Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Norsk > Mike Quinsey - 4.mars, 2016


Mike Quinsey - 4.mars, 2016

Mike Quinsey

De menneskene som arbeider for å hjelpe Oppstigningen så mye nærmere, er svært aktive, men de står for øyeblikket fortsatt overfor de mørke Sjelenes aktiviteter som nå dreier seg om å skape forsinkelser. Deres frenetiske forsøk på å forsinke det uunngåelige er helt nytteløst og vil ikke kunne forsinke at avsløringen vil komme innen rimelig tid. Det har blitt gitt bud fra høyere makter om at de påkrevde handlinger må utføres for å sikre at gjennomføringen skjer som planlagt. De som arbeider for Lyset er beskyttet og får god hjelp til å utføre sine oppgaver. De Blå Avianerne fortsetter å ha overoppsyn med alt som foregår, men vil ikke blande seg opp i vår frie vilje om vi skulle velge å følge en annen vei til Lyset. Det ligger imidlertid en plan på plass som vil lede oss stadig videre mot en vellykket Oppstigning. Den kan ikke tillates å mislykkes og det er forventet at Lysets tilhengere vil lykkes. Det er en rekke mektige innflytelser i virksomhet og det er ventet at de vil overvinne enhver hindring som måtte bli lagt i veien for Lyset. Vær derfor tillitsfulle og la ikke tvil få snike seg inn i deres sinn.

De mørke Sjelene er frustrert over at de ikke lenger kan diktere hva som skal skje og prøver trassig å overvinne Lysets Styrkers makt som hindrer dem i å nå sine mål. De kommer med trusler til dem som står i veien for dem, men til ingen nytte. Deres makt er nå alvorlig redusert og de kan ikke lenger gjøre som de vil. Selv om de fortsatt truer med å bruke atomvåpen, så vet de at de i realiteten ikke vil bli tillatt brukt. Lysets Styrker er i det store og det hele beskyttet, men noen sjeler har allerede gått med på å ofre sine liv til beste for andre. Dere kan være sikre på at slike uselviske handlinger blir rikelig belønnet, men naturligvis spiller karma inn i noen situasjoner og resultatet er planlagt på forhånd. Som dere uten tvil har lært, er det ingen ting som skjer tilfeldig ettersom livsplanen deres er arrangert slik at den dekker deres spesifikke behov.

Dersom dere ikke direkte kan hjelpe dem som kjemper hardt for full Avsløring, så kan dere være til god hjelp gjennom å visualisere den og således gi den den kraft den trenger for å lykkes. Det er helt klart at dette er det mest ønskelige utkommet og det er mange sjeler som arbeider for det. Etter hvert som nettet snører seg om de mørke Sjelene, blir full Avsløring stadig et sikrere faktum og det er mange Lys-Vesener som hjelper til med å høyne vibrasjonene. Når dere ser dere omkring virker det som hele Jorden er i opprør, men vit at Moder Jord, med hjelp fra familien deres fra Verdensrommet, er i stand til å rense ut alt dette temmelig raskt, og det vil ikke bli noen unødige forsinkelser når tiden kommer for å gjøre det. Dere må huske på at dere får hjelp fra Vesener som ligger tusenvis av år foran dere. For dem er de problemene dere betrakter som nærmest uoverstigelig, enkle og lette å løse.

Over alt omkring dere våkner stadig flere sjeler opp og innser at Menneskene er En Rase. Hver av dere er deres brors vokter og dere har vært splittet altfor lenge. Livet på Jorden har gitt dere mange varierte opplevelser og erfaringer alt mens dere har inkarnert i den ene Rasen etter den andre, men nå har tiden kommet for å se dem alle som En. Gjennom liv etter liv har dere med fullt overlegg blitt forledet til å tro at dere er forskjellige fra hverandre, og dette har ført til mange kriger og problemer. Menneskene må påny minnes på at det finnes kun én Rase på Jorden og nå er tiden kommet for å komme sammen. Hjelp hverandre, for det er mange som lider på grunn av krig og at de har mistet alt, og det meste er satt i gang av dem som tilhører Kabalen. En tid nærmer seg hvor Kabalen ikke lenger kan fortsette å være på Jorden, for vibrasjonene deres er altfor lave til å stige opp. Når det øyeblikket kommer, vil Lysets seier bli feiret med jubel og fryd.

Dere har alle gått en lang vei for å komme til det punktet dere nå befinner dere og har all rett til å være fornøyde, og med tiden vil dere lære mer om alt dere har vært gjennom. Dere har hatt mange liv og gjort utallige erfaringer som har gjort at dere har utviklet dere raskt. Dette er simpelthen en del av deres vei tilbake til full bevissthet, som vil gjøre det mulig for dere å legge de lavere vibrasjonene bak dere for godt. Fra den tid og fremover vil dere nok en gang lære sannheten om deres reiser gjennom de ulike nivåer, selv om dere vil være mest opptatt av deres nye liv i de høyere vibrasjonene. Faktum er at dere vil ha langt større innflytelse på hvor dere vil reise og fortsette deres evolusjon.

Ettersom dere selv befinner dere på siste etappe i deres nåværende liv, ta inn over dere at også Moder Jord forbereder seg til Oppstigning. Hun har holdt ut så lenge som mulig, for å gi hver eneste sjel maksimal mulighet til å løfte seg opp. Fokuser derfor på deres umiddelbare oppgaver og hold blikket festet på dem, og la dere ikke distrahere av ytre hendelser omkring dere. Mange er fullstendig overveldet av det som skjer rundt om i verden, og forstår ikke tingenes sanne natur, men de vil få hjelp fra Veilederne sine slik at de vil få maksimalt utbytte av det. Det er stor mulighet for at dere er del av en familie som etter all sannsynlighet vil fortsette å utvikle seg sammen, men dette er ikke alltid tilfellet, for enkelt medlemmer kan ha andre planer. For hvert liv har dere valgt å gjøre erfaringer som tilfredsstiller deres særskilte behov, for å sikre at dere fortsatte å utvikle dere, og disse er ikke nødvendigvis de samme som deres partnere har. Så dere vil følge deres egen vei samtidig som dere også aksepterer at andre går sin.

Det er så mye som foregår på Jorden for tiden og det meste av det er dere uvitende om, men svært snart vil detaljer begynne å komme ut. Så snart denne perioden kommer i gang for alvor, vil livet endre seg raskt og dere vil ta igjen den tiden dere har mistet på grunn av at dere har vært nektet å ta del i fordelene ved nye oppdagelser. Fordi dere vil ha høyt utviklete sivilisasjoner til å hjelpe dere, vil dette gjøre at dere raskt kan ta igjen det dere har tapt. Dere vil slutte å bruke fossile brennstoffer og i stedet bruke ren, fri energi som vil dekke alle deres behov. Med ett slag vil dette forandre livene deres totalt og gjøre dere selvforsynte. Dere vil bli mye mere uavhengige og aldri mer måtte lide på grunn av mangel på varme eller tilstrekkelig tilgang til rent vann. Og det er mye mer som vil følge så snart alle mennesker har fått dekket sine essensielle behov.

En ting som det oftest ikke kan gis noe konkret svar på er en eksakt tid for når disse nevnte begivenhetene vil bli til virkelighet. Imidlertid blir det gjort en enorm innsats for å gjøre dem til virkelighet, men noen ganger kan uforutsette faktorer føre til forsinkelser. En ting kan dere ihvertfall være fullstendig sikre på, og det er at disse begivenhetene vil finne sted, selv om de skulle bli en smule forsinket, og revalueringen av alle lands valutaer er praktisk talt klar til å gjennomføres. Det finnes alltid involverte parter som krever å få mere tid på seg, men dersom de med overlegg og helt unødvendig forårsaker forsinkelser, vil de bli fjernet og overlatt til seg selv. De som har makten over fremtiden er innstilt på å sette i gang ved aller første anledning. Dere får kanskje ikke regelmessige oppdateringer om alle slike ting, men noen fremskritt gjøres hele tiden.

Dette budskapet kommer gjennom mitt Høyere Selv. Jeg forlater dere nå med kjærlighet og velsignelser og måtte Lyset lyse opp deres dager og veien til fullendelse.

I Kjærlighet og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversetter: Leif
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge