Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 19. februar, 2016


Mike Quinsey - 19. februar, 2016

Mike Quinsey

Tiden fortsetter å gå raskere og raskere og bevissthetsnivåene deres øker hele tiden. Dere vil nå et punkt hvor dere ikke lenger er i stand til å forbli i de lavere vibrasjonene og da vil dere stige opp. Dette er det forandringens punkt som dere har siktet mot helt siden dere slapp dere ned i de lavere vibrasjonene. Denne muligheten ligger åpen for enhver sjel som har fokusert på Oppstigningen og gjort en innsats for å forberede seg til en slik anledning. Dersom dere har vært oppmerksom på dette og høynet vibrasjonene deres, så er det ingen grunn til at dere ikke skulle lykkes. Disse mulighetene vil alltid være åpne for enhver sjel som har forberedt seg til en slik oppløftelse og Veilederne deres vil hjelpe dem å lykkes.

Ting på Jorden er i en tilstand av mektig forandring og en del store beslutninger er tatt og detaljer om disse vil snart finne veien inn i det offentlige rom. Selv om det har vært lite publisitet omkring det, så har Staten Amerika nå blitt til virkelighet og er nå på vei gjennom hele den juridiske prosessen for å bli fullt godkjent. Parallelt med endringene i verdens valutasystem, som også er langt kommet, så er det mange land som nå søker seg bort fra den amerikanske dollaren som sin ledende referansevaluta. Det er også slik at i den kommende revalueringen av verdens valutaer, så vil ingen komme ut av det som tapende part ettersom det foreligger protokoller som sikrer at alle folk får det de trenger. Det har vært planlagt gjennom meget lang tid å distribuere de fonds som har vokst kontinuerlig under St. Germains beskyttelse. Dere kan være helt sikre på at til slutt vil alle bli tatt vare på og få sin levestandard høynet enormt.

Forandringene som vil sørge for en vellykket fullførelse av denne syklusen har vært planlagt i lang, lang tid og mektige Lys-Vesener har sikret at ingen har fått anledning til å blande seg inn i det. Fri vilje er fortsatt fullt gjeldende for hvert enkelt menneske, men for Menneskeheten som helhet er skjebnen allerede bestemt av mektige vesener som har veiledet dere gjennom tusener av år. Som historien har vist, skjer det alltid store forandringer på slutten av en syklus, men om de er til deres beste eller ei avhenger av hvor mye dere har greid å høyne vibrasjonene deres. Det var forventet at dere skulle greie å utvikle dere tilstrekkelig til å stige opp og ingen kan forhindre at dette blir resultatet.

Mens forandringene foregår kan det forekomme en del ubekvemmeligheter fordi de vil bli gjennomført så raskt og er av gigantisk omfang. Vær derfor tålmodige når ting setter i gang og vit at det endelige resultatet vil være til alles tilfredshet. Det vil ikke være mye misnøye ettersom dere vil ta igjen den tiden dere har mistet og vinne mye mer enn dere noen gang kunne ha tapt. I stedet for å bruke livet til å arbeide dag inn og dag ut, vil dere ha så mye mere tid til å gjøre det dere har mest lyst til. Dere vil ikke lenger bruke praktisk talt mesteparten av livet til å tjene til livets opphold, men vil ha rikelig med tid til å forfølge deres interesser.

De mørke Sjelene er fullt klar over at deres makt nå blir stadig mere alvorlig vingeklippet og uansett hva de prøver seg på, så vil de aldri bli tillatt å vinne den tilbake. De er også vel kjent med løftene til de av Lyset som nå er på fremmarsj i raskt tempo. Lys-Vesener har nå kontrollen over fremtiden til Jorden og dens folk. Ingen ting vil få lov til å forkludre de fremskrittene som nå blir gjort og eventuelle forsinkelser vil ikke få noen konsekvenser. Kjære folk på Jorden, tiden har kommet for dere til å gjøre et kvantesprang forover og således ta igjen den tiden dere måtte ha mistet da dere ble holdt nede. Forandringer vil snart manifestere og da vil dere forstå hvilke undere fremtiden har i vente for dere. Det vil bli fryd og glede når dere blir frigjort fra de mørke Sjelenes innflytelse. Fortsett å være positive og vit at alt går som det skal og de fordelaktige forandringene begynner å finne sted.

Mange sjeler er ivrige etter å gi av seg selv i en så viktig tid, men vent til deres tid kommer og vit at det om kort tid vil være plenty muligheter til å tjene Lyset. Mange har allerede gitt seg hen til Lysets sak og tjener den på ulike måter som gjør det mulig for den å manifestere. Benytt simpelthen enhver anledning til å hjelpe andre på sin vei og la sannheten bli kjent for dem dere mener er klar for den. Folk begynner å våkne opp til forandringene, selv om de kanskje ikke forstår den større hensikten bak dem. Dette er å forvente ettersom vibrasjonene fortsetter å øke og mange nå finner at bevisstheten deres er i ferd med å utvide seg. Dette kan føre til forvirring og det er her Lysarbeidere kan hjelpe til å klargjøre situasjonen for dem. Det vil ta litt tid før pressemediene slipper ut av de mørke Sjelenes kontroll, så inntil det skjer, vil Internett være deres beste kilde til sannheten. Vær imidlertid oppmerksom på at de mørke Sjelene også bruker Internett, men om dere lytter til intuisjonen, så skulle dere være i stand til å avgjøre hvilke nettsteder som er pålitelige og hvis budskap blir gitt i sannhet.

Vit at dere lever i et hologram og at dette ikke representerer den sanne virkeligheten der dere en gang kom fra. Det er dere selv som har skapt det og dette har gitt dere anledning til å skape et livsmiljø etter eget valg. Et miljø hvor dere kan oppleve en tredje dimensjons virkelighet hvor dere kan oppnå akselerert evolusjon. Det er mange aspekter som er til å glede seg over, men de sjelene som er av lavere vibrasjoner sørger for at dere også erfarer negativitet og bringer dere nød og sorg. Det er en blanding av begge disse som stiller dere overfor forandringer og utfordringer hele tiden. Imidlertid har de av dere som er av Lyset kommet gjennom det hele med bravur og har oppnådd en betydelig utvikling som resultat av dette. Aldri mer vil dere behøve å stå overfor slike blandete opplevelser.

Det som for øyeblikket skjer på Jorden er helt normalt på slutten av en syklus, men ikke alle sykluser slutter på samme måte. Dere har lykkes med å lære det som 3dje dimensjons eksistensen har å by dere, mens andre sivilisasjoner før dere ikke har greid dette. Det fortjener gratulasjoner for at dere har oppnådd så mye mer enn dere selv ennå forstår. Reisen har vært lang og krevende, men dere har kommet dere gjennom materialismens mektige ild og kommet seirende ut av det. Alt dere har opplevd og erfart har tjent dere vel og vil sikre at dere er vel rustet til å takle de utfordringer fremtiden måtte gi dere.

For mange sjeler har kaos vært en konstant ledsager gjennom livene deres, og alt dette har vært for at de skulle kunne få erfaringer og læring de hadde behov for. Dere kan være trygge på at dere aldri vil måtte gå gjennom dem igjen. Dere undrer dere kanskje over at dere frivillig gikk inn i dem, men før dere kom til Jorden ble dere gjort fullt oppmerksom på deres kommende opplevelsers natur. Dere forsto at dere aldri ville reise gjennom de lavere vibrasjoner uten å få hjelp, selv om dere i øyeblikket ikke var klar over det. I hvert eneste av livene deres har dere fått hjelp til å følge livsplanen deres som dere hadde gjort avtale om før dere inkarnerte. Disse erfaringene er så viktig for dere at dersom dere ikke gikk gjennom dem, ville dere måtte møte dem i et annet liv. Det kan synes som om mange ting skjer tilfeldig, men dere kan være sikre på at alle opplevelser som er av viktighet for dere, er planlagt og nødvendig for deres evolusjon.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge