hjelpe dere med overgangen til å bli Galaktiske Vesener, selv om dette fortsatt er et godt stykke unna. En vidunderlig fremtid venter dere, som vil mer enn kompensere for alle de livene dere har hatt i de lavere vibrasjonene. Dere har lært mye gjennom lang, lang tid og dette vil bli til enorm nytte for dere i deres fremtidige opplevelser. Som dere nå etterhvert begynner å forstå, er livet en lang rekke av opplevelser og erfaringer som har forberedt dere til større ting.

Ta livets leksjoner på alvor, for de har mye å lære dere som vil gjøre det mulig for dere å løfte dere opp slik at dere ikke lenger trenger å tilbringe flere liv på Jorden. Ingen er bedre eller dårligere enn andre ettersom det kun er et spørsmål om hvor langt de er kommet på evolusjonens stige. Hjelp deres medreisende når dere kan, for et vennlig ord eller en hjelpende hånd kan være enormt oppløftende. Karma er hverken godt eller dårlig, i den forstand at det simpelthen legger foran dere læringsmuligheter for ting dere trenger å lære hvis dere skal fortsette å utvikle dere. Uansett hvilke opplevelser dere gjennomgår, så kan dere være sikre på at de er nødvendige, selv om dere har gått frivillig inn i noen av dem ut fra et ønske om å hjelpe en annen sjel å utvikle seg. Så forsøk å gjøre deres beste under alle omstendigheter, vel vitende om at det vil være til stor gunst for dere selv å hjelpe andre.

De mørke Sjelene har oppfordret dere til å betrakte andre som separate fra dere selv, mens sannheten er at dere alle er Ett. Så se forbi det ytre ettersom dere alle har kommet fra den samme Kilden Til Alt Som Er. Husk også på at enhver sjel har levd mange liv og gjort sine erfaringer i alle raser. Ettersom dette er slutten på en Sol-syklus, er dette en tid hvor mange sjeler vil stige opp fordi de har løftet seg opp og ut av de lavere vibrasjonene. De som ikke har nådd opp til et høyt vibrasjonsnivå vil fortsette som før, i en ny syklus som byr på nye muligheter til å utvikle seg videre. Det er ingen som blir overlatt til seg selv uten hjelp og den blir gitt med glede når den blir bedt om, selv om hjelpen ikke alltid kommer i den formen dere forventer. I de lavere vibrasjonene kan dere oppleve stor lykke, men også stor sorg, ettersom begge vil fremme deres evolusjon.

Endetiden er på vei gjennom dramatiske forandringer som allerede er langt kommet. Moder Jord er naturligvis involvert og har allerede begynt å iverksette nødvendige forandringer. Hun har tillatt at “kroppen” hennes har blitt brukt på mange negative måter for at det skulle hjelpe dere i deres evolusjon. Nå har hun imidlertid besluttet at det er tid for å konsentrere seg om sine egne behov og renselsen av Jorden har begynt. Forandringene vil gjøre at mange mennesker vil flytte til tryggere områder og adekvate advarsler vil bli gitt. Til slutt vil Jorden være forvandlet. På høyere nivåer vil den bli brakt tilbake til en tid hvor den ble omtalt som “Edens Hage”. Det vil være til enorm fryd og glede å være del av en slik forandring og påny kunne leve i harmoni og fred.

For mange sjeler på Jorden synes situasjonen å være håpløs ettersom de mørke fortsatt synes å ha makten og være altfor mektige til å kunne fjernes. Imidlertid er dette slett ikke slik sakens sanne tilstand er og som det ofte har blitt påpekt, så foregår det utrolig mye godt arbeid i kulissene. Faktum er at dette har pågått gjennom lang tid og å lykkes med å komme så langt som dere nå er kommet, har krevd uendelig tålmodighet og nitid arbeid. De mørke Sjelene har hevet seg selv over alle andre i den tro at de er verdens herskere. Nå innser de at Lyset jevnt og trutt har vokst seg sterkere på Jorden. Dette har tiltrukket seg hjelp fra høyere makter og nå er rollene byttet om og Lyset er nå den dominerende kraften. Det finnes ikke lenger noen som helst muligheter for de mørke Sjelene til å nå sine mål selv om de vil kjempe til det siste.

Så fortsett med deres daglige dont i fullkommen tillit til at om ikke lenge vil de lovete forandringene manifestere. Noen er svært nær forestående i disse dager og dere kan finne enkelte hint om det i nyhetene. Sannheten har vært holdt skjult så lenge, men det vil ikke fortsette stort lenger ettersom den er nødt til å komme ut snart, slik at den kan lede folks energier i riktig retning. Problemet har vært at de mørke Sjelene nesten totalt har hatt kontrollen over massemediene og ikke har tillat at de sanne nyhetene har blitt presentert for dere. Den situasjonen vil snart endre seg og da vil de sanne nyhetene opplyse dere, og når det gjelder hva de mørke Sjelene har bedrevet, så vil det sjokkere mange som har liten eller ingen kunnskap om aktivitetene deres. Det er ikke nødvendig å frykte dem lenger ettersom de er så nøye overvåket at ingen ting de planlegger kan skje i hemmelighet lenger. De har selv gått i den fellen de hadde planlagt at Menneskerasen skulle ende opp i og kan ikke unnslippe å bli stilt til rette for de forbrytelser de har begått.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge